Effektiviseringen er fordelt

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 03 1998

I de nærmeste tre årene skal det omdisponeres 105 administrative årsverk som følge av Effektiviseringsprosjektet. Nå er det bestemt hvor årsverkene skal tas fra.

AV MARIANNE TøNNESSEN

Kollegiet vedtok i fjor høst at ressurser tilsvarende minst 90 årsverk skulle omdisponeres som følge av Effektiviseringsprosjektet. Siden det totale antall administrative årsverk ved UiO økte med 15 fra 1996 til 1997, er det samlede målet for perioden 1998 - 2000 nå blitt 105 årsverk. 94 av disse skal frigjøres ved fakultetene. I sentraladministrasjonen skulle det i utgangspunktet frigjøres 15 årsverk, men siden det allerede er blitt nærmere fire årsverk færre der, gjenstår det bare å frigjøre 11. Ved de fleste fakultetene, derimot, har antall administrative årsverk økt fra 1996 til 1997.

Denne effektiviseringen skal gjennomføres over tre år. I år skal til sammen 35,8 administrative årsverk omdisponeres, og omdisponeringen skal være et resultat av at administrative rutiner blir endret og mer effektive.

Det er brukt en modell for å beregne måltallet for hvor mange administrative årsverk som totalt skal frigjøres ved hvert fakultet. Modellen har tatt hensyn til forskjellene mellom fakultetene.

Det juridiske fakultet:
8,1 årsverk
Det medisinske fakultet:
28,7 årsverk
Det historisk-filosofiske fakultet:
26,9 årsverk
Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet:
7,9 årsverk
Det odontologiske fakultet:
1,0 årsverk
Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
11,6 årsverk
Det utdanningsvitenskapelige fakultet:
8,5 årsverk
Sentraladministrasjonen:
11,2 årsverk

Fakultetene kan selv disponere alle sine frigjorte ressurser, men de må kunne dokumentere at omdisponeringen blir brukt til å styrke primæraktivitetene.

LETTERE å KUTTE

Universitetsdirektør Tor Saglie forteller at denne effektiviseringen kan gjøre det lettere å møte budsjettkuttet som universitetet har fått:

- Tilpasningen til det generelle budsjettkuttet bør skje like mye på den administrative som på den faglige siden. Frigjøringen av administrative årsverk kan gjøre det lettere å kutte de administrative ressursene, sier han.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 03 1998
Publisert 25. feb. 1998 17:24 - Sist endra 1. sep. 2014 13:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere