Utvalg skal finne oppskrift for bedre folkehelse

Et offentlig ekspertutvalg skal utrede hvordan daglig fysisk aktivitet og måltider i barnehage og skole best kan gjennomføres for å styrke folkehelsen. Utvalget skal ledes av postdoktor Mona Bjelland ved Institutt for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo.

SUNN MAT: Måltider og fysisk aktivitet  i skole og barnehage skal gi god folkehelse. Et nytt utvalg skal finne en ny oppskrift for hvordan dette kan gjøres.  (Arkivfoto) Foto: Grethe Tidemann

Matskribenten og TV-kokken Andreas Viestad er den meste kjente av medlemmene i utvalget som regjeringen utnevnte i dag.

- Vi må ta offensive grep for å forebygge livsstilssykdommer. Gode vaner legges tidlig. Daglig fysisk aktivitet og sunn mat er viktig for barn og unges normale vekst og utvikling, for helse og trivsel, og for læringsmiljø og læring. Samtidig er læring og gjennomføring av utdanningsløpet viktig for den enkeltes helse og for folkehelsen. De siste årene er det tatt mange initiativ til utprøving av ulike måltidsordninger og modeller for daglig fysisk aktivitet i barnehage og skole. Dette er viktig folkehelsearbeid som krever nybrottsarbeid og samarbeid mellom flere aktører, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

- Folkehelseloven forplikter statlige myndigheter til å støtte fylkeskommuner og kommuner i deres folkehelsearbeid, og bistå med informasjon, råd og veiledning. Utvalgets arbeid vil være et verdifullt bidrag til dette, sier Støre, og presiserer at utvalget blant annet skal legge fram forslag til organisering som kan realiseres innenfor dagens ressursrammer.

- Barneårene legger grunnlaget for god helse

- Jeg er glad for at vi nå får et ekspertutvalg som skal utrede modeller for hvordan daglig fysisk aktivitet og måltider kan gjennomføres i barnehager og skoler. Et godt

Dette er medlemmene i utvalget:

Forsker Mona Bjelland (leder), Oslo

Førsteamanuensis Geir Kåre Resaland, Sogndal

Fastlege Faiza Basharat, Bærum

Rektor Erik Brekken, Rauma

Styreleder Kathrine Kleveland, Holmestrand

Professor Elling Bere, Kristiansand

Universitetslektor Line Husjord, Tromsø

Oppvekstdirektør Arild Rekve, Kristiansand

Rektor Eva Marie Klaussen, Skedsmo

Matformidler Andreas Viestad, Oslo

Førsteamanuensis Kjersti Mordal Moen, Elverum

grunnlag for god helse gjennom hele livet legges i barne- og ungdomsårene, og dette utvalget vil bidra til å styrke barnehagen og skolen som forebyggende og helsefremmende arenaer. Gjennom å nedsette dette utvalget understreker regjeringen at fysisk aktivitet og ernæring er viktig for å fremme helse, læring, et godt læringsmiljø og sosial utjevning, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Utvalget er en oppfølging av Meld. St. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen. God helse – felles ansvar og Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei. Arbeidet skal ta utgangspunkt i den kunnskapen som allerede finnes om helseeffekter av fysisk aktivitet og ernæring, om sosiale helseforskjeller og om sammenhengen mellom læring, fysisk aktivitet og måltider i løpet av barnehage- og skoledagen.

Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. mars 2015.

 

 

Emneord: Medisin, Forskningspolitikk, Ernæring, Forskning
Publisert 4. okt. 2013 12:11 - Sist endret 4. okt. 2013 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere