Mars - Side 2

Publisert 15. mars 2017 10:18

– Instituttlederen kom i dag morges med en ny ballongblåsemaskin – så jeg tror det blir fest, sier Anne Danielsen, leder for ett av de fem ny sentrene for fremragende forskning ved UiO.

Publisert 14. mars 2017 13:09

Trond Mohn og Bara Eiendom AS v/ Knut L. Galtung Døsvig har gitt Baroniet Rosendal 8 millioner kroner fordelt over fem år.

Publisert 14. mars 2017 12:36

Rektorkandidat Hans Petter Graver meiner han er ein leiar som lyttar til idear frå medarbeidarar og får ting gjort, medan rektorkandidat Svein Stølen presenterer seg som ein leiar som set seg klare mål og bestemmer seg for kva retning han vil få ein organisasjon til å gå i.

Publisert 13. mars 2017 15:58

Rektorkandidat Hans Petter Graver takker to UiO-professorer som oppfordret dem til å endre valgplattformen. Nå har de endret formuleringen om at forskerstillinger skal kunne kvalifisere til professorat.

bilde fra UiOs styremøte
Publisert 13. mars 2017 10:36

Marsmøtet i UiOs styre vedtok blant annet ny husleieordning og diskuterte UiOs byggesaker og innovasjonsløftet. Her kan du høre opptak fra diskusjonene.

Publisert 13. mars 2017 00:54

Den andre kandidaten, UiB-professor Jan Petter Hansen, ble ikke foretrukket framfor sittende rektor Mari Sundli Tveit.

Publisert 10. mars 2017 17:55

– Dei eldre forskarane som ikkje lenger leverer godt nok, må få høve til å gå av før dei blir pensjonistar. Derfor bør det opprettast sluttpakker som vil gjera det mogleg, foreslår biologiprofessor Nils Chr. Stenseth.

Publisert 10. mars 2017 02:00

Både Stølen og Graver lover å gripe tak i midlertidige ansettelser hvis de blir rektor. Men da de satt i fakultetsledelsen, økte andelen midlertidige på deres fakulteter.

Publisert 9. mars 2017 15:25

Xinyi Jan og Mikerem Ali frå Oslo katedralskole var to av elevane som deltok på Open dag ved Universitetet i Oslo i dag. Ei av dei vil studera medisin, medan den andre enno ikkje har bestemt seg.

Publisert 9. mars 2017 10:21

Professor Jan Helge Solbakk er opprørt etter å ha lest dommen som frifinner OUS for anklagene om represalier mot en ung forsker. Også professoren refses i dommen.

Publisert 9. mars 2017 02:00

Et forslag til ny internhusleie skal få enhetene til å bruke mindre plass. Fagforeningene frykter at innsparingen fører til flere åpne landskap.

Publisert 8. mars 2017 09:16

Alle kvinnene som fikk vitenskapelige stillinger ved universitetet fram til 1930 arbeidet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Publisert 7. mars 2017 04:00

Noreg bør etablera ei eining uavhengig av Forskingsrådet som kan ha overoppsyn med gjennomføringa av langtidsplanen for forsking og høgare utdanning. Det foreslår ei ekspertgruppe frå OECD.

Publisert 6. mars 2017 16:43

Forskeren hadde ingen grunn til å gå til sak, slås det fast i dommen fra Oslo tingrett. – Domsresultatet kommer ikke som noen overraskelse for OUS, kommenterer sykehusets advokat Arne Moland.

Publisert 6. mars 2017 14:27

Fungerande kommunikasjonsdirektør Stein Roar Fredriksen ved UiO er ein av dei 37 søkjarane som ynskjer seg fast stilling som kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Oslo.

Publisert 6. mars 2017 03:00

Da prorektorkandidat Inger Sandlie var ung, så hun alltid studier som en mulighet. Men som førsteårsstudent visste hun ikke at hun burde ha meldt seg opp til eksamen.

Publisert 3. mars 2017 17:20

- Det britiske systemet for forskningsfinansiering er et helvete på jord. Det er et forskersamfunn hvor tellekantene betyr alt.

Publisert 3. mars 2017 17:10

Universitetet i Oslo avslutter en avtale om alderstester med UDI.  Etiske hensyn har påvirket beslutningen, opplyser ledelsen til Universitas.

Publisert 2. mars 2017 14:05

Ansvaret for forskningen nevnes av flere tidligere prorektorer som en viktig del av prorektorvervet. Dersom Svein Stølen og Gro Mo vinner valget, overlates oppgaven til de to viserektorene.

Publisert 2. mars 2017 12:27

- Kanskje genereres det for mange søknader til Forskningsrådet, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen til Universitetsavisa. Denne uken overtok han etter Arvid Hallén.

Publisert 1. mars 2017 15:09

– Bruken av kontantar går ned, men dei bør ikkje bli borte. Setlar og myntar er navet som held oppe tilliten til pengar, understreka sentralbanksjef Øystein Olsen då han heldt reprisen på årstalen sin for UiO-studentane i formiddag.

Publisert 1. mars 2017 10:01

Etter åtte år som studiedekan har Gro Bjørnerud Mo funnet ut at hun trives godt i universitetets maskinrom, der hun får se hvordan alt henger sammen og hva som skal til for å få systemet til å virke litt bedre.