Skeptisk til UiO-samarbeid med tankesmie

UiO og tankesmien Agenda inviterer til fellesarrangement om høyrepopulisme.  –Man kan spørre seg om det er riktig av universitetet å samarbeide med tankesmier, kommenterer filosofiprofessor Olav Gjelsvik.

PARTIPOLITISK NØYTRALT: – Det er ikke slik at UiO må stå inne for samarbeidspartneres syn for å kunne samarbeide om et møte eller et arrangement. Universitetet er partipolitisk nøytralt og er svært opptatt av verdier som akademisk frihet og ytringsfrihet, sier rektor Svein Stølen.

Foto: skjermdump uio.no

Hvordan skal vi forstå Trumps valgseier, britenes Brexit, og framgangen til tyske AfD?

Med slike spørsmål inviterer Universitetet i Oslo og tankesmien Agenda til fellesarrangementet «Aulaforedraget 2017».

Overordnet tema for foredrag og paneldebatt er høyrepopulisme. Debatten ledes av Agenda-leder Marte Gerhardsen, som flere ganger selv har debattert høyrepopulisme i offentligheten.

– Ville kanskje trukket grensen et annet sted

Er det uproblematisk at UiO arrangerer foredrag og debatt i samarbeid med en tankesmie som har et markert politisk syn på det aktuelle tema?

Professor i filosofi Olav Gjelsvik vil ikke krisemaksimere, men mener universitetet bør utvise en viss varsomhet.

Aulaforedraget 2017

* Foredrag og paneldebatt i regi av UiO og sentrum-venstre-tankesmien Agenda.

* Høyrepopulisme er overordnet tema: «Hvordan skal vi forstå Trumps valgseier, britenes Brexit, og framgangen til tyske AfD? Er høyrepopulismen fortsatt på fremmarsj? Hva er det ved populismen som appellerer? Hva protesterer høyrepopulistene mot og hvordan mobiliserer de? Hvilken rolle spiller vår nye medievirkelighet?»
* Gjesteforelesere er Dr. Alice Marwick, foreleser i digital kommunikasjon ved University of North Carolina Chapel Hill, og Dr. Catherine Fieschi fra den britiske konsulentgruppen Counterpoint. Etter foredragene blir det paneldebatt med Marwick og Fieschi sammen med Cathrine Moe Thorleifsson, forsker ved Sosialantropologisk institutt, UiO og Gunn Enli, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO. Debatten ledes av Marte Gerhardsen, leder i Agenda.
* Tidligere UiO+Agenda-foredrag i universitetets aula: Thomas Piketty (2014), Raj Chetty (2016) og Robert Putnam (2015).

 Lenke til arrangementet

– Ideelt sett bør universitetet være forsiktig med å samarbeide med organisasjoner med relativt tydelig politisk siktemål. Tankesmier har som regel en agenda, og da bør man være forsiktig, sier han.

Helst bør universitetet begrense denne type samarbeid til aktører som har sitt primærvirke regulert av akademisk frihet, mener professoren.

– Man kan helt klart spørre seg om det er riktig av universitetet å samarbeide med tankesmier. Selv ville jeg kanskje trukket grensen et annet sted enn UiO har gjort her, sier Gjelsvik, som også er varamedlem i UiOs styre.

Professoren viser til at mens «Aulaforedraget» tidligere har hatt framstående akademikere som gjester, er profilen i år en noe annen.

– Når UiO og Agenda samarbeider om et arrangement om høyrepopulisme, kan det da oppfattes utad som om de deler syn i saken?

– Det er vanskelig å spekulere i det. Men for å sikre klarhet i at det ikke forholder seg slik, er det best å samarbeide med organisasjoner som selv drives ut fra verdiene vi sammenfatter i ordene akademisk frihet.

Kritisk til navnet «Aulaforedraget»

Filosofiprofessor Andreas Føllesdal har tidligere advart UiO mot å godta politiske føringer fra private givere.

Samarbeidet med tankesmien Agenda synes han i utgangspunktet er uproblematisk, gitt at visse betingelser er oppfylt:

– For det første er universitetet nødt til også å åpne opp for andre tankesmier. For det andre må arrangementet åpne for frie spørsmål fra salen, sier Føllesdal med henvisning til Henry Kissingers foredrag i universitetets aula i fjor. Den gang var det allerede på forhånd kunngjort at det ikke kom til å bli anledning til å stille kritiske spørsmål.

Navnet «Aulaforedraget» vil Føllesdal derimot karakterisere som uheldig.

– Som om dette er det eneste foredraget som holdes i aulaen i løpet av et år, og at dette er forbeholdt tankesmien Agenda.  Navnet tyder på å være laget av dyktige PR-personer i Agenda, synes han.

– Hva tror du Agenda tjener på å ha UiO som samarbeidspartner?

– Det gir en signaleffekt om at arrangementet er en seriøs og etterrettelig forskningsbasert diskusjon. Ved å knytte seg til UiO får Agenda et akademisk stempel, ikke minst på grunn av navnet Aulaforedraget. Det blir litt av det samme som med Nobel-forelesningen, der samarbeidet med UiO bidro til å øke den akademiske troverdigheten, poengterer Føllesdal.

Åpen for å samarbeide med flere

Rektor Svein Stølen ser ikke noe prinsipielt galt med å samarbeide med tankesmier om aktuelle tema:

– Vi er i utgangspunktet interessert i samarbeid med en rekke forskjellige aktører som kan levere godt innhold og som ivaretar universitetets prinsipper om åpen debatt, meningsbryting og at kritiske røster slipper til, sier han.

Rektoren medgir samtidig at universitetet sentralt per i dag ikke samarbeider med noen andre tankesmier enn Agenda.

– Men det er vi selvsagt åpne for. Dette arrangementet startet under forrige rektorat og har under nåværende rektorat fått merkelappen #uioisamspill som også andre som ønsker å samarbeide med UiO vil kunne inngå i, oppfordrer Stølen.

Agenda foreslo tema

– Hvorfor er nettopp Agenda rette samarbeidspartner for UiO i et arrangement om høyrepopulisme?

– Det er Agenda som har spilt inn denne tematikken i denne omgang. Tidligere samarbeid med Agenda har gitt foredrag ved Thomas Piketty, Raj Chetty og Robert Putnam.

– Tankesmien Agenda er ifølge sitt nettsted en «partipolitisk uavhengig tankesmie som bidrar til samfunnsanalyse og politikkutvikling for det moderne sentrum-venstre.» Er det slik at UiO identifiserer seg med et «moderne sentrum-venstre»-ståsted? Eller er universitetet politisk nøytralt?

– Det er ikke slik at UiO må stå inne for samarbeidspartneres syn for å kunne samarbeide om et møte eller et arrangement. Universitetet er partipolitisk nøytralt og er svært opptatt av verdier som akademisk frihet og ytringsfrihet. Gjennom dette og lignende arrangementer ønsker vi å legge til rette for en opplyst debatt om viktige temaer i samfunnet. Vi har lignende samarbeid med andre aktører og eksempelvis er det ofte slik at ansatte ved universitetet bidrar inn i Civita-arrangementer, for å trekke frem en annen tenketank, påpeker Stølen.

Ideen startet med Piketty

Mens Agenda er den eneste tankesmien UiO sentralt samarbeider med, er UiO en av mange for tankesmien Agenda.

– Vi samarbeider med svært mange institusjoner og organisasjoner i Norge, sier nestleder Kaia Storvik til Uniforum. Som eksempler trekker hun fram Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Oslo og Akershus og Nationaltheatret.

– Tankesmier er nokså nytt i Norge, og vi har vært tidlig ute med denne type samarbeid. Det er vår måte å jobbe på, og vi ser at andre tankesmier er i ferd med å følge etter, sier nestlederen.
 
Samarbeidet med Universitetet i Oslo startet opp i 2014, da Agenda var en sentral aktør bak den norske utgivelsen av Thomas Pikettys bok Kapitalen i det 21. århundre.
– Vi hadde ansvaret da han ble invitert til Norge, og vi tenkte det ville være synd om han bare skulle treffe vårt publikum. Så vi tok kontakt med UiO og hørte om de var interessert i et samarbeid. Og det var de, forteller Storvik. 

Agenda betaler

Etter foredraget med Piketty har Agenda og UiO gjort felles foredrag i aulaen til en årlig tradisjon. Universitetet står for lokaler mens Agenda betaler de øvrige utgiftene. Tema blir til i felleskap, men som regel etter forslag fra Agenda.

– Vi pleier å foreslå tema etter hva vi har jobbet mye med og har kompetanse på og kontakter innen. De siste årene har tema vært økonomisk ulikhet og sosial mobilitet. I år blir det høyrepopulisme – et kjempeviktig område som foreløpig ikke er kommet så langt som forskningsfelt, sier Storvik.

– Hvem er det som står bak navnet «Aulaforedraget»?

– Det er bare i år vi har kalt arrangementet for «aulaforedraget» i overskriften, tidligere har vi brukt andre titler. Navnet kommer definitivt fra oss, ikke fra UiO, og det ligger ingen bevisst tanke bak det. Vi har bare dette ene foredraget i aulaen i året, mens UiO vel har mange. Jeg er faktisk ikke sikker på om UiO kaller det for aulaforedraget, sier Storvik.

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 14. nov. 2017 14:27 - Sist endra 28. aug. 2019 14:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere