Veiledning - ingen privatsak

Innhold Neste Uniforum nr. 03 1998

De nye, yrkesetiske retningslinjene for veiledere skal sørge for at ingen studenter på hovedfags- eller doktorgradsnivå blir utsatt for seksuell trakassering. Reglene skal også hindre at veiledere publiserer kandidatens stoff uten samtykke.

AV MARIT HAMMERSMARK

{short description of image}HJELP OG STØTTE: - Det er viktig å være klar over at også veiledere trenger hjelp og støtte når det oppstår en konfliktsituasjon, sier likestillingsrådgiver Lise Christensen.(Foto: Ståle Skogstad)

Universitetsadministrasjonen har sendt ut en brosjyre med yrkesetiske retningslinjer for alle veiledere til hovedfags- og doktorgradsstudenter ved Universitetet i Oslo. Hver enkelt veileder skal ved semesterstart undertegne en bekreftelse på at han eller hun har gjort seg kjent med innholdet. Instituttet har ansvaret for at alle med veilederfunksjon undertegner dokumentet, men universitetet har ingen sanksjonsmuligheter hvis ikke reglene blir fulgt.

- Men det betyr ikke at det er fritt fram. Hvis det skjer ting som bryter med retningslinjene, har UiO en forpliktelse til å rydde opp. Instituttbestyrer kan for eksempel innkalle partene til en samtale. Det er viktig å være klar over at veilederen også trenger hjelp og støtte, hvis det oppstår en konfliktsituasjon, sier likestillingsrådgiver Lise Christensen.

Retningslinjene går ut på at veilederen skal være en god rollemodell både faglig og menneskelig. Han må oppføre seg etisk korrekt i forhold til sine studenter og ikke utnytte sin stilling på noe vis. Han eller hun bør ikke ha noe nært slektskapsforhold eller seksuelt forhold til studenten, og veilederen har dessuten ikke lov til å motta noen form for gaver, uten etter spesiell avtale med universitetet.

HINDRE OVERTRAMP

Den forrige likestillingsrådgiveren ved universitetet var med i en gruppe som utarbeidet forslag til yrkesetiske retningslinjer.

- Retningslinjene er en del av en generell kvalitetssikring av veiledningen ved UiO. Vi trenger en profesjonalisering av veilederrollen. Den ligner den rollen en prest eller psykolog har, med nær kontakt mellom student og veileder. Retningslinjene er et virkemiddel som skal klargjøre og regulere de etiske sider av forholdet mellom veileder og student, forteller likestillingsrådgiver Lise Christensen.

Hun viser til at det først er i de senere årene at man har tatt innover seg at forholdet mellom studenter og veiledere er noe mer enn en privatsak.

- Det er viktig å bevisstgjøre både studenter og veiledere om at man bør ha klare roller i den samarbeidsperioden som fører fram til en avhandling. Hvis man har et faglig forhold til en person, bør man ikke ha andre typer forhold samtidig. Hensikten med retningslinjene er å beskytte studentene mot eventuelle overtramp fra veilederens side, påpeker Lise Christensen.

Alle vitenskapelige ansatte ved UiO, inklusive doktorgradsstipendiatene, får tilsendt et eksemplar av retningslinjene i posthyllen sin. Instituttene og de andre grunnenhetene har dessuten ansvaret for å sikre informasjon til eksterne veiledere. Både nye og gamle hovedfagsstudenter skal få informasjon om innholdet i retningslinjene.

Hvis noen ønsker å få tilsendt de nye retningslinjene for yrkesetikk ved UiO, kan de kontakte Lise Christensen på telefon 22 85 50 40.


Innhold Neste Uniforum nr. 03 1998
Publisert 25. feb. 1998 17:24 - Sist endra 1. sep. 2014 13:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere