Økt åpenhet i UiO-selskapet UNIFOR

Stiftelsen for forvaltning av studentenes stipendpenger - UNIFOR - er på vei mot større åpenhet. Stiftelsen skal nå følge Petroleumsfondets etiske retningslinjer. En offentliggjøring av hele aksjeporteføljen er også under vurdering, melder nyhetstjenesten Norwatch, som er tilknyttet Framtiden i våre hender.

Studentenes stipend- og fondspenger har hittil blitt forvaltet med begrenset åpenhet og uten egne etiske retningslinjer. I forrige uke avslørte Norwatch at UNIFOR - stiftelsen for forvaltning av fond og legater ved Universitetet i Oslo - har plassert midler i det franske selskapet Total. Oljegiganten er anklaget for delaktighet i overgrep mot lokalbefolkningen i Burma.

Nå har Universitetet i Oslo startet arbeidet med å skape økt innsyn i stiftelsens plasseringer.

Bedt om redegjørelse

Norwatchs avsløring førte til at retningslinjene for forvaltningen av fondsmidlene ble diskutert under et møte i Universitetsstyret i forrige uke. Resultatet ble at Styret bad Universitetsdirektøren om en redegjørelse for hvordan en offentliggjøring av UNIFORs portefølje kan gjennomføres i praksis. Det er ventet at direktøren vil komme med svar en gang i løpet av høsten. Hittil har fondsplasseringene ikke vært åpent tilgjengelige.

Videre har styret nå vedtatt at UNIFOR skal følge "de samme etiske retningslinjer for forvaltning som Statens Petroleumsfond".

Universitetsstyret har ikke fattet noen beslutning for hvordan disse retningslinjene i praksis skal settes ut i live. Å ekskludere aksjer i tråd med Petroleumsfondets anbefalinger, vil kunne være problematisk. En hovedutfordring er at UNIFOR ikke investerer direkte i utenlandske selskaper, men kun indirekte gjennom eksterne fondsforvaltere. Dersom disse ikke ønsker å ekskludere uetiske aksjer fra sine fond, vil UNIFOR måtte velge mellom å bytte fondsforvaltere, bryte sine nye etiske retningslinjer eller bestille en spesialsydd portefølje.

Krever åpenhet

Elisabeth Torkildsen, en av to studentrepresentanter i Universitetsstyret, er fornøyd med at man nå har vedtatt etiske retningslinjer og at det nå ser ut til å bli større åpenhet rundt UNIFORs plasseringer.

- Det er ingen grunn til det skal være hemmelig. Det er offentlige midler, sier Torkildsen til Norwatch.

Emneord: UNIFOR, Studentsaker, Menneskerettar
Publisert 21. juni 2005 14:02 - Sist endret 10. des. 2008 15:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere