Hva skjer

Forrige Innhold Uniforum nr. 13 1999


Hva skjer?

Museene på Tøyen

Botanisk hage og museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: Auditoriet, Botanisk museum

26. september: "Glimt fra humlens og humlehagens historie i Norge" v/professor Liv Borgen.

Botanisk hage er åpen alle hverdager kl. 7-17; lør., søn. og helligdager kl. 10-17.

Zoologisk museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: Auditoriet, 1. etasje

19. september: "Blant isbjørn og hvalross på Svalbard" (videoforedrag) v/professor Øystein Wiig.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen: onsdager, torsdager, fredager og søndager kl. 12-15.

Historisk museum, Sentrum

Frederiks gt. 2

Søndag 19. september kl. 12.30: "Nytt lys på helleristninger". Forsker David Vogt viser rundt i utstillingen "Tegn i tiden".

Søndag 26. september kl. 12-15: Forskningsdagene. Konservatorer viser hvordan de bevarer og restaurerer gjenstander og malerier i museets samlinger. Aktiviteter for barn.

Faste utstillinger: Afrika, Arktis, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Sør-Asia og Øst-Asia.

Senter for kvinneforskning

Fra Husmorkontrakt til likestillingskontrakt? Fokus på 1950-årene

Tid og sted: kl. 14.15-16, Senter for kvinneforskning, Sognsveien 70, Seminarrommet, 4. et.

Onsdag 29. september: "Husmor eller yrkeskvinne? Gifte kvinner med lønnsarbeid på Rjukan 1950-70" v/hovedfagsstudent Ellen Cathrine Lund, Historisk institutt, UiO.

Nettverk for forskning om seksualisert vold:

Straffesaker ved mistanke om seksuelle overgrep mot barn: Offerets stilling

Fredag 8. oktober kl. 9-15 i Institutt for kriminologi, Domus Nova, 7. et.,

St. Olavs plass

Innledninger ved: Statsadvokat Åse Texmo, dr.juris Anne Robberstad,

stipendiatene Ragnhild Hennum og stipendiat Ellisiv Bakketeig Nyhagen, begge UiO. Faglig ansvarlig: dr.psychol. Svein Mossige, NOVA.

Påmelding innen 1. oktober.

Utviklingslinjer i norsk kvinnerettsforskning: Hvorfor kvinnerett? Verdi- og veivalg i kvinnerettsforskningen

Torsdag 21. oktober kl. 9.15-18 i Møterommet i 2. et. i Vestbygningen, Karl Johans g. 47

En rekke ansatte, nå- og forhenværende ved Avd. for kvinnerett, er innledere.

Faglig ansvarlig: Professor Beatrice Halsaa, SFK og førsteamanuensis Anne Hellum, Institutt for offentlig rett, UiO.

Påmelding innen 20. september.

Nordisk forskernettverksmøte:

The Women's Movements and Internationalization

En rekke innledere fra Norge, Danmark, Finland og Sverige.

Faglig ansvarlig: Professor Beatrice Halsaa, 22 85 89 30 eller beatrice.halsaa@sfk.uio.no

Få plasser/påmelding til Beatrice Halsaa senest 1. oktober.

Seminar ved Historisk institutt

Tid: mandager kl. 18.15-20

Sted: Seminarrom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

20. september: "The Revolution of 1918/19 in Germany and the Bourgeois Classes" v/Dr. Michael Epkenhans, Otto von Bismarck-Stiftung, Friedrichsruh.

4. oktober: "Metodeproblem i intellektuell historie. Introduksjon til boka om Ernst Sars" v/førsteamanuensis Narve Fulsås, Institutt for historie, UiTø. Kommentarer v/professor em. Ottar Dahl, professor Jan Eivind Myhre og professor Øystein Sørensen, Historisk institutt, UiO.

Forum for universitetshistorie

Tid: torsdager kl. 14.15-16

Sted: Undervisningsrom 3, Georg Sverdrups hus (nye UB), Blindern

7. oktober: "The founding of women's colleges in Britain and the United States during the second half of the 19th century: A comparative history" v/Sheldon Rothblatt, Dept. of History, University of California, Berkeley.

Vitenskapshistorisk kollokvium

Tid: tirsdager kl. 12.15-14

Sted: sem.rom 301, Niels Henrik Abels hus, Blindern

21. september: "Med Carl Naumann på Folgefonden i 1821" v/Elin Strøm.

5. oktober: "Hitler og hans arkeologer; en skjult kulturkamp i det tredje rike" v/Laszlo Berczelly.

Seminar ved Mellomaldersenteret

Tema: Vikingtid - sagatid - vår tid: Resepsjonshistorie vikingtid

Tid: mandager kl. 14.15-16

Sted: Forskningsparken, plan 2, møterom 7, Gaustadalleen 21

20. september: "Alexander Bugges vikingtid" v/stipendiat Jørgen Haavardsholm, Mellomaldersenteret.

27. september: "Dragestilens nedslagsfelt i Tyskland ved århundreskiftet" v/førstekonservator Widar Halén, Kunstindustrimuseet.

4. oktober (OBS! i Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern): "Sagatid på scenen" v/førsteamanuensis Live Hov, Institutt for musikk og teater, UiO.

Poetikkseminaret

Tid: fredager kl. 12.15-14

Sted: Sem.rom 51, Niels Treschows hus, Blindern

1. oktober: "Aristoteles' Poetikk i den franske klassisismen" v/professor Truls Winther, UiB.

Estetisk seminar v/HF

Tema: Århundreskiftets estetiske kultur

Tid: fredager kl. 14.15-17

Sted: Aud. 3, Sophus Bugges hus, Blindern

24. september: "Freud, Wien og tradisjonen" v/psykiater Svein Haugsgjerd og

"Fra tale til taushet. Det ubevisstes rytme" v/ psykolog Marie Hulleberg.

Humanistisk kollegium 1999-2000

Tid: tirsdager kl. 19-20.45

Sted: Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum

21. september: "Den ortodokse kirke og statsmakten" v/Torstein Tollefsen.

5. oktober: "Jøden Jesus - hva betyr 'oppfylle loven'?" v/Jan Rantrud.

Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tema: Verdiskapning for fellesskapet

Tid: mandager kl. 19.15-ca. 21.15

Sted: Aud. 3, u.et., Kristine Bonnevies hus, Blindern

Entré kr. 30 (inkl. te/kaffe og kjeks/småkaker)

27. september: "Det er gott att vara gammal - att vara ung var för jäkligt" v/ pedagog og politiker Mosse Jørgensen.

Forskerseminar - ARENA

Tid: tirsdager kl. 14.15-16

Sted: Rom 522, Eilert Sundts hus, 5. et., Blindern

21. september: "Taking social interaction seriously: Theorizing the dynamics of European integration"" v/Jeffrey Checkel, ARENA.

5. oktober: "The Europeanization of social policy and domestic structural change" v/James Caporaso, University of Washington, Seattle.

Flyktningebarn og -ungdom - traumer, behandling og integrering

Arr.: Psykososialt senter for flyktninger

Tid: onsdager kl. 16.15-18

Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern

6. oktober: "Multitraumatiserte barn og familier i møte med skole og hjelpeapparat - er klientens eller behandlers 'kultur' en hindring?" Erfaringer fra et forprosjekt v/Amalia Carli, spesialpsykolog ved Psykososialt senter for flyktninger.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15-20

Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern

21. september: "Etter fredsavtalene - et farvel til våpnene? Om overgang til fred og demokrati i Mellom-Amerika" v/forsker Hilde Salvesen, Fredsforskningsinstituttet i Oslo, PRIO.

28. september: "FN i krise?" v/forsker Espen Barth Eide, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI.

5. oktober: "Norske hjelpeorganisasjoner i sør - skaper de kulturelle speilbilder av vårt eget samfunn?" v/førsteamanuensis Terje Tvedt, Senter for Utviklingsstudier, UiB.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16

Sted: Seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

24. september: "A Constructivist Approach to Science" v/Ernst von Glasersfeld.

Eurasia-seminaret

Tema: Møtet med det ekspanderende Vesten

Tid: torsdager kl. 16.15-18

Sted: 12. et., Niels Treschows hus, Blindern

7. oktober: "Vestliggjøring av den kinesiske roman" v/Halvor Eifring.

Forskning om nettbasert læring

Tid: tirsdager kl. 10.15-12

Sted: Rom 234, Helga Engs hus, Blindern

Arr.: InterMedia@Universitetet i Oslo

21. september: "Kommunikasjon og kontekst i nettbasert læring" v/Knut Lundby, InterMedia.

28. september: "Multimediale læreprogrammer i utdanningen" v/Edvin Bach-Gansmo (medisin).

5. oktober: "Digitale læringsomgivelser: mediefaglige utfordringer" v/Jon Lanestedt (USIT).

Educational Policy and Planning

Pedagogisk forskningsinstitutt inviterer til åpne gjesteforelesninger mandag 20. (rom U36) og tirsdag 21. september (rom U31) kl. 16.15-18 i Helga Engs hus, Blindern: "Education & National Development" v/Professor Lawrence Saha, Australian National University.

Åpen høring om korrupsjon i dagens Kina

Tirsdag 21. september kl. 14.15-16 i Seminarrommet, Senter for utvikling og miljø, Sognsvn. 68 vil Dr. Ding Xueliang, Hongkong University of Science and Technology innlede over temaet: "The Modernization of Corruption in China". Utspørrere: Harald Munthe-Kaas, NRK-veteran på Asia og mange år i FN-tjeneste, Henrik Lund, tidl. eksportutsending ved Norges ambassade i Beijing og Jens Chr. Andvig, økonom ved NUPI, som spesielt har forsket på korrupsjon.

Digital mammografi i masseundersøkelsen

Arr.: Forum for databehandling i helsesektoren m.fl.

Tid: Torsdag 23. september kl. 15-18

Sted: Auditoriet, Det Norske Radiumhospital

Åpent møte om en ny metodikk som vil få stor betydning for masseundersøkelsen av brystkreft. Innledere: medisinsk fysiker Jan B. Olsen: "Nye muligheter"; overlege Barbro Iversen: "Radiologens rolle"; IT-konsulent Per Marcus Ottestad: "IT-løsninger" og prosjektleder i Kreftregisteret, Steinar Thoresen: "Hvilke konsekvenser får dette for den videre organisering av masseundersøkelsen?" Diskusjon.

Jubileumsseminar for Marius Hægstad

Den 6. oktober 1899 heldt Marius Hægstad fyrste førelesinga si i det nyskipa professoratet i "landsmaalet og dets dialekter". Professoratet var eit akademisk gjennombrot for den nynorske målreisinga. 100-årsjubileet vert feira med eit seminar onsdag 6. oktober kl. 13.15-17 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum. Opning ved prorektor Rolv Mikkel Blakar. Innleiarar elles: professor em. Kjell Venås: "Marius Hægstad som målmann og vitskapsmann"; professor Jan Terje Faarlund: "Norskfaget - frå bygda til verda"; professor Otto Hageberg: "Målreisinga og litteraturfaget"; forskar og ordboksredaktør Oddrun Grønvik: "Lingvisten som målreisar i nye statar" og leiar i Noregs Mållag, Oddmund Løkensgard innleiar til ordskifte om "Målvitskap og målstrid". Tilskipar: Institutt for nordistikk og litteraturvitskap i samarbeid med Noregs Mållag.

Forskningstorget 1999

Foredrag i forbindelse med arrangementet på Universitetsplassen:

Fredag 24. september:

I Auditorium 13, Midtbygningen:

kl. 13.30-14: "Gjør som mora di sier: Spis frukt og grønnsaker" v/professor Rune Blomhoff.

kl. 14-14.30: "Jakten på de virksomme stoffene i frukt og grønnsaker" v/forsker Jan Øyvind Moskaug.

kl. 14.30-15: "Er pommes frites og potetgull ungdommens svar på 5 om dagen?" v/stipendiat Nanna Lien.

I Universitetets gamle festsal, Urbygningen:

kl. 11-12.30: "Ibsen - vår første maktutreder? Maktbegrepet sett gjennom Ibsen-scener" v/professor Fredrik Engelstad.

kl. 12.30-13.30: "Sprenger Ibsen åpne dører?" v/Tommy Sørbø.

kl. 14-15: "Chr.H. Grosch: Universitetets arkitekt" v/forskningssjef Elisabeth Seip.

Lørdag 25. september:

I Auditorium 14, Vestbygningen:

kl. 12.30-13.45: "Thomas Mann mellom Goethe og Ibsen" v/professor Heinrich Detering/Univ. i Kiel.

kl. 14-15: "Henrik Ibsen og bordets språk. Om matens betydning i Ibsens verk" v/Henry Notaker.

I Universitetets gamle festsal, Urbygningen:

Kl. 11-13: "Fra klassekamp til kamp om dagsorden. Norsk valgforskning gjennom 40 år" v/prof. em. Henry Valen.

kl. 14.30-15.30: "Chr.H. Grosch: Universitetets arkitekt" v/forskningssjef Elisabeth Seip.

I Teologisk eksamenssal, Urbygningen:

kl. 11-12: "Nyere antipsykotiske midler" v/professor Stein Opjordsmoen.

kl. 12-13: "Angst" v/professor Lars Weisæth.

kl. 13-14: "Selvmord" v/barnepsykiater Berit Grøholt.

I Auditorium 5, Urbygningen:

kl. 11-11.30: "Behandling av Alzheimers sykdom og andre demensformer" v/professor Knut Engedal.

kl. 11.30-12: "Bilkjøring og aldersdemens" v/dr.med. Anne Brækhus.

kl. 12.30-13: "Boliger for aldersdemente" v/psykologspesialist Arnfinn Eek.

kl. 13-13.30: "Den gode alderdom" v/Knut Laake.

Flere opplysninger om Forskningstorget 1999, se: www.admin.uio.no/forskningstorget.

Programmet er utlagt i Informasjonsavdelingen, 4. et., Administrasjonsbygningen, Blindern.


Forrige Innhold Uniforum nr. 13 1999

Publisert 20. sep. 1999 15:50 - Sist endra 1. sep. 2014 13:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere