Dimensjonering og rekruttering

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 4 1999


Universitetenes rekrutteringspolitikk kunne ikke forutse og være lagt opp etter den sterke reduksjon i bevilgninger til universitetene som vi har opplevd de siste årene, skriverEven Hovdhaugen, dekan ved Det historisk-filosofiske fakultet:

I Uniforum nr. 3 1999 har seks unge humanistiske forskere et innlegg hvor de spør hvordan fagdimensjoneringsplanene harmonerer med rekrutteringspolitikken, og de uttrykker frykt for at en hel generasjon rekrutter skal stå uten arbeid.

Den rekrutteringspolitikk vi har ført, har hovedsakelig vært basert på at man vil få et betydelig rekrutteringsbehov i humanistiske fag på grunn av personalets alderssammensetning etter år 2000 og spesielt etter år 2005. I noen tilfeller har man også øremerket stipend for fag hvor rekrutteringssituasjonen er spesielt kritisk. Dette forutsetter imidlertid at det er kvalifiserte søkere til stipendene, og det er det ofte ikke i de mest rekrutteringsutsatte områdene. Men universitetenes rekrutteringspolitikk kunne ikke forutse og være lagt opp etter den sterke reduksjon i bevilgninger til universitetene som vi har opplevd de siste årene. Situasjonen ved Det historisk-filosofiske fakultet (HF) i dag er at vi mangler over 13 millioner kroner på å kunne lønne alle våre stillinger. Derfor må vi holde en rekke stillinger ledige og ellers tære på driftsmidlene på en måte som er uforsvarlig og gir de ansatte dårlige arbeidsforhold. Ikke minst rammes forskningen.

For å rette opp dette og for å få et aktivitetsnivå som svarer til våre ressurser, går fakultetet nå gjennom alle sine fag for å gi dem en stillingsramme tilpasset våre ressurser. I dette arbeidet tar vi hensyn til både studentantall og forskningsmiljøer, fagenes oppbygning og funksjon og deres plass i Norgesnett-sammenheng. Noen fag vil i denne prosessen komme ut med samme stillingsramme som i dag og noen vil muligens til og med få flere stillinger. Ja, i noen få tilfeller kan det faktisk også bli aktuelt med nye fag. Men noen fag vil også få reduksjoner, og i noen få av dem kan det skje at det ved UiO ikke bli utlyst noen stillinger i løpet av de neste fem årene. Dette vil nesten utelukkende dreie seg om store fag som også er vel dekket ved de andre universitetene og ved flere høgskoler. Derfor er det neppe mange, om noen, fagområder hvor det ikke blir ledige stillinger å søke på i årene framover på landsbasis.

Likevel forstår jeg godt den uro som fagdimensjoneringen og ikke minst kuttet i bevilgninger til UiO kan vekke blant forskningsrekrutter, og jeg skal prøve å vie den enda større oppmerksomhet i tida framover. Dersom nye forskertalenter mister gløden og lysten til å satse på en universitetskarriere, er vi virkelig ille ute.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 4 1999

Publisert 11. mars 1999 15:30 - Sist endra 1. sep. 2014 13:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere