Doktorgrader ved UiO

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 9 1999


Det juridiske fakultet

Cand.jur. Kjell V. Andorsen forsvarer fredag 4. juni offentlig sin avhandling "Strafferettslig nødrett" for den juridiske doktorgrad.

Det medisinske fakultet

Cand.scient. Inger Natvig Norderhaug forsvarte 1. juni offentlig sin avhandling "Molecular Basis for Generation of Human Secretory Immunoglobulins at Mucosal Surfaces" for den filosofiske doktorgrad.

Cand.med. Kjetil Hvaal forsvarer torsdag 3. juni offentlig sin avhandling "Attenuation of ischaemic skeletal muscle necrosis" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Trond Jørgensen forsvarer fredag 4. juni offentlig sin avhandling "Prognostic Factors in Metastatic Prostate Cancer. Experience based on The Scandinavian Prostatic Cancer Group Study no. 2. SPCG-2" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Aage Indahl vil torsdag 10. juni kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Low back pain - A functional disturbance. Physiology and treatment" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Trine Sand Kaastad vil fredag 11. juni kl. 10.00 i Auditoriet, 4. etasje, Sophies Minde, Rikshospitalet Senter for Ortopedi, Trondheimsvn. 132, offentlig forsvare sin avhandling "Osteoporotic fractures relative to strength of bone and muscle - experimental rat models for studying means of prevention" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Jon Henrik Laake vil fredag 11. juni kl. 10.15 i Nye Auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsvn. 9 offentlig forsvare sin avhandling "Glutamate as transmitter and toxin: Synthesis, compartmentation and pathophysiology" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Arne G. Røseth vil fredag 11. juni kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Faecal granulocyte markers in inflammatory and neoplastic disorders. A study of calprotectin in man and GMP in rats" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Astrid Liv Mina Bergem vil lørdag 12. juni kl. 10.15 i Universitetets Aula, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "A twin study of senile dementia" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Oona B. Dunlop vil lørdag 12. juni kl. 10.15 i Auditoriet, patologen, Ullevål sykehus offentlig forsvare sin avhandling "Brain affliction in AIDS" for den medisinske doktorgrad.

Cand.scient. Vidar Jensen vil tirsdag 15. juni kl. 10.15 i Nye Auditorium 13, Sognsvannsvn. 9 offentlig forsvare sin avhandling for den filosofiske doktorgrad.

Cand.med. Olav Klingenberg vil tirsdag 15. juni på Det Norske Radiumhospital offentlig forsvare sin avhandling "Translocation of acidic fibroblast growth factor from the cell surface to the cytosol and nucleus" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Geir Ivar Følling Elgjo vil fredag 18. juni kl. 10.15 i Nye Auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsvn. 9 offentlig forsvare sin avhandling "Primærbehandling av store skader med små mengder hyperton saltløsning: Eksperimentelle studier av blødning og brannskade" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Per Wiik Johansen vil lørdag 19. juni kl. 11.15 i Nye Auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsvn. 9 offentlig forsvare sin avhandling "Regulering av prolaktin og veksthormon sekresjon og syntese i rottehypofyse adenomceller i kultur (GH celler) med hovedvekt på dopaminerge mekanismer" for den medisinske doktorgrad.

Master of medicine Xiuli Wang vil torsdag 24. juni kl. 10.15 i Nye Auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsvn. 9 offentlig forsvare sin avhandling for den filosofiske doktorgrad.

Cand.med. Tone Kristin Bergersen vil fredag 25. juni kl. 10.15 i Nye Auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsvn. 9 offentlig forsvare sin avhandling "A study of arteriovenous anastomoses in human skin with special references to their response to local temperature" for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Mag.art. Hanna Havnevik vil lørdag 5. juni kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "The Life of Jetsun Lochen Rinpoche (1865-1951) as Told in Her Autobiography" for graden doctor philosophiae.

Cand.philol. Gro Bjørnerud Mo vil lørdag 12. juni kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "La poésie est une danse. Lire Francois de Malherbe" for graden doctor artium.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Terje Holten forsvarte 28. mai offentlig sin avhandling "Oscillatory zoning in minerals" for dr.scient.-graden.

Arnulf Soleng forsvarte 28. mai offentlig sin avhandling "Gyrodactylus salaris Malmberg, 1957 (Platyhelminthes, Monogenea): Dispersal potential and environmental stress" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Ole Smørdal forsvarte 31. mai offentlig sin avhandling "Work Oriented Objects. Object Oriented Modelling of Computer Mediated Cooperative Activities: An Activity Theoretical Perspective" for dr.scient.-graden.

Cand.pharm. Anders Erik Olof Åsberg vil lørdag 12. juni kl. 10.15 i Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Effects of cyclosporine A on microvascular function and endothelin-1 in renal transplant recipients" for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Cand.polit. Tora Skodvin forsvarte 28. mai offentlig sin avhandling "Structure and agent in the scientific diplomacy of climate change. An Empirical Study of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)" for dr.polit.-graden.

Cand.psychol. Kristin Schjelderup Mathiesen vil fredag 11. juni kl. 10.15 i Ragnar Frischs auditorium (tidl. Ullevål kino) offentlig forsvare sin avhandling "Prediktorer for tilpasningsvansker hos førskolebarn - Barnas temperament, mødrenes psykiske helse og forhold i omgivelsene" for dr.psychol.-graden.

Mag.art. Trygve Gulbrandsen vil lørdag 12. juni offentlig forsvare sin avhandling "Eiere og kolleger. Medeierskap i norsk arbeidsliv" for dr.philos.-graden.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Cand.polit. Berit Johnsen forsvarte 26. mai offentlig sin avhandling "Et historisk perspektiv på ideene om en skole for alle. Rekonstruksjon av sentrale tanker og tradisjoner med basis i Erik Pontoppidans og Ole Vigs pedagogiske tekster" for graden dr.scient. i spesialpedagogikk.

Solveig Nelly Ervik forsvarte 28. mai offentlig sin avhandling "Læring hos ungdom med Aspergers syndrom. En analyse av læringsprosessens innhold og kontekstuelle relasjoner basert på fem kasusstudier" for graden dr.scient. i spesialpedagogikk.

Cand.polit. Reidun Tangen forsvarte 2. juni offentlig sin avhandling "Skolelivskvalitet på særvilkår. Elever og foreldre i møte med videregående skole" for dr.philos.-graden.

Cand.polit. Inger Anne Kvalbein forsvarer 4. juni offentlig sin avhandling "Lærerutdanningskultur og kunnskapsutvikling" for graden dr.polit.

Cand.paed.spec. Eva Simonsen vil fredag 11. juni kl. 10.00 i Aud. 2, Helga Engs hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Vitenskap og profesjonskamp. Opplæring av døve og åndssvake i Norge 1881 - 1963" for graden dr.scient. i spesialpedagogikk.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 9 1999

Publisert 3. juni 1999 15:26 - Sist endra 1. sep. 2014 13:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere