Frykter for jobben etter rektorkritikk

Redaktør Richard Bisgaard i internavisen ved Københavns Universitet (KU) kan stå i fare for å miste jobben etter å ha satt i gang en spørreundersøkelse om rektors stilling. Undersøkelsen var identisk med en gjennomført av avisen Berlingske Tidende, som resulterte i oppslaget ”KU-forskere ønsker rektors afgang”.

REDAKTØR I HARDT VÆR: Avisen Berlingske Tidende spurte 5 500 forskere ved Københavns Universitet om de mente at rektor Ralf Hemmingsen burde gå av etter Penkowa-skandalen. Universitetsavisens redaktør Richard Bisgaard stilte det samme spørsmålet til universitetets teknisk-administrative ansatte og studenter. Det kan koste ham jobben.

Foto: Ola Sæther

Milena Penkowa var regnet som et av Danmarks største forskertalenter. Forskningen hennes trakk til seg millioner av kroner til Københavns Universitet (KU), og hun var også en medieyndling. Så snudde det hele plutselig, og Penkowa havnet i fjor under omfattende etterforskning for forskningsfusk og bedrageri. Like før jul sa hun opp sin stilling ved KU, men saken stoppet ikke der.

I ettertid er både KU-rektor Ralf Hemmingsen og tidligere vitenskapsminister Helge Sanders rolle i Penkowas karriere omdiskutert. Og i mars i år satte regjeringen universitetet under ”skjerpet tilsyn”, som en reaksjon på at universitetsstyret besluttet å frede universitetsledelsen etter fremleggelsen av en 700-siders gransking av håndteringen av Penkowa-skandalen.

Nå kan også stillingen til redaktøren for KUs internavis Universitetsavisen stå i fare, melder det danske fagbladet Journalisten

Mener avisen har misbrukt sin rolle

Universitetsavisens redaktør Richard Bisgaard valgte nemlig å lage sin egen variant av en spørreundersøkelse avisen Berlingske Tidende (BT) utførte i juni.

BT spurte 5 500 KU-forskere om de mente at rektor Ralf Hemmingsen burde gå av etter Penkowa-saken. Av de 1049 som besvarte spørsmålet, var det 48,3 prosent som svarte ja, og 20,5 prosent som svarte nei. På spørsmål om forskerne fortsatt hadde tillit til universitetsstyret dersom Hemmingsen fortsatte som rektor, svarte 40,6 prosent nei. Og dermed ble framsiden ryddet til overskriften ”KU-forskere ønsker rektors afgang”.

Lansert med overskriften ”Bør rektor gå?”, stilte Universitetsavisen de samme spørsmålene til universitetets teknisk-administrative ansatte og studenter. Det falt ikke i god jord hos professor i strafferett og medlem av Bladudvalget, Jørn Vestergaard. Bladudvalget er øverste ledelse for Universitetsavisen, og har makt til å fremme redaktørens avskjed overfor rektor. Ifølge Vestergaard har Universitetsavisen misbrukt sin rolle til å drive personhets, og saken skal behandles på et ekstraordinært møte i Bladudvalget neste uke.

– Ansvarsløs og skandaløs

Bladet Journalisten har fått tilgang til en e-post sendt fra Vestergaard til Bladudvalgets formann.

– ”Jeg finder Richard Bisgaards ledelsesstil ansvarsløs og skandaløs. Min tillid til at han formår at leve op til sit ansvar som redaktør for Universitetsavisen er nu endegyldigt væk. Jeg ønsker derfor ikke fortsat at have noget medansvar for Universitetsavisens virksomhed og vil derfor snarest anmode Rektor om at frigøre mig fra hvervet som medlem af Bladudvalget”, heter det i e-posten. 

E-posten ble skrevet før det ble klart at Universitetsavisen besluttet ikke å publisere resultatet av undersøkelsen. Begrunnelsen var lav svarprosent. Men selv nå som Vestergaard er kjent med dette, opprettholder han kritikken.

Kan fremme mistillitsforslag

Universitetsavisen-redaktør Bisgaard legger ikke skjul på at han tror Vestergaard forsøker å få ham sparket. Det kan han få til ved å få flertallet i Bladudvalget til å stille seg bak et mistillitsforslag som igjen kan brukes som avskjedsgrunnlag.

– Formålet må være å fremme selvsensur i redaksjonen og også generelt å skremme ansatte fra å ytre seg kritisk mot ledelsen, sier Bisgaard til Journalisten.

Han tolker også Vestergaards kritikk som uttrykk for en oppspart frustrasjon over avisens redaksjonelle linje. 

– Har ikke overskredet mandatet

Juridisk konsulent Christian Dølpher i Dansk Journalistforbund, sier til Journalisten at Universitetsavisen ved å sette i gang undersøkelsen, ikke har overskredet sitt mandat.

Vestergaard har ikke ønsket å kommentere saken overfor Jorunalisten, og avisen har heller ikke lykkes i å få kommentarer fra rektor Ralf Hemmingsen eller Bladudvalgets formann Bjørn Quistorff.


Les Københavns Universitets egne sider om Penkowa-saken.

Emneord: Universitetspolitikk, Etikk Av Helene Lindqvist
Publisert 11. aug. 2011 11:41 - Sist endret 11. aug. 2011 15:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere