05 - Side 4

Sist endra 23. mai 2012 15:33 av hhruud@uio.no
Sist endra 25. mai 2012 14:26 av hhruud@uio.no
Sist endra 16. mai 2012 16:23 av Martin Toft

UiO har ti av dei 29 forskingsgruppene som går vidare til andre runde i konkurransen om å bli eitt av dei nye sentra for framifrå forsking (SFF). Ei av dei er forskingsgruppa Paradoxes of Gender Equality – PAGE ved Senter for tverrfagleg kjønnsforsking (biletet).

Sist endra 23. mai 2012 14:39 av Martin Toft

Fagforeiningane og UiO-leiinga er ueinige om korleis gevinsten av prosjektet Internt handlingsrom skal fordelast. Universitetsleiinga meiner det ikkje finst nokon gevinst. No har hovudorganisasjonane i staten fått det på sitt bord.

Sist endra 31. mai 2012 13:51 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 31. mai 2012 13:52 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 25. mai 2012 12:23 av hhruud@uio.no
Sist endra 7. juni 2012 13:55 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 7. juni 2012 13:56 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 7. juni 2012 13:57 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 7. juni 2012 13:57 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 7. juni 2012 13:58 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 25. mai 2012 14:24 av hhruud@uio.no