400 nye studieplasser etter budsjettforlik

Venstre og KrF har kommet til enighet med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett. Som en del av forliket kommer det totalt 400 nye studieplasser.

NYE STUDIEPLASSER: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (t.v.) og universitetsrektorene kan glede seg over at regjeringen skaffer 400 nye studieplasser etter budsjettforlik med Venstre og Kristelig Folkeparti. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Venstre og KrF har kommet til enighet med regjeringspartiene om revidert budsjett for 2016. Partiene er enige om å opprette 400 nye studieplasser og å styrke regjeringens tiltakspakke mot ledighet med 150 millioner kroner, melder Khrono.

400 nye studieplasser

— Med 400 nye studieplasser, hvorav 200 øremerkes til Vest- og Sørlandet, vil mange flere få mulighet til å ta en utdannelse som gir dem nye muligheter, sier Iselin Nybø, i følge venstre.no og legger til:

— Dette er spesielt viktig med den arbeidsledigheten vi ser i dag. Svært mange høyt kompetente mennesker har mistet eller står i fare for å miste jobben, men det er ofte ikke så mye som skal til for at disse skal kunne kvalifisere seg for et nytt yrke. Da kommer disse nye studieplassene svært godt med, sier Venstres kunnskapspolitiske talsperson Iselin Nybø.

Fornøyde også i Høyre

Høyres finanspolitiske talsperson, Svein Flåtten, framhever viktigheten av at lærlingetilskuddet økes og at det opprettes 200 nye studieplasser innen IKT og helsefag, og 200 nye studieplasser på Sør- og Vestlandet.

— Ledigheten er høyest blant unge. Utdanning er avgjørende for at de får en mulighet i arbeidsmarkedet. Derfor øker vi lærlingetilskuddet slik at flest mulig kan fullføre sin yrkesfaglige utdanning, og vi oppretter nye studieplasser slik at flere kan ta en utdanning som gir dem større muligheter på arbeidsmarkedet. Dette kommer i tillegg til ungdomspakken på 250 millioner som regjeringen lanserte i forbindelse med det ordinære budsjettet, hevder Flåtten, i følge hoyre.no

KrF: Oljepengebruken øker

Lederen for finanskomiteen og finanspolitisk talsperson for KrF, Hans Olav Syversen, er i sine første kommentarer ikke spesielt opptatt av studieplassene, men at det er bra med tiltakene rettet lokalt på Sør- og Vestlandet, og at han hadde ønskets enda mer til å bekjempe ungdomsledigheten.

— Oljepengebruken i regjeringens forslag øker noe. Men gitt den nedkjølingen vi ser i norsk økonomi, er det nødvendig å stimulere økonomien. Like fullt brukes det langt under 4 prosent av fondet, slik handlingsregelen gir rom for, sier Syversen, i følge krf.no, og han legger til:

— KrF ser fram til konstruktive forhandlinger i Stortinget for å gjøre revidert nasjonalbudsjett enda bedre i kampen mot arbeidsledigheten, avslutter Syversen.

Emneord: Forskningspoltitikk, Universitetspolitikk, Økonomi Av Eva Tønnessen /Khrono
Publisert 31. mai 2016 10:27 - Sist endra 31. mai 2016 10:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere