Formidlingsprisen: Naturfag er kult

- Naturfag er spennede, mener professor Doris Jorde , vinneren av Universitetets formidlingspris for 2005. Hun leder Vitenprosjektet , et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal fremme bruken av IKT i naturfagsundervisningen. Målsettingen er å skape interesse for realfag.

NETTSTEDET VITEN.NO: - De positive tilbakemeldingene fra lærere og elever er det som driver oss, sier vinneren av formidlingsprisen, Doris Jorde.
Foto: Ståle Skogstad

- Målgruppen er elever og lærere i grunnskolen og den videregående skolen, men temaene som behandles i programmene er viktige for alle, ikke bare for skoleelever. Vi har tro på at nettstedet kan bidra til å øke allmennkunnskapen om naturfag, sier Doris Jorde.

Sammen med sine medarbeidere har hun bygd opp nettstedet viten.no med fjorten undervisningsprogrammer. Ett av dem, programmet Genteknologi, ble tildelt Dataforeningens e-læringspris for 2005.

Doris Jorde stiller til intervju sammen med forsker og programutvikler Wenche Erlien. Nyheten om at Jorde er tildelt Universitetets formidlingspris for 2005, er nettopp blitt kjent, og det er to svært blide og oppspilte damer som møter oss.

- Doris har et enormt engasjement og er en stor inspirator for oss andre, sier Erlien.
- Jeg er svært stolt, men dette kunne jeg ikke klart alene. Jeg deler æren med hele gruppen, insisterer Jorde.

- Mer enn sju tusen lærere og over 80 000 elever har registrert seg på nettstedet viten.no. Hva skyldes suksessen? undrer vi.

Doris Jorde refererer fra en spørreundersøkelse blant norske lærere som forteller at det lærerne legger vekt på, er at programmene er brukervennlige, at innholdet er knyttet til læreplanen og har en høy faglig kvalitet og at produktet har en form og en layout som appellerer til elevene.

- Terskelen for å ta programmet i bruk er lav, og det er enkelt og fort gjort å registrere seg. Det er også viktig, skyter Erlien inn. Hun forteller at programmene blir oppdatert og revidert kontinuerlig. Etter tsunami-katastrofen la gruppen ut en lenke til stoff om flodbølger. Elever og lærere gir tilbakemeldinger dersom noe ikke er godt nok forklart.

Doris Jorde understreker at samarbeidet med forskerne er viktig.
- Vi samarbeider tett med fagmiljøene i utviklingen av programmene. Forskerne bidrar med sine kunnskaper. Vår oppgave er å tilpasse innholdet til undervisning på nettet, sier hun. På dette feltet er hun på trygg grunn. Jorde har jobbet med naturfagsdidaktikk og formidling av naturfag på nasjonalt og internasjonalt nivå siden hun tok doktorgrad på feltet ved University of California i Berkeley i 1984.

Ideen til viten.no fikk hun under et opphold ved Berkeley i 1998-1999, hvor hun og Alex Strømme fra NTNU arbeidet med et prosjekt om IKT i naturfagsundervisningen. Tilbake i Oslo tok de kontakt med Utdanningsdirektoratet og fikk støtte til å utrede etablering av et tilsvarende prosjekt i Norge.
- Da vi i 2001 fikk penger fra ITU Forsknings- og kompetansenett for IT i utdanning til å bygge opp et nettsted, tok det virkelig av. I 2002, la vi ut det første programmet, sier hun.

Doris Jorde forteller at kjernen i Vitenprosjektet er en gruppe på fem personer som forsker på undervisning på nettet. Til sammen har de bred kompetanse innenfor programmering, layout og fagdidaktikk. De fleste har også erfaring fra klasseromsundervisning.

Vi tar en kikk på nettsiden. Ett av programmene handler om kloning, et annet om ulv i Norge.
- Det er viktig at programmene handler om temaer som er aktuelle i samfunnet, sier Erlien.
Tekstsekvensene er korte, og de fleste oppgavene som elevene skal løse, er integrert i teksten. Tallrike fotografier, illustrasjoner og animasjoner supplerer teksten.
- Forskning viser at det ofte er animasjonen elevene husker best, bemerker Jorde. Hun forteller at hvert program har en arbeidsbok hvor elevene kan se og kontrollere egne svar og hvor lærerne kan gi tilbakemelding til eleven.

- Hva vil du bruke prispengene til? spør vi til slutt.

- Det har jeg ikke rukket å tenke så mye på, men vi har fjorten programmer å revidere, og vi vil gjerne lage flere. Det er også en målsetting at samtlige programmer skal oversettes til engelsk, svarer prisvinneren og smiler bredt.
- Nå kan vi gjøre produktet vårt enda bedre.

Vitengruppa
Prosjektleder Doris Jorde er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling og studiedekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Hun har mange års erfaring fra klasseromsforskning i realfagsdidaktikk, både i norske og internasjonale forskningsprosjekter, og innehar en rekke nasjonale og internasjonale verv som presidentembetet i ESERA (European Science Education Research Association).

Alex Strømme er førsteamanuensis på Biologisk institutt ved NTNU.
Wenche Erlien er forsker og programutvikler ved Naturfagssenteret.
Øystein Sørborg er forsker og teknisk ansvarlig på Skolelaboratoriet ved NTNU.
Sonja M. Mork er stipendiat i realfagsdidaktikk ved UV-fakultet på UiO.

Av Grethe Tidemann
Publisert 15. juni 2005 09:12 - Sist endret 10. des. 2008 15:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere