Norge og USA inngår forsknings- og teknologiavtale

Norge vil inngå en bilateral forsknings- og teknologiavtale med USA. Det ble vedtatt ved en kongelig resolusjon i statsråd i dag. Avtalen vil bli signert av kunnskapsminister Øystein Djupedal i Washington 9. desember, melder Utdannings- og forskningsdepartementet i ei pressemelding.

BEFESTER SAMARBEID: - Avtalen befester at Norge på forsknings- og teknologiområdet ønsker et aktivt samarbeid med USA, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.
Foto: Ola Sæther

- Inngåelse av en overordnet bilateral forsknings- og teknologiavtale med USA er et ledd i arbeidet med å sikre at norske forskningsmiljøer i enda større grad får benytte seg av de store mulighetene USA representerer innenfor forskning, teknologi og forskningsbasert næringsutvikling, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Mange av verdens fremste forsknings- og teknologimiljøer holder til i USA. Kontakten mot USA er en svært viktig del av norsk internasjonalt forskningssamarbeid, og det er et betydelig potensial for å utvikle dette samarbeidet. Samarbeid med Nord-Amerika er prioritert i St.meld. nr. 20 (2004 - 2005) "Vilje til forskning".

Den bilaterale avtalen kan i flere sammenhenger fungere som døråpner for norske forskningsinteresser i USA, for eksempel når det gjelder tilgang til forskningsfasiliteter.

Avtalen består av generelle retningslinjer for forsknings- og teknologisamarbeid og nevner ikke spesifikke fagområder. I tillegg er det et vedlegg om intellektuelle rettigheter og et vedlegg om sikkerhetsforpliktelser. Avtalen og vedleggene er basert på standardavtaler som USA har brukt med flere andre land, blant annet Finland.

Det vil fremdeles være mulig for forskningsmiljøer og enkeltpersoner å inngå egne bilaterale avtaler med amerikanske forskningsmiljøer. Den overordnede avtalen vil imidlertid gjelde dersom det ikke skriftlig inngås andre avtaler.

Avtalen er et viktig ledd i oppfølgingen av Strategi for økt forsknings- og teknologisamarbeid med Nord-Amerika, som ble utarbeidet av Utdannings- og forskningsdepartementet i 2004 i samråd med representanter fra 11 departementer, Norges forskningsråd, Universitets- og høgskolerådet, Innovasjon Norge og Forskningsinstituttenes fellesorganisasjon.

Emneord: USA, Internasjonalisering
Publisert 2. des. 2005 14:28 - Sist endret 10. des. 2008 15:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere