Nyheter fra februar 2011 - Side 2

Publisert 3. feb. 2011 11:28

Universitetet i Oslo er best i Norden og på sjetteplass i Europa på den siste universitetsrankinga frå Webometrics ved det spanske forskingsrådet. NTNU er på femteplass i Norden og på 24. plass i Europa på denne målinga, som mellom anna viser kva universitet som er mest synlege på Internett.

Publisert 2. feb. 2011 14:03

Uniforum var på plass då dei første måleria til Edvard Munch denne veka vende tilbake til Aulaen gjennom ei godt skjult opning i aulaveggen. For to år sidan blei Aula-måleria tatt ned av veggen og flytta til ein ukjend stad, fordi Aulaen skulla pussast opp til UiOs 200-årsjubileum.  

Publisert 2. feb. 2011 13:17

Arnved Nedkvitne fikk ikke prøvd saken sin i tingretten, mener jussprofessor Anne Robberstad. Om rundt tre uker faller dommen fra lagmannsretten. Nedkvitne selv har en veldig god følelse.

Publisert 2. feb. 2011 12:43

UiO fikk medhold da de klagde et vedtak fra Likestillings- og diskrimineringsombudet inn til deres klagenemnd. Dermed har odontologistudenter som får barn, fremdeles ingen garanti for at en studieplass står ledig når foreldrepermisjonen er over. – Meget sjelden problemstilling, sier OD-fakultetets prodekan for studier, Morten Rykke.

Publisert 1. feb. 2011 16:22

– Folket i Tunisia viste at det var mogleg å styrta eit autoritært regime. Om folket i Egypt klarer det same, skal ingen diktator i Midtausten og Nord-Afrika føla seg trygg, seier førsteamanuensis Bjørn Olav Utvik ved UiO til Uniforum.