Forberedt på år 2000

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1998


 
LABORATORIEUTSTYR mest utsatt, men IT-direktør Arne Laukholm mener UiO ligger godt an i dataforberedelsene mot år 2000. (Foto: Ståle Skogstad)

IT-direktør Arne Laukholm ved USIT forventer rødglødende telefoner på nyåret år 2000. Alle datasystemer som anses for kritiske ved UiO, skal imidlertid være «År2000-klargjort» før tusenårsskiftet.

Av Marit Schulstok

- Universitetet i Oslo er bedre rustet til å møte datatrøbbel i forbindelse med årtusenskiftet enn mange andre samfunnsinstitusjoner, både på grunn av det høye kompetansenivået i alle deler av organisasjonen og fordi vi har få datasystemer som nødvendigvis må fungere til enhver tid, sier Laukholm ved Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT). I næringslivet og deler av forvaltningen er ofte «applikasjonene forretningskritiske», det vil si at bedriften ikke vil fungere dersom programsystemet svikter. Da blir År2000-problemet langt alvorligere.

Ved USIT har man forberedt seg på årtusenskiftet siden 1996. Og i et notat som skal fremmes i Kollegiet, heter det at UiO ligger godt an i forberedelsene. Likevel kan det oppstå mange småproblemer, og Laukholm ser ikke bort fra at telefonene vil være rødglødende over nyttår.

- For å bistå med hjelp vil vi opprette en spesiell beredskapsgruppe som skal være operativ fra siste kvartal av 1999 fram til sommeren år 2000.

Laboratorieutstyr kritisk

Det grunnleggende problemet er at mange datasystemer bare bruker de to siste sifrene i årstallet.

- Vitenskapelig utstyr med innebygde mikroprosessorer, spesielt laboratorieutstyr, kan by på de største problemene, sier Laukholm. Laboratorieutstyret er gjerne gammelt, og i en del tilfeller er kunnskapen om systemene forsvunnet. Ansvaret for å oppdatere dette utstyret hviler på de forskjellige grunnenhetene, men USIT vil stille med en kompetansegruppe som vil gi råd og hjelp.

- Mange av dem som jobber med dette utstyret, er svært kompetente og kan håndtere dette bedre innenfor sitt eget felt enn vi kan. På den måten får vi fordeler av det høye kunnskapsnivået ved UiO, sier Laukholm.

Pass på programvaren

Mange småproblemer kan også dukke opp for PC-brukerne den første arbeidsdagen i år 2000. På eldre maskiner må tidsinnstillingen korrigeres manuelt. Dessuten kan det oppstå feil i programvare som ikke er anbefalt av USIT. Laukholm råder alle til å bruke programvare som er anbefalt av USIT der slike alternativer finnes, og fjerne all annen programvare fra arbeidsplassmaskinen hvis den ikke er strengt nødvendig.

500 - 750 PC-er ved UiO er så gamle at de bør byttes ut. Det gjelder maskiner eldre enn Pentium-modellen.

- På grunn av PC-enes korte tekniske levetid bør rundt 900 maskiner byttes ut i 1999 som en del av det normale vedlikeholdsarbeidet. Derfor blir den nødvendige utskiftningen et fordelingsproblem som bør kunne løses innen fakultetenes eksisterende budsjetter.

Det vil ikke oppstå problemer med Macintosh-maskiner, bortsett fra at en del eldre programvare kan skape frustrasjoner.

UiO fleksibel

UiO er derimot mer fleksibel overfor År2000-problemet enn mange andre samfunnsinstitusjoner.

- Erfaringer fra næringsliv og offentlige etater viser at nærmere 90 prosent av de enorme utgiftene som er forventet i forbindelse med sekelskiftet går med til feilsøking, sier IT-direktøren.

Siden UiO har få kritiske applikasjoner, mener Laukholm det er fornuftig å ta problemene når de dukker opp der feil ikke vil være kritisk, istedenfor å bruke store ressurser på å søke etter eventuelle feil på forhånd i slike systemer.

- Konsekvensene for mye av utstyret ved UiO blir ikke større enn at noen måneder med ustabilitet kan aksepteres. Kostnadene ved en År2000-klargjøring på forhånd, oppveies ikke av nytteverdien i slike tilfeller.

År2000-problematikken ved UiO skal behandles i Kollegiet 1. desember, hvor USIT ber om at ansvaret for tiltak mot År2000-problemet følger den etablerte ansvarsfordelingen mellom sentral IT, lokal IT og grunnenhetene.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1998

Publisert 26. nov. 1998 14:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere