Risikabelt å bli gravid på OD

UiO fikk medhold da de klagde et vedtak fra Likestillings- og diskrimineringsombudet inn til deres klagenemnd. Dermed har odontologistudenter som får barn, fremdeles ingen garanti for at en studieplass står ledig når foreldrepermisjonen er over. – Meget sjelden problemstilling, sier OD-fakultetets prodekan for studier, Morten Rykke.

VANSKELIG Å GJØRE NOE MED: Likestillings- og diskrimineringsombudet hevder i uttalelsen UiO klaget inn til nemnda at konsekvensen av en forsinkelse i studiene vil være den samme for studenter i normal progresjon, som for studenter som har vært i foreldrepermisjon. Konklusjonen ble derfor at OD-fakultetet burde gjennomføre et nytt opptak for alle hvert semester. UiOs studiedirektør Monica Bakken argumenterte overfor nemnda for hvorfor dette var en dårlig idé.

Foto: Ola Sæther

Å bli gravid under studietiden kan være risikabelt for studenter ved Det odontologiske fakultet.
Når foreldrepermisjonen er over, er det ikke sikkert at skoleplassen står klar for den nye moren. Kanskje må hun vente et helt år i tillegg til permisjonen før hun får plass igjen på studiet.

Etter å ha mottatt en klage fra en student i 2008, konkluderte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) med at dette er i strid med forbudet mot indirekte diskriminering på grunn av kjønn, etter likestillingsloven § 3.

Klageren mente det var diskriminerende at kvinner som har vært i foreldrepermisjon, stiller lenger bak i køen enn de som har vært syke, eller som har strøket til eksamen.
LDO mente imidlertid at det er forsvarlig å prioritere studenter som er forsinket i studiene, i og med at de står i fare for å miste studieplassen sin. Det ombudet derimot ikke mente fakultetet hadde sannsynliggjort, var hvorfor studenter som følger vanlig progresjon, prioriteres fremfor studenter som ønsker å vende tilbake fra foreldrepermisjon.

– Ikke i strid med loven

I sin uttalelse viser LDO til at konsekvensen av en forsinkelse vil være den samme for studenter i normal progresjon, som for studenter som har vært i foreldrepermisjon. Begge grupper vil få et uønsket opphold i sine videre studier, som igjen vil føre til en forsinket avslutning av studiene. LDO konkluderte derfor med at fakultetet burde gjennomføre et nytt opptak for alle hvert semester. Det ville innebære at en hvilken som helst pliktoppfyllende student potensielt kunne bli nødt til å ta en ufrivillig pause fra studiene.

UiO mente dette ville innebære en uforholdsmessig inngripen overfor studenter i ordinær progresjon, og klaget vedtaket inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Saken ble behandlet sist uke, og UiO fikk medhold:

– Nemnda konkluderte med at UiO ikke handler i strid med likestillingslovens § 3 når studenter i ordinær progresjon prioriteres foran studenter som har vært i foreldrepermisjon, bekrefter nemndleder Trude Haugli. Dette fordi det vil ramme studentene i ordinær progresjon uforholdsmessig hardt dersom de skulle få et ufrivillig avbrekk i studiene.

Haugli viser også til at OD-fakultetet er i ferd med å endre permisjonsreglementet, slik at studenter som har vært i foreldrepermisjon, i framtiden vil rangeres foran studenter som har hatt andre typer permisjon, for eksempel grunnet sykdom.

Dyre studieplasser

Studiedirektør Monica Bakken la fra UiOs syn på saken under møtet i nemnda. Her avviste hun ombudets forslag om å gjennomføre nye studentopptak for hvert semester: I tillegg til at det ville være en alvorlig inngripen i framdriften til andre studenter, vil det også være svært ressurskrevende både økonomisk og administrativt for UiO, påpekte studiedirektøren.

Hun avviste også nemndmedlemmenes spørsmål om det ikke er mulig å overbooke studiene, og kalkulere med at alle uansett ikke ville være til stede hver dag.

– Antallet plasser på tannlegeklinikken setter begrensninger for hvor mange studenter vi kan ta opp. Dette er veldig dyre studier, og marginene for ekstra studenter er små, forklarte Bakken.

– Er det mulig å la to plasser stå tomme hvert år, for å unngå situasjoner som dette? lurte nemndlederen.

– Nei, vi er forpliktet overfor Kunnskapsdepartementet til å fylle disse studieplassene. Ellers vil vi miste finansiering, sa studiedirektøren.

Endrer permisjonsreglementet

I etterkant av møtet bekrefter Monica Bakken overfor Uniforum at OD-fakultetet kommer til å endre permisjonsreglementet sitt, slik fakultetet selv har foreslått. Ved Det medisinske fakultet vil de gjøre det samme.

– Er OD-fakultetet flinke nok til å informere studentene om at de kan risikere å måtte vente i opptil ett år på å få tilbake studieplassen dersom de tar ut foreldrepermisjon?

– Denne informasjonen ligger ute på fakultetets hjemmesider, svarer Bakken.

Hun viser samtidig til at UiO tidligere har gjort en del andre grep for å sikre studenter i foreldrepermisjon så gode rettigheter som mulig. Et eksempel her er lovendringen som gjør at studenter i foreldrepermisjon har fått anledning til å ta eksamen.

– Ulykkelig situasjon

OD-fakultetets prodekan for studier, Morten Rykke understreker at problemstillingen er meget sjelden. Han kjenner ikke til at det har skjedd til nå at en student som har vært i foreldrepermisjon, ikke har fått plass igjen med en gang. Saken til den opprinnelige klageren har løst seg.

– Er det ikke mulig å finne en ordning der studenter som har blitt foreldre, slipper å risikere å måtte vente lengre enn ønsket med å komme tilbake til studiene?

– Dette er en ulykkelig situasjon, som skyldes at vi har fulltallige kull og ikke ubegrenset med plasser på klinikkene. Men det nye reglementet som vi vedtar neste uke, rangerer studenter i foreldrepermisjon først blant dem som er i permisjon, sier Rykke.

Utover det vil fakultetet ikke gå videre med saken.

– Vi forholder oss til vedtaket fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Det burde holde, mener studiedekanen.

 

Emneord: Studentforhold, Likestilling, Studentsaker, Universitetspolitikk Av Helene Lindqvist
Publisert 2. feb. 2011 12:43 - Sist endret 2. feb. 2011 14:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere