Svein Stølen vant rektorvalget

Universitetet i Oslos neste rektor heter Svein Stølen. Det er nettopp kunngjort på UiOs valgvake.

STARTER I AUGUST: Over sommeren tar kjemiprofessor Svein Stølen over som rektor for Universitetet i Oslo.

Foto: Ola Sæther

Med 54,84 prosent av stemmene er kjemiprofessor Svein Stølen i dag valgt til rektor ved Universitetet i Oslo for perioden 1. august 2017 til 31. juli 2021.

Stemmetall

Stølen og Mo 54,84 %

Vitenskapelige ansatte: 55,21 %

Teknisk/administrativt ansatte: 64,36 %

Studenter: 45,62 %

 

Graver og Sandlie 45,16 %

Vitenskapelige ansatte: 44,79 %

Teknisk/administrativt ansatte: 36,64 %

Studenter: 54,33 %

Det ble klart da valgstyret presenterte resultatet av det elektroniske rektorvalget på UiOs valgvake i dag.

– Det er stort å stå her nå, stråler den kommende rektoren og roser samtidig den kommende prorektoren:

 – Det er ikke en trivialitet å gå inn til en person du kjenner litt og spørre om de vil ha et intimt og tett arbeidsforhold i fire år, sier han til lettet latter fra salen. 

– Jeg vet at vi kommer til å ha det utrolig morsomt sammen de neste fire årene, sier han.

Ingen nye løfter

I takketalen kom Stølen med to løfter: 

– Jeg lover at jeg skal fortsette å snakke med hele universitetet også i tiden som kommer.
– Jeg kan love at vi skal gå inn hit med stor ydmykhet, men også engasjement og energi. 

Overfor Uniforum vil han ikke avsløre flere strakstiltak, og sier at de allerede har kommet med flere løfter i løpet av valgkampen. 

Studentene ville ha Graver

– Jeg gleder meg til på jobbe med hele organisasjonen, sier Stølen og trekker fram de ulike delene av universitetet. 

Han kommer også snart til å få oppfølging fra Studentparlamentet. Blant studentene var det et tydelig flertall for Hans Petter Graver, som fikk 54,33 prosent av student-stemmene. Det har gitt Hans Christian Paulsen, leder for Studentparlamentet et tydelig signal som de skal følge opp.

– Jeg tror det har sammenheng med automatisk begrunnelse, sier Paulsen til Uniforum. 

Han mener studentene er lei av at det automatisk begrunnelse på karakterer blir utredet, ikke gjennomført. Det var også det som først pekte seg ut som et tydelig skille mellom de to kandidatene. 

Les Uniforums portretter av UiOs nye rektor og prorektor:

Fra 1. august er dette UiOs ledelse: Svein Stølen (rektor) og Gro Bjørnerud Mo (prorektor). Hans Petter Graver til høyre. Foto: Ola Sæther

Kjemiprofessor

UiO har valgt ny rektor

* Valgstyret på UiO kunngjorde i dag at Svein Stølen med prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo vant rektorvalget med 54,84 prosent av stemmene.
* Motkandidaten var Hans Petter Graver med prorektorkandidat Inger Sandlie.
* Valget har foregått elektronisk mellom 3. og 20. april. Vitenskapelige ansattes stemmer er vektet med 53 prosent, studenters stemmer vektet med 25 prosent og teknisk-administrative ansattes stemmer vektet med 22 prosent.
* Ole Petter Ottersen har sittet som rektor i to perioder, og går mest sannsynlig videre til stillingen som rektor for Karolinska Institutet i Stockholm.

Svein Stølen er i dag professor i kjemi og prodekan på MN-fakultetet. UiOs nye prorektor Gro Bjørnerud Mo er professor i fransk og tidligere prodekan på HF. Med seg på laget har de to kommende viserektorer: Professor i statsvitenskap Åse Gornitzka og Per Morten Sandset, som er direktør for forsking, innovasjon og utdanning ved Helse Sørøst og professor II ved Det medisinske fakultetet.

Laveste valgdeltakelse på mange år

Valgoppslutningen var på 17,36 prosent totalt. Ved forrige valg, i 2013, var valgdeltakelsen 20 prosent, i 2009 var den 24,5 prosent.

Fordelt på de tre stemmegruppene ser oppslutningen slik ut:

 

 • Vitenskapelige ansatte: 43,69 prosent
 • Teknisk-administrative ansatte: 47,67 prosent
 • Studenter: 10 prosent

Svein Stølen tar den lave valgoppslutningen med fatning.

– Du er valgt med den laveste valgoppslutningen på mange år?

– Ja, men det får være. Nå må vi jobbe med universitetsdemokratiet, sier UiOs neste rektor.

Han beskriver den overståtte valgkampen som god, og har opplevd mange interessante diskusjoner og engasjerte mennesker.

 Jeg er likevel enig i at vi burde hatt en høyere valgdeltakelse. Samtidig er vi valgt med god margin, og det synes jeg er hyggelig, sier Stølen.

– Nå må debatten om valgt eller ansatt rektor åpnes igjen?

– Nei, det trenger vi overhodet ikke gjøre. Nå må vi snakke om hvordan vi kan få folk enda mer engasjert. Valgdeltakelsen denne gang gir ikke noe grunnlag for omkamp mellom valgt og tilsatt ledelse, synes kjemiprofessoren.

Valgdeltakelse tidligere år:

2005: Geir Ellingsrud vant over de fire motkandidatene Fanny Duckert, Kristian Gundersen, Lars Walløe, Stein A. Evensen. Valgdeltakelsen ble beskrevet som rekordhøy. Til sammen stemte 58,32 prosent av de vitenskapelige ansatte, 55 prosent av de teknisk-administrative ansatte og 12,3 prosent av studentene.


2009: Ole Petter Ottersen vant over Trygve Wyller. Valgdeltakelsen var på 24,5 prosent og beskrevet som den høyeste valgdeltakelsen noensinne på UiO. 60,7 prosent av de vitenskapelige ansatte stemte, 51,6 prosent av de teknisk-administrative ansatte og 16,9 prosent av studentene.


2013: Ole Petter Ottersen vant over Torkil Vederhus. Valgoppslutningen var på 20 prosent totalt. 46 prosent av de vitenskapelige ansatte stemte, 47 prosent av de teknisk-administrative ansatte og bare om lag 15 prosent av studentene.
2017.

Slagord: Samspill

Stølen og Mos valgplattform har tittelen UiO i samspill. Dette begrunner de slik: «Vi har valgt samspill som hovedstikkord for vårt kandidatur og for denne plattformen: en metafor om samarbeid hentet fra måten et orkester eller et teaterensemble kan skape noe som er større og bedre enn det én utøver kan klare alene. Vi vil at UiO skal forbedre sin evne til samspill internt og eksternt. Samspill skal også uttrykke hvordan vi vil arbeide som rektorat for UiO. Vi ønsker et universitet som skal bli flinkere til å samarbeide og utnytte både bredden og de mange gode stjernespillerne internt, som skal få mer ut av både de individuelle og kollektive prestasjonene, som skal utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet, som skal utnytte nærheten til sentrale samfunnsinstitusjoner i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa bedre.»

 

   

   

   

  Emneord: Rektorvalget 2017 Av Julia Loge, Martin Toft, Helene Lindqvist
  Publisert 20. apr. 2017 15:16 - Sist endra 20. apr. 2017 17:32

  Hva var oppslutningen for kandidatene fra de ulike stemmegruppene? Hva ville resultatet vært hvis stemmene fra studenter, vitenskapelig ansatte og teknisk-administrative ansatte hadde blitt vektet like mye? 

   

  linewil@uio.no - 20. apr. 2017 15:28

  Stølen og Mo fikk 2982 stemmer, Graver og Sandlie fikk 2623 stemmer, så resultatet ville vært det samme også uten vekting. 

   

  juliasl@uio.no - 20. apr. 2017 17:09
  Legg til kommentar

  Logg inn for å kommentere

  Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
  Opprett ein WebID-brukar for å kommentere