Ikke én lektor å miste

De siste ukene har 11 000 studenter begynt på UiO. Bare halvparten av disse kommer til å fullføre en grad. Lektorprogrammet vil stoppe frafallet i første studieår ved å følge opp førsteårsstudenten gjennom hele året, også etter at fadderuken er over.

Gjennom Promo-programmet skal lærer Marthe Pettersen vise lektorstudentene, blant annet Maren Strand og Anne Skuland, hvordan Blindern-teorien henger sammen med skolehverdagen.

Foto: Ola Sæther

Samordna opptak har sendt ut 11 043 tilbud om studieplasser ved UiO for høsten 2016, mange av disse kommer til aldri til å møte opp. Av de som har møtt opp, kan en regne med at under halvparten fullfører en grad ved UiO i løpet av de neste fem årene.

I Tilstandsrapport for høyere utdanning 2016 kan en følge bachelorkullet som ble tatt opp ved UiO i 2010. I 2013 var det bare 28 prosent av dem som hadde fullført en grad på normert tid. To år senere, våren 2015, hadde 44 prosent fullført graden, mens 45 prosent hadde falt fra.

Førsteårsstudenten

Ifølge rapporten forsvinner tre av fire av de som faller fra i løpet av det første studieåret. Derfor skal førsteårsstudenten settes i sentrum i «Læringsmiljø-året» ved UiO, som er hele 2016.

På lektorutdanningen kan det første året være ekstra bratt, for etter fadderuken spres studentene ut over hele universitetet for å ta faglige fordypninger. De kommende norsklærerne tar nordisk, de kommende mattelærerne er på matteforelesninger. Og er det noe matematikkbøkene ikke skriver så mye om, så er det hvordan man underviser i geometri.

Da er det kanskje fort gjort å glemme hva man egentlig kom for, eller å føle seg alene blant tusenvis av andre studenter.

–Gjengen vår

– Det var som om vi ikke fantes, for læreren sa «Velkommen til deg som studerer statsvitenskap», og henvendte seg bare til dem, sier Anne Skuland.

Anne er en av 286 førsteårsstudenter på lektorprogrammet som har meldt seg på Promo, en mentorordning som skal følge studentene gjennom hele studieløpet.

– Da finner vi jo gjengen vår!, utbryter Anne Skuland gledestrålende når hun oppdager at alle de 16 som har møtt opp til første samling, har samme fagkombinasjon som henne, nordisk med samfunnsfag og mediefag.

Anne forteller at hun har lett etter de andre lektorstudentene, men at det er vanskelig i et fullsatt statsvitenskap-auditorium. Medstudent Maren Strand er enig, hun vurderte om hun skulle snakke med hun som satt ved siden av seg, men også hun synes det er vanskelig å skape studiegrupper helt selv.

Se sammenhengen

– Det er så mange som slutter, jeg vil vise dem at det er veldig gøy å være lærer og gi et positivt bilde av skolen, sier Anne og Maren sin mentor, Marthe Pettersen.

Gjennom Promo skal lektorstudentene få en fast mentor, en erfaren lærer med samme fagbakgrunn som dem selv og veilederutdanning. I høst skal de ha to samlinger og i tillegg besøke Marthe på hennes arbeidsplass, Fyrstikkalleen skole.

Marthe forteller at hun selv savnet et slikt tilbud da hun begynte på lektorprogrammet for ti år siden, og at hun vil hjelpe studentene med å se sammenhengen mellom utdanning og arbeidsliv.

– For noen studenter kan det være utfordrende å se hvordan det de lærer på Blindern kan brukes i norsk skole i dag. Det er det vi ønsker å bidra til, sier stipendiat Eli Lejonberg ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, som har jobbet med å utvikle programmet.

Nytt prosjekt

Dette er første gang lektorutdanningen tilbyr et slikt program til alle studentene sine, og de er veldig fornøyde med påmeldingen. Første dag møtte rett over 300 studenter opp, og av dem har 283 meldt seg på.

– Vi er fornøyd med påmeldingen - Det er jo nesten alle, sier Lejonberg.

Maren og Anne forteller at de har meldt seg på fordi det føltes litt obligatorisk, men også fordi de håper på å få et forsprang i læreryrket. De får ingen studiepoeng for å delta, men så har de heller ingen eksamen, det holder å møte opp på to av de tre samlingene.

Nyttig for flere

Lejonberg mener at denne typen program kan være nyttig for alle som er under utdanning, ikke bare lærere, fordi de får kjennskap til noen som jobber med yrket de utdanner seg til, og fordi det er satt i system. Hun forteller at studentene skal få en tilhørighet til faget i tillegg til å få hjelp til å se sammenhengen mellom teori og praksis.

– Vi er overbeviste om at dette er en skikkelig god idé, sier Lejonberg, som ikke kjenner til lignende programmer på andre lærerutdanninger.

Programmet finansieres gjennom lektorprogrammets strategiske midler, og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning opplyser om at de kommer til å søke om å få en varig bevilgning. 

Emneord: læringsmiljø, Studieforhold, lærerutdanning Av Julia Loge
Publisert 4. sep. 2016 20:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere