Fem i farta

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 17 1998


Synes du Universitetet i Oslo skal erklæres som antirasistisk sone?

Turid Kraft-Pettersen, student, historie grunnfag:
- Ja, det synes jeg. En antirasistisk holdning burde eksistere overalt i samfunnet.

Tor Gulliksen, professor ved Matematisk institutt:
- Jeg har ikke hørt om en slik erklæring. Mitt ønske er at hele Norge skal være en antirasistisk sone. Jeg lurer imidlertid på hva det er et sånt vedtak innebærer. Hvilke tiltak skal settes i verk?
Ada Ingebrigtsen, stipendiat ved Institutt og museum for antropologi:
- Det er fint at universitetet erklæres som antirasistisk sone. Jeg oppfatter et slikt vedtak som en programerklæring, og det synes jeg er positivt.
Tore Hansen, professor ved Institutt for statsvitenskap
- Dette er en erklæring jeg fullt ut kan slutte meg til. Det skulle forresten bare mangle! Hvis ikke universitetet skulle være antirasistisk sone, hva skulle da være det? Det er så selvfølgelig at det ikke innbyr til de store refleksjoner. Spørsmålet er om en slik erklæring har noen praktisk betydning. Men som et uttrykk for offisiell politikk er det å erklære UiO som antirasistisk sone, betydningsfullt.
Nina Moe, konsulent ved HF studentinformasjon:
- Ja, det synes jeg. En slik erklæring forteller noe om hva som er universitetes holdning sentralt når det gjelder rasisme. Hva som er studenters private meninger og holdninger er jo et annet spørsmål. Jeg tror ikke det å erklære universitetet som antirasistisk nødvendigvis påvirker studenters holdninger til rasisme.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 17 1998

Publisert 12. nov. 1998 15:00 - Sist endra 1. sep. 2014 13:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere