- Vi gir ikke fra oss Isegran

Fredrikstad kommune vil ha bygningene som huser UiOs arkeologiske feltstasjon tilbake. - Vi har forpliktelser overfor fagmiljøene og gir ikke slipp på tilhørigheten Isegran, fastslår teknisk direktør Frode Meinich.

ISEGRAN: - UiO gir ikke slipp på tilhørigheten Isegran, fastslår teknisk direktør Frode Meinich.
Foto: Ola Sæther

Det var i 1973 at Universitetet i Oslo etablerte en arkeologisk stasjon på Isegran i Fredrikstad. Isegran er en liten øy og ligger der Glomma deler seg i to, før den renner ut i sjøen utenfor Kråkerøy. Den gamle hovedbygningen på øya er fra 1600-tallet og disponeres av UiO til overnatting og bespisning. Det er også overnattingsplasser i mange av de andre gamle husene på området. I et av husene er det en forelesningssal. Stedet brukes flittig til konferanser og seminarer. Leien for tomt og bebyggelse er kun kroner 1,-.

Nå ønsker Fredrikstad kommune å få disposisjonsretten til bygningene tilbake vederlagsfritt. Kommunen planlegger å lage et kystkultursenter og vil ha behov for å bruke bygningene på Isegran.

Tviler på bruk

I den over tretti år gamle leieavtalen står det: "Eiendommen skal benyttes til arkeologisk feltstasjon for Universitetets Oldsaksamling og til formål innen beslektede humanistiske disipliner. Dersom sådan benyttelse av eiendommen opphører, skal leieren tilbakelevere bebyggelsen med tomt uten erstatning fra kommunens side."

I brev fra bygg- og eiendomssjef Bjørn Hansen i Fredrikstad kommune (fra november i fjor) heter det at: "Vi har grunn til å stille spørsmål ved om leiens formål er tilfredsstilt og ønsker deres kommentarer til dette." I brevet går det fram at kommunen ønsker å få tilbakeført disposisjonsretten til bygningene.

- Jeg har kontaktet de to aktuelle fagmiljøene, nemlig Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering og Kulturhistorisk museum. Begge disse kan dokumentere faglig bruk. Bruken er riktignok noe mindre i omfang enn da stedet ble bygd opp, konstaterer Meinich.

- Ingen rett

Direktøren var i møte med Fredrikstad kommune i januar, hvor han tilbakeviste påstanden om at Isegran ikke er i faglig bruk.
- Kommunen har altså ingen rett til å kreve at leieforholdet opphører. Vi som universitet har en forpliktelse overfor fagmiljøene som bruker feltstasjonen i forskningsøyemed, sier Meinich. Han viser til at UiO har mange flotte gjenstander på Isegran og har lagt ned betydelige midler i oppussing og vedlikehold.

Han understreker likevel at det ikke er noe poeng for UiO å utelukke andre fra å bruke bygningene.
- Vi vil ikke ensidig tilbakeføre stedet til kommunen, men vi vil heller ikke tviholde på vår eksklusive rett til stedet. Er det ledig kapasitet, bør det komme andre til gode. Det kan synes underlig at ikke Fredrikstads innbyggere har tilgang til dette flotte stedet i byen sin.

- Ønsker samarbeid

UiO ønsker nå å samarbeide med Fredrikstad kommune om en driftsplan.
- Vi har bedt kommunen om å komme med et skriftlig forslag til hvordan vi kan drifte dette stedet i fellesskap. Vi har en fast ansatt der, og det er ikke aktuelt å gå med på noe som reduserer denne stillingen. Nå venter vi på et brev fra kommunen med forslag til hvordan vi sammen løser dette.

I kontrakten går det fram at leieprisen "fastsettes til kr. 1,- for leieforholdets varighet".
- Er det aktuelt for UiO å gå med på en leiepris mer i samsvar med markedet, slik kommunen subsidiært ønsker?

- Leieprisen for stedet ble fastsatt i forhold til den innsats og de ressurser UiO hadde planer om å legge ned i stedet. Dette var tiltak kommunen så verdien av. Universitetet har oppfylt disse forpliktelsene og det er derfor ikke aktuelt å snakke om en reell markedsleie for stedet. I så fall måtte kommunen kompensere UiO for alle ressurser som er lagt ned, og det tror jeg ikke er aktuelt. Jeg har imidlertid stor tro på at vi skal finne en bra ordning som tilfredsstiller alles behov.

Emneord: Forskning, Isegran Av Trine Nickelsen
Publisert 18. feb. 2005 12:28 - Sist endret 10. des. 2008 16:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere