Interne kurs ved UiO høsten 1999

Forrige Innhold Uniforum nr. 12 1999


Jfr. katalogen "Opplærings- og utviklingstiltak høsten 1999"

Kurs i referat-, protokoll- og notatskriving

Tid: tirsdag 2. og onsdag 3. november kl. 8.30-15.30

Sted: Kringsjå kurssenter

Fagansv.: Daglig leder Ola Breiviga, Samråd as

Påmeldingsfrist: 24. september

Writing articles, theses, research papers in English: A two-day course

Tid: kl. 9-16, totalt 14 timer

Sted: Språkseksjonens lokaler i Fredensborgvn. 24G

Fagansv.: Språkseksjonen v/John Douglas

Presenting research results in English, defending doctoral theses, Two-day course

Tid: kl. 9-16, totalt 14 timer

Sted: Språkseksjonens lokaler i Fredensborgvn. 24G

Fagansv.: Språkseksjonen v/John Douglas

Nærmere opplysninger: førstesekretær Kristin Kjølstad, tlf. 22 85 63 81 el. opplæringsleder Inger Røkkum, tlf. 22 85 62 60.

Visiting Research Fellowships

Offered by the Canon Foundation to highly qualified researchers (aged 30 - 45) who are European or Japanese nationals and permanent residents, to go to Japan or Europe respectively, for periods normally of 12 months beginning in the year 2000. Deadline 15 October 1999. Applications forms and further information: Canon Foundation in Europe, Rijnsburgerweg 3, 2334 BA Leiden, The Netherlands. Tel: +31 71 515 6555, E-mail: foundation@canon.europa.com

30 000 til Osloforskning

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og UiO, som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Stipend på opp til kr. 30 000 gis til forskningsprosjekter, hovedfagsoppgaver og artikler innen temaer som for eksempel helse, miljø og levekår, boligforhold og fremmede kulturer. Nærmere opplysninger v/forskningskonsulenten ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, tlf. 22 85 44 18. Frister: 15. september (i høstsem.), 31. januar (i vårsem.). I tillegg finnes en ordning med premiering av oppgaver og forskningsprosjekter etter forslag fra veiledere eller andre ved instituttene. Søknadsfrist er her 1. juni.

Kvinneuniversitetets Forskningsfond

utlyser stipend for år 2000 på kr. 50 000. Tema: Kvinner og media. Media som arbeidsplass for kvinner og/eller Hvordan fremstår kvinner i media?

Søknadsfrist: 1. november 1999. Søknaden sendes Kvinneuniversitetet, boks 130, 2340 Løten. Nærmere opplysninger: Trine Eklund, tlf./faks: 22 14 30 62.

Stump røyken!

Gratis røykavvenningskurs for tilsatte og studenter

Høsten 1999 blir det satt i gang to kurs, samme dager, men hhv. kl. 16-18 og kl. 18-20. Datoene er: torsdag 16., mandag 20. torsdag 23. september, søndag 26. september; stump røyken! (ingen kursdag), torsdag 30. september og torsdag 7. og torsdag 21. oktober. (Merk at det går 14 dager mellom nest siste og siste kursdag.) Kursleder er psykolog med lang erfaring i røykavvenning.

Kurssted: Møterommet, 1. et. i Domus Athletica.

Påmelding innen 13. september 1999 i Universitetsidrettens resepsjon, Idrettsbygningen, Blindern eller på Domus Athletica.


Forrige Innhold Uniforum nr. 12 1999

Publisert 6. sep. 1999 16:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere