Georg Sverdrups hus

Forrige Innhold Uniforum nr. 16 1999


Hva skjer?

Fredagstreff i Georg Sverdrups hus

Åpne arrangementer fredager kl. 14.30 - 15.30:

29. oktober i Vestibylen: Rektors spørretime: Spør, og rektor gir svar!

5. november i Stort auditorium: Piano, piano! Innvielse av det nye flygelet fra KUF med musikk av bl.a. Bach og Gershwin.

12. november i Vestibylen: Ibsen - vår første maktutreder. Et tverrfaglig prosjekt. Her vil professor Øyvind Østerud presentere Makt- og demokratiutredningen og professor Fredrik Engelstad gi korte maktanalayser fra noen av Ibsens skuespill. Studenter fra Kateterkompaniet og Teater Neuf fremfører scener fra Peer Gynt og En folkefiende.

Forum for universitetshistorie

Tid: torsdager kl. 14.15-16

Sted: Undervisningsrom 3, Georg Sverdrups hus, Blindern

11. november: "Before Silicon Valley: Science, technology and economic development in American higher education" v/Robert Kargon, Dept. of History of Science, Johns Hopkins University.

Forum: Formell logikk og dens anvendelser

Forum myntet på forskere og videregående studenter som er interessert i formell logikk, for eksempel informatikere, matematikere, filosofer eller lingvister. Onsdager kl. 17.15 i Rom 3524 i Georg Sverdrups hus, Blindern.

24. november: "Generatorinduksjon i programmering og logikk" v/professor Ole-Johan Dahl, Institutt for informatikk.

1999 WIDER Annual Lecture

"Is Rising Income Inequality Inevitable? A Critique of the Transatlantic Consensus" er tittelen på en forelesning som professor Anthony Barnes Atkinson, Nuffield College, Oxford vil holde mandag 1. november kl. 16.15-18 i Georg Sverdrups hus, Blindern. Arrangementet er et samarbeid mellom The United Nations University WIDER (World Institute for Development Economic Research), Utenriksdepartementet og Senter for utvikling og miljø, UiO.

Museene på Tøyen

Botanisk hage

er åpen alle hverdager kl. 7-17; lør., søn. og helligdager kl. 10-17.

Mineralogisk-geologisk museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: Geologisk museum, 1. etasje

31. oktober: "Sudbury - verdens største nikkelforekomst!" Hvordan dannes slike store malmforekomster? v/førsteamanuensis Tom V. Segalstad. Lysbilder.

14. november: "Mineralråstoffer hos mennesker før oss" v/førsteamanuensis Johan Naterstad.

Paleontologisk museum

Tid: kl. 13

Sted: Paleontologisk sal, 2. etasje, Geologisk museum

7. november: "Fossile pattedyr fra det isolerte Syd-Amerika" v/førstekonservator Natascha Heintz.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen: onsdager, torsdager, fredager og søndager kl. 12-15.

Historisk museum, Sentrum

Frederiks gt. 2

Søndag 31. oktober kl. 12.30: Omvisning i Myntkabinettet og på Oldsaksamlingen. Førsteamanuensis Katalin Biró-Sey presenterer utstillingen Keltiske mynter, og Oldsaksamlingens arkeologer forteller om Norge i "Keltertiden".

Søndag 7. november kl. 12-15: Barnas dag i Historisk museum med markering av Allehelgensdag. Lær om "de dødes dag" i Mexico og om død og begravelse i fortidens Norge.

Faste utstillinger: Afrika, Arktis, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Sør-Asia og Øst-Asia.

Senter for kvinneforskning

Kjønn, seksualisert vold og politikk

Mandag 8. november kl. 13.15-17 i Sognsvn. 70, Sem.rom, 5.et.

Professor Maud Eduards, Senter for kvinneforskning, introduserer til dette forskningsfeltet.

Faglig ansvarlig: Maud Eduards.

Fokus på 1950-årene

Tid og sted: kl. 14.15-16, Senter for kvinneforskning, Sognsveien 70, Seminarrommet, 4. et.

Onsdag 17. november: "Kvinnesak som regimekritikk" v/lektor Elisabeth Lønnå.

Seminar ved Historisk institutt

Tid: mandager kl. 18.15-20

Sted: Seminarrom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

1. november: "Hvordan skal vi omgås med fortida? Om minnesmerkenes politikk" v/professor Anne Eriksen, Institutt for kulturstudier og professor Bernt Hagtvet, Institutt for statsvitenskap.

8. november: "… i et Land hvor paa mange Mile ingen Doctores er …". Medisin og helse som historiske forskningsfelt v/professor Øivind Larsen og forskerne Ole Georg Moseng og Aina Schiøtz.

Videnskapsakademiet

Tid: torsdag 11. november kl. 19 (klassemøter)

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensvn. 78

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse (2. etasje): "Globale, regionale og lokale miljøproblemer - tverrfaglig samarbeid nødvendig for å finne de beste mottiltak" v/professor Hans Martin Seip, UiO.

Den historisk-filosofiske klasse (1. etasje): "Livslengde og livskvalitet" v/professor Trond Berg Eriksen, UiO.

Vitenskapshistorisk kollokvium

Tid: tirsdager kl. 12.15-14

Sted: sem.rom 301, Niels Henrik Abels hus, Blindern

2. november: "Utviklingslærens evolusjon; Darwinismen i det20. århundre" v/professor Dag O. Hessen, Avd. for limnologi, UiO.

16. november: "Utviklingstanker innen språkvitenskapen. Striden mellom C.A. Holmboe og P.A. Munch" v/forsker Kjell M. Paulssen.

Henv.: m.b.guleng@iakn.uio.no

Seminar ved Mellomaldersenteret

Tema: Vikingtid - sagatid - vår tid: Resepsjonshistorie vikingtid

Tid: mandager kl. 14.15-16

Sted: Rom 7, Forskningsparken, Gaustadalleen 21

1. november: "Kopier av vikingskip" v/professor Arne Emil Christensen, Vikingskipshuset.

8. november: "Ibsen og det norrøne" v/professor Vigdis Ystad, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, UiO.

Humanistisk kollegium 1999-2000

Tema: Dialog mellom religionene

Tid: tirsdager kl. 19-20.45

Sted: Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum

2. november: "Kultkontinuitet i kristen keltisk tradisjon - eksempel på tidlig religionsdialog?" v/Harald Olsen.

Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tema: Verdiskapning for fellesskapet

Tid: mandager kl. 19.15-ca. 21.15

Sted: Aud. 3, u.et., Kristine Bonnevies hus, Blindern

Entré kr. 30 (inkl. te/kaffe og kjeks/småkaker)

8. november: "Mange og rivaliserende livssyn/religioner - universelle menneskerettigheter?" v/førsteamanuensis Tore Lindholm, Institutt for menneskerettigheter, UiO.

Forskerseminar - ARENA

Tid: tirsdager kl. 14.15-16

Sted: Rom 522, Eilert Sundts hus, 5. et., Blindern

19. oktober: "The Changing Role of Citizenship in a denationalizing World" v/ Ulrich K. Preuss, Freie Universität Berlin.

2. november: "Policy coordination at the European and the national level" v/B. Guy Peters, University of Pittsburgh.

9. november: "Post-national legitimacy" v/Erik Oddvar Eriksen, ARENA og John Erik Fossum, UiBergen.

Rikshospitalets forskningsseminarer

Mandag 1. november kl. 15-16.45 i Aud. 2, Patologibygget er temaet "Strategier i human gendiagnostikk". Møteledere: Bjørn Christophersen og Tore Abrahamsen.

Kaffe/te-servering og noe å bite i fra kl. 14.30.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16

Sted: Seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

12. november: Seminaret med Steven Yearly er dessverre avlyst.

19. november: "Den eine fornuft og dei mange rasjonalitetar (og irrasjonalitetar)?" v/Gunnar Skirbekk, Senter for vitskapsteori, UiBergen.

Eurasia-seminaret

Tema: Møtet med det ekspanderende Vesten

Tid: torsdager kl. 16.15-18

Sted: 12. et., Niels Treschows hus, Blindern

4. november: "Nye anglisismer på russisk" v/Cornelia Vikan.

SUM-seminar

Tid: kl. 14.15-16

Sted: SUMs lokaler, Sognsvn. 68

Mandag 8. november: "Norsk utviklingshjelps historie. Problemer og metoder" v/professor Jarle Simensen, historie.

Oslo Geofysikeres Forening 50 år

I forbindelse med 50-årsjubileet arrangerer Oslo Geofysikeres Forening jubileumsforedrag fredag 29. oktober kl. 16.00-20.00 og lørdag 30. oktober kl. 10.00-16.00 i Helga Engs hus, auditorium 1, på Blindern. Foredragene vil dekke aktuelle temaer innen geofysikken, fra jordens indre til atmosfærens ytre.

Sara Lidman til Blindern

Sammen med litteraturforskeren Birgitta Holm vil den svenske forfatteren Sara Lidman gi en forelesning mandag 1. november kl. 13.15-15 i auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern. Sara Lidman, som er spesielt kjent for sine store, episke romaner fra hjembygden Västerbotten, er igjen aktuell med en ny roman, Oskuldens minut. Birgitta Holm er en av Sveriges ledende feministiske litteraturforskere.

Fra malm til gjenstand

Professor i arkeologi, Nadine Dieudonné-Glad, Departement d'Histoire de l'Art et Archéologie, Universitetet i Poitiers vil onsdag 3. november kl. 13.15-15 i seminarrommet, Frederiks gate 3 holde en gjesteforelesning over temaet: "Iron metallurgy in Gaul during late Antiquity and early Middle Ages: from ore to objects". Dieudonné-Glad er fransk leder av et samarbeidsprosjekt under Auroraprogrammet mellom Universitetet i Poitiers og UiO i regi av Middelaldersenteret: Iron and silver in Viking times through archaeology andwritten sources.

Fra tankens Athen og troens Jerusalem

er tittelen på en forelesningsrekke som professor em. Egil A. Wyller, Filosofisk institutt arrangerer i Fakultetsrådssalen, Administrasjonsbygningen, 10. etasje, Blindern i dagene mandag 1., torsdag 4. og fredag 5. november kl. 11-13. Følgende temaer skal belyses: 1. Hva er henologi? 2. Hva er kristen henologi? og 3. HENOLOGISK SKRIFTSERIE I-XX. Denne skriftserie til Egil A. Wyller begynte å løpe i 1994, og hittil er 16 bind utkommet. Ved studier, oversettelser og debattinnlegg søker den å presentere trekk ved den gresk-platonske og den jødisk-kristne åndstradisjon, dens visdom og innsikt, fra antikken (Salomos Høysang/Platon/Johannes) gjennom østlig og vestlig middelalder og til vår moderne tid (Goethe/Kierkegaard/Ibsen).

Forelesningsrekken vil bli avsluttet med et lysbildeforedrag i Norsk Folkemuseum på Bygdøy onsdag 10. november kl. 19 - med utgangspunkt i Rafaels "Skolen i Athen".

Søvnsykdommer

Seminar/åpent møte onsdag 3. november kl. 10.30-14 og kl. 17.30-21 i Store auditorium, Domus Medica, Sognsvannsvn. 9. Kl. 10.30 og 17.30: "Narkolepsi og andre hypersomnier" v/professor dr. nevrologi, overlege Christer Hublin, Finland og "Søvnrelaterte pusteproblemer" v/dr.med. Magne Tvinnereim, spes. øre/nese/hals, Haukeland Sykehus. Kl. 12.45 og 19.45: "Forskjøvet søvnfasesyndrom. Skiftarbeid og hvordan det påvirker oss" v/dr. Per Egil Hesla, spes. nevrologi og "Hva vet allmennpraktikeren og hva sier trygdestatistikken" v/prof. dr.med. Dag Bruusgaard, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin. Møteleder: Robert Rustad, Gjensidige Verdiforsikring. Arr.: Foreningen for Søvnsykdommer i samarbeid med Stiftelsen Helse og Rehabilitering. Gratis adgang.

Pressestøtta på veg ut

- Fritt fram for meiningslause aviser?

Ope debattmøte i VG-auditoriet (VG-huset) torsdag 4. november kl. 19.30. Deltakarar: Carl I. Hagen (Frp), Trond Helleland (Høgre), Terje Velgård (Orkla Dagspresse), Steinar Hansson (Forum for meiningsaviser), Per E. Kokkvold (Norsk Presseforbund), Rune Hetland (Landslaget for lokalaviser) og Kåre Valebrok (TV 2). Arrangørar: Mediemållaget og Oslo Journalistklubb.

Kunnskapsbasert helsetjeneste

Forum for databehandling i helsesektoren inviterer til åpent møte om kunnskapsbasert helsetjeneste tirsdag 9. november kl. 15-18 i Institutt for sykepleievitenskap, Auditorium 124, Ullevål terrasse, Ullevål sykehus. På programmet står "Hva er rollen til Senter for Medisinsk Metodevurdering?" v/direktør Berit Mørland (kl. 15); "Cochrane basens rolle" v/direktør Andy Oxman (kl. 15.45) og "Hvordan kan Evidence Based Kunnskap benyttes i helsevesenet?" v/fagsjef Charlotte Haug (kl. 16.30). Diskusjon: kl. 17-18.

Møteledere: Margarethe Lorensen og Irma Iversen.

Samtaler om verdier i maktens kvadratkilometer

I samarbeid med Norge 2000 og Universitetet i Oslo arrangerer

Verdikommisjonen i dagene fra tirsdag 9 til fredag 12. november en rekke dagsseminarer med ovenstående tema. I Universitetets Aula blir det daglige formiddagsmøter fra kl. 10 om temaene skole, tenåringsidrett, tro og livssyn og verdier ved livets slutt. H.M. Kong Harald deltar i møtet 11. november med tittelen "Nasjonal dialog om tro og livssyn", statsminister Kjell Magne Bondevik deltar onsdag 10. november i møtet om tenåringsidrett. Om kvelden onsdag 10. november blir det en noe uvanlig konsert i Aulaen med den verdenskjente sørafrikanske hip hop gruppa Prophet of da City.

På Universitetsplassen vil det bli satt opp et stort telt, der det vil være debatt, aktiviteter og fremtidsfokus alle dagene.

Program og nærmere informasjon: Verdikommisjonen, tlf. 22 24 06 10, www.verdikommisjonen.no; e-post: verdikommisjonen@online.no

Åpen høring on konvergensutredningen

Kan konvergensen mellom informasjonsteknologi, kringkasting og telekommunikasjon styres? Dette spørsmålet står sentralt under høringen som finner sted onsdag 10. november kl. 12 - 16 i Håndverkeren, Rosenkrantz gt. 7.

Arr.: Norsk medieforskerlag, Institutt for medier og kommunikasjon (UiO), Etter kulturpolitikken (UiO) og Internett i endring (UiO).

Gratis inngang og kaffe og wienerbrød.

Natur-Kultur-Helse-konferanse

"Samspillet Natur-Kultur-Helse" (NAKUHEL) med særlig fokus på forskning og undervisning, forebygging og rehabilitering er temaet for NaKuHel-senterets 5-års jubileumskonferanse 11.-12. november på Sem i Asker.

En rekke kjente foredragsholdere vil belyse disse temaene fra ulike synsvinkler, blant andre professor Ole D. Mjøs, UiTø, rektor Roger Abrahamsen, NLH, professor Nils Kolstad, NLH, dekan Even Hovdhaugen, HF, UiO og prodekan Gunnar Tellnes, Med, UiO. Informasjon om program og påmelding kan fås ved henvendelse til NaKuHel-senteret, Tlf. 66 90 19 11; Fax: 66 90 13 11 (email: gunnar.tellnes@samfunnsmed.uio.no).

Kulturmøte i vikingtiden:

Norrønt og gælisk på Hebridene 800 - 1200

Lørdag 13. november i Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum holdes et seminar der seks forskere som arbeider med å finne ut mer om forbindelser mellom gælisk og norrøn kultur, særlig knyttet til øya Tiree (og naboøyene 'The Small Isles') i Det indre Hebridene i perioden 800 - 1200, vil delta.

Seminaret blir åpnet kl. 10 med en innledning v/Jan Erik Rekdal. Deretter følger Mike Parker Pearson, Sheffield med foredraget: "Recent investigations of Norse settlement and ecclesiastical sites on South Uist" (kl. 10.15); Richard Cox, Aberdeen: "The linguistic contact; preliminary investigation" (kl. 11.15); Anne Johnston, Aberdeen: "Cross-cultural connections: an assessment of the archaeological evidence from Tiree" (kl. 12); Denis Rixston, Mallaig: "The Norse settlement of Eigg: evidence from land assessment" (kl. 13.45); Aidan MacDonald, Cork: "Iona and the early monasteries of Tiree in pre-Viking Times" (kl. 14.30) og Jan Erik Rekdal, Oslo: "The significance of the Christian element in the Norse placenames in Tiree" (kl. 15.15).

Didaktiske perspektiver på nettbasert læring

Seminar tirsdag 30. november kl. 9.30-15.45 i Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern. Arr.: UNIVETT og USIT Gruppe for digitale medier i læring. Påmelding innen tirsdag 16. november: univettpost@admin.uio.no


Forrige Innhold Uniforum nr. 16 1999

Publisert 28. okt. 1999 17:25 - Sist endra 1. sep. 2014 13:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere