UiO får nytt senter for fremragende utdanning

Senter for tverrfaglig utdanning ved UiO får status som senter for fremragende utdanning. Det melder Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

- Sentre for fremragende utdanning har vært sentrale for å løfte kvaliteten i høyere utdanning og viktig for å løse både fagspesifikke og mer generelle utfordringer i norsk høyere utdanning, sier Sveinung Skule,direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.  

Foto: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Til sammen opprettes det tre nye nasjonale sentre for fremragende utdanning. De  får  tildelt 95 millioner kroner på deling over fem år. I  tillegg til Universitetet i Oslo blir både Universitetet i Agder og NMBU sammen med Nord universitet vertskap for sentre for fremragende utdanning. 

- Sentre for fremragende utdanning er en viktig flaggskipsordning, hvor det er tøff konkurranse for å nå frem. Det er med stor glede vi nå oppnevner tre nye sentre, som alle synliggjør høyere utdannings sentrale rolle for å møte samfunnets og arbeidslivets behov, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse i en pressemelding

De tre fagmiljøene som får status Senter for framragende utdanning er:

Senter for tverrfaglig utdanning (CIE), ved Universitetet i Oslo

Både i forskning og næringsliv er det er sterkt behov for tverrfaglig kompetanse, og dette er et felt Senter for tverrfaglig utdanning vil utforske og utvikle videre. Løsninger her krever pedagogisk nyvinning blant ansatte i ulike fagtradisjoner. Senteret involverer Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og skal utvikle og utvide både tverrdisiplinære utdanningsmetoder og utdanningstilbud. Tverrfaglige studenter er tett integrert i senterets drift, og blir avgjørende partnere for et vellykket senter.

Senter for fremragende utdanning i kreativ bruk av teknologi i musikkutdanning (CreaTeMe), ved Universitetet i Agder.

Senteret skal møte de behovene som utøvende musikere møter i arbeidsmarkedet i en verden i endring, der digitalisering og teknologi er sentralt. Digitalisering og teknologi er like viktig i kunstutdanning som i samfunnet for øvrig, og krever nytenkning ikke bare i bruk av teknologi, men også ferdigheter som entreprenørskap.

Senter for integrert og transdisiplinær undervisning i planlegging (SITRAP), ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Nord universitet.

Senteret skal møte behov for økt kapasitet og høyere kompetanse innen arealplanlegging, og fokuserer på bærekraft og rollen til høyere utdanning for å svare på FNs bærekraftsmål. SITRAP skal samarbeide bredt med arbeidslivet, blant annet med privat og kommunal sektor. Senterets plan for spredning drar nytte av samarbeid med Senter for praktisk kunnskap ved Nord universitet, og ønsker å bidra til kvalitetsutvikling i utdanninger som helsefag, lærerutdanning og sosialfag.

Klare planer for spredning

Senterstatusen tildeles for fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år etter en midtveisevaluering. Dette gir fagmiljøene ressurser til å jobbe målrettet og langsiktig med å utvikle ny kunnskap og nye praksiser i undervisning og læring.

Sentrene har også klare planer for spredning, slik at senterets arbeid skal komme hele universitets- og høyskolesektoren til gode.

- Sentre for fremragende utdanning har vært sentrale for å løfte kvaliteten i høyere utdanning og viktig for å løse både fagspesifikke og mer generelle utfordringer i norsk høyere utdanning. Dette viser også komiteens tilbakemeldinger på årets søknader, sier Sveinung Skule.

Emneord: Utdanning, Senter for fremragende utdanning
Publisert 22. nov. 2022 12:44 - Sist endra 22. nov. 2022 12:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere