– En barnehage består av en milliard små ting

Foreldrene på Blindern barnestuer er uhyre tilfredse med barnehagen sin. For ungene er ikke svaret like enkelt.

MORSOMME KLATRETRÆR: Iver 6 år og Margareth 5 ½ år er spesielt fornøyde med klatretrærne til Blindern barnestuer.

På en skala fra 1 til 6, med 6 som beste resultat, gir foreldrene som har barn i Blindern barnestuer, poengsummen 5,8. 

Er barna like fornøyde? undret vi, og ba to av dem fortelle hva de synes om barnehagen sin.

De UiO-ansattes barnehager

Universitetet i Oslo tilbyr sine ansatte til sammen 157 barnehageplasser fordelt på Blindern barnestuer og Universitetets barnehage.

Blindern barnestuer er en foreldreeid barnehage. Den har 94 heldagsplasser for barn i alderen 0–6 år og 31 ansatte. Barnehagen ligger i Moltke Moes vei, vis-à-vis SV-fakultetet.

Universitetets barnehage tilhører Universitetet i Oslo og ligger i Gaustadalléen 7. Også denne barnehagen skårer høyt i brukerundersøkelser, men deltar ikke i årets undersøkelse.

 

– Det er et komplisert spørsmål. En barnehage består jo av en milliard små ting, kommenterer Iver, som er seks år.

– Jeg syns det er kjedelig her, og så er det mye bråk, svarer Margareth som er fem og et halvt. Hun forklarer at bråket skyldes at det er mange små barn som gråter.

– Men det er egentlig ingenting som er trist, bare kjedelig, presiserer Iver.

– Men er det ingenting som er morsomt?

– Klatretrærne og vannsklia, utbryter Margareth etter å ha tenkt seg litt om.

– Vannsklia er kjempemorsom, istemmer Iver.

– Foreldrene deres er veldig fornøyde med barnehagen. Hvorfor er de det, tror dere?

Dette må barna grunne litt over.

– Det er nok på grunn av vannsklia, svarer Margareth omsider.

– Og fordi de liker barna her, legger hun til, og Iver nikker ivrig.

– De liker oss på grunn av alle de gode gjerningene vi gjør, mener han.

– Foreldrene deres er også veldig fornøyde med de voksne som jobber i barnehagen. Hvorfor er de det? 

Svaret kommer kontant fra Margareth.

– Det vet vi ingenting om.

GODT SAMARBEID: – Lederne ved Blindern barnestuer, Ebba Nytvedt og Marit Brekke, gir foreldrene mye av æren for at barnehagen holder god kvalitet. De berømmer også Universitetet i Oslo, og spesielt Teknisk avdeling.

Særdeles velfortjent

To som derimot vet mye om hva foreldrene mener, er lederne ved Blindern barnestuer, Marit Brekke og Ebba Nytvedt.

I oslobarnehagenes brukerundersøkelse 2012 er foreldrene blitt bedt om å tallfeste sin tilfredshet med barnehagen på en rekke områder på en skala fra en til seks.

På spørsmål om tilfredshet i alt, er gjennomsnittet i bydelen 5,2. For Blindern barnestuer er tallet hele 5,8.

– Se på dette fantastiske resultatet av Blindern barnestuers brukerundersøkelse. Jeg har selv barn der og kan underskrive på at det er særdeles velfortjent, tipset postdoktor Fredrik Thue i en mail til Uniforum.

Marit Brekke og Ebba Nytvedt er svært glade for de gode tilbakemeldingene fra foreldrene. De er også meget fornøyde med en svarprosent på 83,9.

– Hva er hemmeligheten bak en god barnehage?

– Personalet er det viktigste, mener Nytvedt og forteller at barnehagen har satset mye på personalutvikling, spesielt for avdelingslederne.

– Vi har en god og stabil bemanning, fastslår hun. 

At foreldrene er ressurssterke, interesserte og engasjerte, er også en viktig faktor bak de gode resultatene, ifølge de to lederne.

Også på spørsmål om i hvilken grad foreldrene vil anbefale barnehagen til andre, er det samlede tallet 5,8. Søkertallene bekrefter at barnehagen er populær, men de to lederne ser likevel ingen grunn til å hvile på laurbærene.

– Loven om rett til barnehageplass har gjort det enklere å få barnehageplass i barnas nærmiljø. Skal vi opprettholde populariteten, er vi avhengige av å ha høy kvalitet.

 

 

Emneord: Velferd Av Grethe Tidemann
Publisert 24. apr. 2012 12:42 - Sist endret 30. apr. 2012 14:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere