Tid for lobbyvirksomhet

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998

- Hvis akademikerne er så fintfølende at de ikke vil bruke den muligheten som lobbyvirksomheten gir, blir de sittende i elfenbenstårnene her på Blindern, sier professor ved Institutt for statsvitenskap, Trond Nordby. Fristen for innspill til Finanskomiteen utløper 14. oktober.

Av Marit Schulstok

{short description of image}LEGITIM LOBBYVIRKSOMHET: Trond Nordby, professor ved Institutt for statsvitenskap, råder universitetsledelsen til å komme med innspill til Finanskomiteen før statsbudsjettet spikres fast. (Foto: Xenia Isaksen) 

Nordby viser til en artikkel i Universitas 9. september, hvor det blant annet står skrevet: "[Men] noen bør gå i bresjen for å bli kvitt lobbyismen. Her bør Universitetet i Oslo, og de andre universitetene, se sitt ansvar".

- Lobbyvirksomheten er blitt en viktig kanal for stortingsrepresentantene til å hente inn den informasjonen de trenger for å fatte de riktige beslutningene. Det har blitt så vidt legitimt at SV-leder Kristin Halvorsen har satt i gang kurs for lobbyister fra mindre organisasjoner, sier Nordby.

Det finnes likevel en grense for lobbyismen, hevder han, og synes det er suspekt å kjøpe innflytelse ved motytelser. Lobbyvirksomheten bør verken overdrives eller misbrukes. Det gjelder å komme med relevant, saklig informasjon til rett tid og på rett plass.  

Budsjettreformen

Den nye budsjettreformen som første gang ble prøvd ut i fjor, endret mulighetene for påvirkning. I et forsøk på å øke regjeringens makt og tvinge Stortinget til helhetstenkning, skal Finanskomiteen først avgi sin innstilling til statsbudsjettet for 23 utgiftsrammer (og to inntektsrammer). Utgiftsrammene fordeles på de forskjellige komiteene som ikke har mulighet for å endre rammebetingelsene. Så skal statsbudsjettet vedtas i en votering av Stortinget. Komiteene har derfor mye mindre spillerom og kan flytte penger i mye mindre grad enn før.

- Lobbyistene har i det hele tatt en vanskeligere oppgave enn tidligere, og det er selvsagt viktig å komme tidlig inn i debatten og prøve å nå regjeringen før den legger fram sin budsjettproposisjon, sier Nordby.

Finanskomitéhøring

Regjeringen legger i år fram sin budsjettproposisjon mandag den 5. oktober. Finanskomiteens innstilling blir lagt fram 25. og 26. november. Men før den tid åpner Finanskomiteen for innspill fra forskjellige aktører. Fristen for å delta i høringen utløper 14. oktober, og høringene vil pågå 16., 20., 21. og 22. oktober.

- UiO har, i alle fall i løpet av nittitallet, ikke benyttet seg av denne gode muligheten til å fortelle politikerne om sine behov, sier Nordby.

Etter Finanskomiteens frist er utløpt, gjelder det å kontakte de forskjellige partigruppene. For eventuelt å redde smulene, må man kontakte de forskjellige saksordførerne i de forskjellige komiteene.

Medievegring

De viktigste kanalene for påvirkning er mediene, departementene, Finanskomiteen og partigruppene på Stortinget.

- Man kan ikke reversere utviklingen og drømme bort medienes rolle. Politikerne starter dagen med å lese aviser og høre nyheter på radio som de fleste andre, sier Nordby. Han råder universitetsfolk til å komme over medievegringen sin og universitetsledelsen til å komme med utspill parallellt overfor mediene og de politiske myndighetene.

- Dessuten er det viktig å skaffe seg alliansepartnere, slik at utspillene ikke framstår som et utslag av ren "sektoregoisme". UiO bør samarbeide med andre universiteter og med studentene. Allmenngjør argumentasjonen, og vis at det er et samfunnsproblem om universitetene forfaller, råder Nordby.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998
Publisert 30. sep. 1998 18:32 - Sist endra 1. sep. 2014 13:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere