Sigrid Herlofson Holtermann: - Pensjonisttilværelsen blir en ny utfordring

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1998
- Nå skal jeg gjøre det jeg har lyst til, og det er i
hvert fall ikke å male på porselen! Det sier Sigrid
Herlofson Holtermann, universitetets internasjonale
direktør.
1. desember trekker hun inn årene og blir pensjonist.
AV TRINE NICKELSEN

- En reise til India blir første smak på det nye livet. Nå vil jeg ta vare på meg selv og bruke tid på mennesker jeg er glad i. Det skal bli godt å slippe å ha dårlig samvittighet for alt en ikke får gjort, sier Sigrid Holtermann.

- Jeg vil kose meg sammen med barnebarnet mitt, Markus. Hvor gammel er han blitt da, la meg se, ni måneder – jøss, han begynner jo snart å gå!

Nye utfordringer

- Det blir en helt annen tilværelse enn den jeg har vært vant med de siste 35 årene. Ingen flere lange arbeidsdager og ingen flere bunker med papirer og dokumenter med hjem om kvelden, som bringes med morgenen etter, som regel like uleste. Livet som pensjonist betrakter jeg som en ny type utfordring. Det er klart jeg er litt spent, medgir Holtermann.

Fra Arendal via Paris til Oslo

Sigrid Holtermann er en flott dame. De fine linjene i ansiktet trer tydelig fram når hun smiler. Hun snakker høyt og fort, og ikke uten en viss myndighet. Det sørlandske tonefallet og de skarrende r’ene har årene i hovedstaden ikke maktet å viske ut.

Sigrid Herlofson Holtermann ble født den 7. oktober 1933 og vokste opp på Strømsbu gods i Arendal. Familien Herlofson tilhører nok hva man kan kalle en av byens ”bedre” familier.

- Jeg har en del fjøsarbeid bak meg, betror hun oss, for veie opp for dette inntrykket.

Sigrid Holtermann forlot Arendal da hun var atten og reiste til Frankrike. I ett år studerte hun fransk ved Sorbonne. Vel tilbake i Norge utdannet Holtermann seg til sekretær, som det seg hør og bør unge piger fra ”kondisjonerte” familier.

- Jeg fikk meg en stilling, men syntes tilværelsen ble usedvanlig kjedelig. Midt i vårsemesteret i 1955 forlot jeg jobben til fordel for Universitetet i Oslo. Forberedende prøve var allerede unnagjort mens jeg var den ”perfekte sekretær”, - med filosofiboken i skuffen, forteller hun.

Etter fullført cand.mag.-grad drog Sigrid Holtermann til USA på Fulbright-stipend og skrev hovedfagsoppgave i engelsk der. I 1963 ble hun cand.philol.

Yrkeskarriere ved UiO

- 1. august samme år startet jeg min yrkeskarriere ved Universitetet i Oslo, som studieveileder ved Det historisk-filosofiske fakultet. Jeg husker godt min første arbeidsdag. Jeg ble tatt imot og hjulpet til rette av Kari Høgevold, som i dag er 80 år og fremdeles tilknyttet universitetet. Den gang holdt fakultetet til i Urbygningen i sentrum. Først året etter flyttet vi inn i nye lokaler her på Blindern, forteller hun.

Sigrid Holtermann hadde en rekke forskjellige stillinger ved Det historisk-filosofiske fakultet. fram til 1981, da ble hun tilsatt som seksjonsleder. Den gang var det felles fakultetssekretariat for Det historisk-filosofiske fakultet og Det teologiske fakultet. Deretter var hun et år i Studieseksjonen, forløper til Studieavdelingen, og i budsjettseksjonen.

I 1983 ble Sigrid Holtermann tilsatt som studiedirektør ved universitetet. Det gjorde henne til den aller første kvinne i en forvaltningsdirektørstilling ved universitetene i Norge, og eneste kvinne i ledelsesgruppen. Stillingen som studiedirektør hadde hun i elleve år. I 1994 ble Internasjonal studieseksjon ved Studieavdelingen skilt ut som Internasjonal avdeling, og en egen fagdirektørstilling ble opprettet. Denne stillingen fikk Holtermann og ble dermed universitetets første internasjonale direktør.

Besøk

Samtalen avbrytes av stadige telefoner. En dame ringer fra sentrum og får nøye forklart veien til Blindern.

- Vi får besøk fra Keio, som er et privat universitet i Tokyo og et av de bedre japanske universitetene vi har avtale med, forteller Sigrid Holtermann.

- Det kommer stadig gjester fra utlandet. Det er som regel en høflighetsgreie, hensikten er å få et forhold, ikke bare gjennom telefon og brev, men også ved ”å se trynet på hverandre”, for å si det litt brutalt.

Engasjert og oppriktig

Kolleger vi har snakket med, betegner Sigrid Holtermann som engasjert, real og med stor sans for humor. Hun er ærlig og kaller en spade for en spade.

- Et langt liv som byråkrat har vel lært meg ikke å si riktig alt jeg mener. Men samtidig er jeg blitt mer sikker på meg selv med årene. Skitt au, tenker jeg. Det spiller vel ikke så stor rolle hvordan jeg ordlegger meg. De første gangene jeg skulle si noe offentlig, var jeg svært nervøs og usikker. Universitetsmiljøet er jo fullt av folk som er fryktelig flinke til å prate. Det å skulle si noe i en større forsamling, var en stor overvinnelse for en fersk byråkrat, minnes Holtermann.

Leder

- Nå snakkes det jo så mye om lederstil. Jeg har forsøkt å lede etter en konsensusmodell, sier hun.

- Det kan nok komme av at jeg er vokst opp i kvinnebevegelsens flate struktur. Jeg har påtatt meg en omsorgsrolle, det tror skyldes at jeg er kvinne. For meg har det vært viktig å være til stede så mye som mulig. Stadig stikker folk innom, og det kan jo gjøre dagen noe oppstykket, smiler Sigrid Holtermann.

Sammenslåing

På 90-tallet har UiO intensivert sitt internasjonale samarbeid. Sigrid Holtermann har vært engasjert i dette arbeidet. Hun har dratt dette med internasjonalisering fra å være noe fragmentert til å bli en helhetlig satsing. Sigrid Holtermann har gått foran i dette nybrottsarbeidet, forteller kolleger vi har snakket med.

I fjor vedtok ledelsen ved universitetet å slå sammen Studieavdelingen, Forskningsadministrativ avdeling og Internasjonal avdeling. Den nye avdelingen har fått navnet Studie- og forskningsadministrativ avdeling.

- Vi har fått et vedtak vi må leve med. Men personlig tror jeg ikke denne endringen er gunstig for det feltet som denne enheten jobber med. Internasjonalisering er blitt borte i navnet, og det gir en dårlig signaleffekt. Og tittelen internasjonal direktør forsvinner med meg. Vi opererer i en virkelighet som er opptatt av ytre symboler, ikke minst er dette tilfellet i andre land. Internasjonal direktør er ikke lenger med i ledelsen. Vi er rykket et nivå ned i hierarkiet. En praktisk konsekvens av denne omorganiseringen er at saksbehandlingen tar lenger tid, sier Sigrid Holtermann.

Inspirerende

- Årene ved Universitetet i Oslo har gitt meg mange spennende utfordringer og mange gode venner. Det har vært rikt og inspirerende å jobbe her, avslutter Sigrid Holtermann.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1998

Publisert 26. nov. 1998 14:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere