UiO-medisinere fortsetter samarbeidet med Palestina

Punktum er satt for første avsnitt i historien om et samarbeidsprogram mellom medisinere ved UiO og universiteter på Vestbredden og Gaza.
- Forskningssamarbeidet har vært svært vellykket, konstaterer professor Espen Bjertness. Og historien fortsetter: En ny periode er nå i gang.

FRUKTBART SAMARBEID: (f.v.) Espen Bjertness, Abdullatif Said Husseini, Khaldoun Issa Nijem og Petter Kristensen ved Statens arbeidsmiljøinstitutt
Foto: Trine Nickelsen

Hyppige stengninger av palestinske universiteter og en stadig verre situasjon for palestinske akademikere til tross: Et samarbeid mellom medisinere ved UiO og universiteter i Palestina har de siste årene båret rike frukter.
- Innsatsen som er lagt ned i dette samarbeidsprogrammet kommer vitenskapen til gode, den har betydning for den palestinske befolkningen, for helstetjenesten i de palestinske områdene og for dem som jobber med nasjonal helseplan for Palestina, påpeker Bjertness.

Bygd opp to fagmiljøer

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin har siden midten av 1990-tallet samarbeidet med og støttet Birzeit-universitetet og universitetet i Hebron på Vestbredden. I mars i fjor avla Abdullatif Said Husseini doktorgraden som den første palestineren i samarbeidsprogrammet. Før jul avla to nye kandidater sin doktorgrad: Hanan F. Abudl-Rahim og Khaldoun Issa Nijem.

- Hensikten med samarbeidsprogrammet er å bygge opp to fagmiljøer, et ved Universitetet i Hebron på arbeidshelse og et ved Birzeit-universitetet på epidemiologi, forteller Bjertness som har vært veileder for de tre palestinske forskerne. Han understreker at en forutsetning for forskningen som drives, er at den skal komme den palestinske befolkningen til nytte. Blant palestinere har det skjedd endringer i ernæring og livsstil.

Livsstilssykdommer som diabetes, høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer øker raskt i omfang. Ved Birzeit-universitetet er det bygd opp en egen epidemiologisk enhet. Husseinis arbeide omfatter en kartlegging av utbredelsen av type 2-diabetes, som forekommer oftest hos overvektige voksne. Abudl-Rahim har forsket på såkalt metabolsk syndrom, en tilstand som består av høyt kolesterol, høyt blodtrykk, sukkersyke og overvekt. Tilstanden øker risikoen blant annet for hjertesykdom, blindhet og tidlig død. Nijem har studert arbeidsmiljøet ved store skofabrikker og små familiebedrifter i Hebron. Han har blant annet registrert konsentrasjonen av løsemidler i lufta og har foretatt en lang rekke intervjuer av arbeidere.

- Skal stå på egne bein

- Nå skal de tre doktorandene som vi har veiledet her, selv fungere som veiledere i sine fagmiljøer med støtte fra oss i gruppen. Det er bygd opp et nettverk av forskere i Norge som fungerer som aktive medveiledere, forteller Bjertness.

Samarbeidsprosjektet har fått videre finansiering gjennom NUFU-avtalen.
- Vi har fått støtte for fire nye år. Jeg ser fram til at nye doktorgradsstudenter starter opp, hvor "våre" tre palestinske forskere tar over mesteparten av ansvaret med støtte fra oss. To nye leger fra Palestina blir doktorgradsstipendiater her hos oss fra i år av.

Omfattende opplæring

Den nye NUFU-perioden er en såkalt "taking over"-fase.
- Nå er målet å vedlikeholde og bygge videre ut de to miljøene. Samarbeidsprosjektet har bidratt noe til oppbygging av infrastruktur, men viktigst har det vært å drive opplæring og vitenskapelig skolering av helsepersonell, sykepleiere og leger i de palestinske områdene. Innenfor arbeidshelse har det vært drevet opplæring av fabrikkeiere og arbeidere for å bedre arbeidsforholdene ved palestinske fabrikker.

Bjertness mener at dette er en type bistand Norge burde satse mer på.
- Vi ser at en slik type akademisk støtte har fått mange heldige ringvirkninger for de institusjonene i Palestina som vi samarbeider med. Universitetet i Hebron hadde ikke ett eneste samarbeidsprosjekt med et utenlandsk universitet før vi kom! Vi som er forskere her i Norge vet jo hvor viktig det er å kunne danne nettverk på tvers av landegrensene, å ha kolleger å diskutere faglige problemstillinger med, sier han.

Boikott av Israel?

Bjertness viser til at situasjonen for de palestinske forskerne - og befolkningen for øvrig - nå er ekstremt vanskelig på grunn av den israelske politikken.
- Jeg har i det lengste håpet at akademisk samarbeid kunne skje uavhengig av religion og politikk. Forskningens frihet setter jeg svært høyt, og jeg har sett på samarbeid som en mulighet til å øke den akademiske kantakten mellom palestinske og israelske forskningsmiljøer.

- I tiden kort etter Oslo-avtalen var det en optimisme å spore blant palestinerne, men de har hele tiden opplevd ydmykelser. Den dramatiske forverringen de siste to årene har ført til at palestinske forskere ikke har noen akademisk frihet. Til tross for at vi kjenner til israelske forskere som er motstandere av israelsk politikk, er vi en gruppe forskere som nå vurderer å gå inn for akademisk boikott av Israel, forteller Bjertness, og etterlyser reaksjoner på et slikt standpunkt i det norske akademia.

Miljøet ved palestinske skofabrikker

I slutten av november møtte Uniforum Khaldoun Issa Nijem umiddelbart etter disputasen i Frederik Holsts hus på Ullevål universitetssykehus. Han er fåmælt, men tydelig lettet over å være ferdig med det seks år lange doktorgradsarbeidet. To uker tidligere kom han til Norge fra Hebron for å gjøre de siste forberedelsene før disputasen.

- Jeg er svært glad for muligheten jeg har fått til å gjennomføre dette forskningsarbeidet. Min takk går til UiO, til mine veiledere og til den norske regjeringen - ved NUFU - som har gitt meg stipend, sier han.

Skoindustrien i Hebron er stor. Nijem har studert arbeidsmiljøet ved store skofabrikker og små familiebedrifter. Han har registrert hva som blir brukt av løsemidler og hvor stor konsentrasjonen av løsemidler er i lufta. Han har foretatt en lang rekke intervjuer av arbeidere.

- Jeg kan påvise stor forekomst av helseplager som skyldes dårlig arbeidsmiljø, som hodepine og psykiske plager, forteller han. - Det er viktig å forebygge slike helseplager. Jeg har drevet opplæring og holdt en rekke kurs for arbeidere og eiere og gitt praktiske råd blant annet om ventilasjon og bruk av gassmaske.

- Hvordan påvirker situasjonen i de palestinske områdene arbeidet ditt?
- Situasjonen gjør arbeidet vanskeligere. Den palestinske befolkningen lider. Det er deprimerende og gjør at en ikke orker å arbeide så mye. Nå når volden stadig aksellererer opplever jeg økt stress.

Resultater fra forskningssamarbeidet:

3 har forsvart dr.philosgraden ved Det medisinske fakultet, UiO
1 leverte inn før jul ved Universitetet i Gaza på temaet mental helse
4 har tatt mastergrad i internasjonal samfunnshelse
2 er kommet halvveis i studiet
2 har tatt mastergrad ved Birzeit-universitetet innenfor forskningssamarbeidet
100 helsearbeidere har fått opplæring i metode og prosjektplanlegging
31 artikler er publisert, mange i store og anerkjente tidsskrifter
En rekke artikler er publisert på Internett

Emneord: Internasjonalisering, Palestina Av Trine Nickelsen
Publisert 15. jan. 2003 10:53 - Sist endret 10. des. 2008 16:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere