- Fattigdom er vold mot menneskets verdighet

Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson åpnet den internasjonale konferansen Global Justice på Blindern 11. september.
|- Ekstrem fattigdom er vold mot menneskets verdighet, sa statsråden.

GLOBAL JUSTICE: Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson åpnet konferansen Global Justice.

Det er Etikkprogrammet ved Universitetet i Oslo og Det norske etikknettverket som er vertskap for konferansen som har samlet deltakere fra mange land. Konferansen holdes i Georg Sverdrups hus og inngår som en del i et internasjonalt symposium om global rettferdighet. I løpet av to dager har det vært gjennomført et introduksjonskurs med forelesninger av forskere ved UiO.

- Hvem er vi dersom vi ikke gjør noe med fattigdomsutbredelsen i verden? Vi må kjempe mot global urettferdighet, appellerte utviklingsministeren.

Hun understreket at det er nødvendig med mer bistand og bedre bistand.
- God styring i det enkelte land er imidlertid den viktigste faktoren i bekjempelsen av fattigdom. Det innebærer anti-korrupsjonsarbeid, respekt for menneskerettighetene og demokratibygging, understreket Frafjord Johnson.

Hun henvendte seg til konferansedeltakerne med en oppfordring:
- Vi trenger dere for å få ting til å skje. For det er mulig å gjøre noe. Vi trenger deres engasjement i offentligheten. Det er nødvendig å mobilisere politisk vilje, vilje til å gjøre noe for å bekjempe verdens fattigdom.

Kl 18:15 i kveld vil professor Thomas Pogge (Columbia University) holde den første Oslo-forelesningen: "Global Justice and the First UN Millennium Goal".

Forelesningen vil - etter sigende - bli en utfordring til vår tenkning om hvordan vi bør forholde oss verdens fattigdomsproblem. Ifølge Pogge beror perspektivet som styrer vår holdning til u-hjelp på en alvorlig moralsk feilslutning.

Etter forelesningen blir det diskusjon. Forelesningen er den første årlige Oslo Lecture in Moral Philosophy, hvor en fremstående etiker tar for seg et brennede spørsmål i samtiden.

Emneord: Utviklingsland, Utviklingshjelp Av Trine Nickelsen
Publisert 11. sep. 2003 12:43 - Sist endret 10. des. 2008 14:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere