UiO-styremøte 20. juni

Det siste møtet for sittende styre og Ottersen skal behandle økonomi, rekrutteringspolitikk og vedta neste års studietilbud. Uniforum strømmer møtet.

Følg møte nr. 4/2017 i universitetsstyret direkte på Uniforum. 20. juni 2017 fra 10:00 til 17:00.

Live Blog UiO-styremøte 20. juni 2017
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 3 Virksomhetsrapport 1. tertial 2017

V-SAK 4 Potensial for økte inntekter

V-SAK 5 Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018

V-SAK 6 Senter for læring og utdanning

O-SAK 1 Oversikt over årsverksutvikling ved UiO 2010 til 2016

V-SAK 7 Forslag til rekrutteringspolitikk for vitenskapelige ansatte ved UiO

O-SAK 2 Orienteringssak om prosjektet UiO: Mottak av internasjonale ansatte

O-SAK 3 Framdriftsrapport - The Guild of European Research-Intensive Universities

V-SAK 9 Godkjenning av ordning med tilsatt leder ved Inst. for teknologistudier, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

V-SAK 10 Åpenhet og innsyn ved tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger

V-SAK 11 Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2018-2019

V-SAK 12 Utdanningstermin

O-SAK 4 Implementering av lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) ved Universitetet i Oslo

V-SAK 13 Endret modell for kopiavgift og utsalgspris på kompendier

V -SAK 14 Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet

O-sak 6 Styrevalg

V-sak 17 Kompensasjonsordninger for medlemmer av universitetsstyret

O-sak 7 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 3/2017

V-SAK 8 Forslag til rekrutteringspotten - spørsmål om støtte for å skaffe arbeid til ektefelle/partner ved UiO

V-SAK 15 Tilsetting av ny direktør ved Universitetsbiblioteket

D-sak 1 Alternative bærekraftige eierskapsmodeller for historiske vernede bygninger ved UiO

O-sak 5 Status byggesaker

V-sak 18 Tildeling av Universitetsstyrets priser for 2017

V-sak 19 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje

V-sak 20 UiOs menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond

O-sak 8 Eventuelt

Publisert 20. juni 2017 09:02 - Sist endra 25. sep. 2017 12:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere