Honoursprogrammet i realfag er blant de mest populære studiene på UiO

Honoursprogrammet i realfag er svært attraktivt blant dem som søker seg til UiO. Men også politikk, filosofi og økonomi skårer høyt sammen med profesjonsstudiene i medisin, psykologi og odontologi. 

Mange studenter på Universitetsplassen i Oslo

POPULÆRE STUDIER:  11448 søkere har fått tilbud om studieplass ved UiO høsten 2022.  Både filosofi, politikk og økonomi og honoursprogrammet i realfag er blant de mest attraktive studiene.  Bildet viser velkomstseremonien for nye studenter fra august i fjor. (Arkivfoto: Ola Gamst Sæther)

Av 40750 søkere har 11 448 fått tilbud om studieplass på UiO høsten 2022.

De mest attraktive studiene ved Universitetet i Oslo er honours-programmet i realfag, profesjonsutdanningene i medisin, psykologi, odontologi, samt filosofi, politikk og økonomi, går det fram i en melding som UiO har lagt ut på nettsidene sine. 

På listen over de mest populære programmene finner vi også  jus/rettsvitenskapinformatikk: digital økonomi og ledelsefarmasiklinisk ernæring, samt årsstudiene i filosofi og kriminologi. En nykommer på topplisten er internasjonale studier.

God søkning til alle fag

Nasjonalt ser vi at poenggrensene generelt går noe ned. Samtidig øker poenggrensene til medisin, odontologi og psykologi ved UiO. I Norge har UiO flest studieprogram (16) som krever over 60 poeng for å komme inn i ordinær kvote. Samtidig får en stor andel av søkermassen oppfylt sitt studieønske.

– Vi er glade for at studieprogrammene våre fortsetter å tiltrekke seg sterke kandidater. Profesjonsutdanningene som medisin, psykologi og odontologi har fortsatt høye poenggrenser, og det har også de nye tverrfaglige utdanningene som honours-programmene og «filosofi, politikk og økonomi». Blant førstegangsstudentene er faktisk honours-programmet realfag vanskeligere å komme inn på enn medisin, sier viserektor Bjørn Stensaker i meldingen på UiOs nettsider.

Ved UiO øker også poenggrensene for tannpleie, antikkens kultur, klassiske språk, religionsvitenskap og lingvistikk og litteraturvitenskap.

– Det er gledelig at søkerne både søker seg til de nye tilbudene og til de mer klassiske universitetsfagene. Vi trenger fremover ulik type kompetanse for å løse de komplekse samfunnsutfordringene dagens unge har foran seg, og da er det både behov for tverrfaglig kompetanse og dybdeforståelse i mange ulike fag, sier Stensaker.

Jevnt over er det god søkning til alle 106 studieprogram i dette opptaket og svært mange kvalifiserte kandidater får et tilbud.

– Nå gleder vi oss til studiestart! Vi skal gjøre det vi kan for at studietilværelsen ved Universitetet i Oslo blir minneverdig og en god investering i framtiden for den enkelte student og for samfunnet, sier Stensaker.

Nøkkeltall for UiO

  • 17161 førstevalgssøkere til studietilbud ved UiO
  • 11 448 har fått tilbud om plass (7186 kvinner og 4262 menn)
  • 2,7 førstevalgssøkere per studieplass 
  • UiO er det lærestedet med flest søknadsalternativer med poenggrense over 60 poeng i ordinær kvote (16 studieprogrammer).

UiOs studieprogrammer med høyest poenggrenser

Studieprogram Ordinær kvote Kvote for førstegangsvitnemål
Medisin, høst 69,6 62,4
Medisin, vår 68,8 61
Psykologi, høst 68,1 59
Odontologi 67,7 59
Psykologi, vår 66,7 57,5
Honours-programmet, studieretning realfag 66,1 63
Filosofi, politikk og økonomi 64,5 58,7
Honours-programmet, samfunnsvitenskap 61,9 57
Rettsvitenskap, høst 63,5 57,3
Psykologi, årsenhet 61,2 54,5
Jus, vår 62,2 55,3
Honours-programmet, humaniora, filosofi, lingvistikk 61 54,3
Tverrfaglige kjønnsstudier, årsenhet 60,9 49,4
Informatikk: digital økonomi og ledelse 60,4 53
Kriminologi, årsenhet 60,3 54,7
Klinisk ernæring 60 54
Klassiske språk 58,5 Alle
Filosofi, årsenhet 58,1 52,9
Internasjonale studier 58,2 55
Samfunnsøkonomi årsenhet 58,1 46,8
Emneord: Søkertall, studietilbud
Publisert 25. juli 2022 12:00 - Sist endra 25. juli 2022 12:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere