Advarer statsministeren mot budsjettkutt

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998

Lucy Smith:

I et brev til statsminister Kjell Magne Bondevik advarer ledelsen i Det norske universitetsråd på det sterkeste mot ytterligere innstramminger i universitetenes og høgskolenes driftsbudsjetter.

Av Marit Schulstok

Brevet, som blant annet er underskrevet av styrets leder, Lucy Smith, viser til den vanskelige situasjonen universitetene og høgskolene nå befinner seg i. Særlig det siste året har en rekke innskrenkninger i utdanningstilbudet skapt gjentatte problemer for både studenter og lærere.

- Det er bred enighet om at Norge må satse på fortsatt kompetansebygging for å sikre næringslivets konkurranseevne. Vår satsing må derfor ikke stå tilbake i forhold til satsinger i andre land. Med utstyrs- og bevilgningssituasjonen for forskningen står norske institusjoner i fare for å sakke stadig lengre akterut i forhold til det internasjonale forskningssamfunnet, skriver universitetsrådets leder.

Universitetenes trange kår ble for kort tid siden behandlet i Stortinget. Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen anmodet Stortinget om at Regjeringen måtte sørge for en styrking av økonomien ved universitetene i revidert nasjonalbudsjett. Komiteens merknader synliggjorde hvor vanskelig situasjonen er for universitetene, og dette førte til noen flere studieplasser.

Lucy Smith understreker at driftssituasjonen likevel fortsatt er meget vanskelig. Flere av universitetsrådets medlemsinstitusjoner står i fare for å måtte kutte ned på etablerte undervisningstilbud omgående, også på områder der Stortinget har pålagt departementet å styrke tilbudet, står det å lese i brevet.

- Det norske universitetsråd erkjenner behovet for innstramninger i norsk økonomi. Vi er for vår del åpne for en nytenkning når det gjelder finansiering av deler av universitetenes virksomhet, først og fremst når det gjelder etter- og videreutdanning. Det er imidlertid helt nødvendig at staten tar ansvaret for grunnutdanningen ved universiteter og høgskoler, og for den grunnforskningen som ligger i bunnen for all ny erkjennelse. Den virksomheten som vi skal bygge vår framtid på, må ikke få banesår gjennom raske kutt i en uoversiktlig situasjon, heter det i brevet fra universitetsrådet til statsministeren.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998
Publisert 30. sep. 1998 18:32 - Sist endra 1. sep. 2014 13:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere