Banebrytende forskning på livmorskade

Fødselslegen Iqbal Al-Zirqis forskningsprosjekt vil bli verdens mest omfattende studium av den sjeldne komplikasjonen livmorruptur. 

ADVARTE MOT KEISERSNITT. Fødselslegen Iqbal-Al Zirqi har tidligere advart mot keisersnitt, fordi det øker sjansen for alvorlige blødninger. Hennes forskning på livmorruptur vil være den mest omfattende på verdensbasis.

Foto: Ola Sæther

I 2011 avla Al-Zirqi sin doktoravhandling ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen tar for seg komplikasjoner som kan oppstå ved keisersnitt. Blant dem er livmorruptur, en svært sjelden komplikasjon, men som kan ha alvorlige konsekvenser for både mor og barn.

Al-Zirqi har nå videreført sin forskning på livmorruptur med et større forskningsprosjekt. Dette vil være det mest omfattende studiet om livmorruptur som noen gang har blitt gjort.
 

500 tilfeller

Livmorruptur rammer svært få, men når det først inntreffer, kan det ha fatale konsekvenser for både mor og barn. Al-Zirqis forskningsprosjekt omfatter 500 tilfeller i løpet av 40 år.

– Hvis det først oppstår komplikasjoner og de ikke blir oppdaget og behandlet i riktig tid, kan barnet dø eller få en hjerneskade. I tillegg kan moren også få alvorlige komplikasjoner etter rupturen, som alvorlig blødning, fjerning av livmor og i verste fall med døden som følge. Mer kunnskap om livmorruptur og flere retningslinjer vil gjøre at vi unngår flere slike tilfeller, sier forskeren.

Hvorfor har det ikke blitt gjort lignende studier tidligere?

– Denne forskningen er vanskelig og tidkrevende, fordi sykdommen er så sjelden at man er avhengig av å samle inn veldig mye materiale. Det har vært slitsomt å jobbe med, medgir Al-Zirqi.

 

Bedre medisinsk grunnlag

Al-Zirqi håper at forskningsresultatene vil bidra til et bedre medisinsk grunnlag for veiledning av fødende kvinner.

– Resultatene vil kunne hjelpe klinikere i deres vurdering av hvor stor fare det er for livmorruptur ved vaginal fødsel hos kvinner med tidligere keisersnitt. I tillegg håper jeg at min studie kan bidra til klarere veiledning for igangsettelse av fødsler hos kvinner med tidligere arr i livmoren, sier Al-Zirqi.  

 

Pris for beste artikkel

Iqbal Al-Zirqi og medforfatterne fikk nylig David Liu-prisen for den beste artikkelen publisert i BJOG, et ledende britisk tidsskrift innen fødselshjelp (obstetrikk) og kvinnesykdommer, for deres artikkel ”Uterine rupture after previous caesarean section”, i doktoravhandlingen fra 2011.

Prisen på 1000 pund er initiert av den britiske fødselslegen David T. Y. Liu, for å støtte forskning innen feltet.

– Dette er grundig arbeid om et tema med stor klinisk betydning, sier Philip Steer i BJOG.

– Funnene vil hjelpe legepersonell med å gi kunnskapsbaserte råd til sine pasienter om hvordan de skal tilnærme seg en fødsel hvis de har født med keisersnitt tidligere. Arbeidet vil med stor sannsynlighet bli sitert av andre forskere, sier Steer.

– Jeg hadde ikke ventet så god respons, fordi artikkelen var basert på så lite materiell over forholdsvis kort tid. Derfor ble jeg veldig glad for å høre at artikkelen vant prisen. Det betyr at jeg er på riktig spor med min større forskning, sier Iqbal Al Zirqi.

Emneord: Forskning, Rikshospitalet Av Helen Hillevi Ruud
Publisert 18. jan. 2012 14:42 - Sist endret 20. jan. 2012 09:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere