Macchiarini delvis frikjent - slipper straff

Paolo Macchiarini er frikjent i 2 av 3 tilfeller av grov mishandling i rettsaken mot ham. Tingretten i Solna ilegger ham til betinget straff i den tredje saken.

DELVIS FRIKJENT: Han hadde kun pasientens beste for sine øyne, hevdet Paolo Macchiarini. Nå er han delvis frikjent.

Foto: Karolinska Institutet

Dette melder svenske medier torsdag formiddag, og nyheten er viderformidlet av Universitetsavisa.

Tiltalen har sin bakgrunn i tre operasjoner skandalekirurgen utførte i 2011 og 2012 ved Karolinska Universitetssjukhuset. Macchiarini byttet ut pasientenes struperør med implatater lagd av plast. Inngrepene påførte pasientene store lidelser.

- Det han gjorde var medisinsk tortur, sier professor Pierre Delaere til Dagens Nyheter.

Macchiarini hevdet at det var mulig å få et kunstig rør til å fylle funksjonen til en human luftstrupe, med alt hva angår slimhinner, ligament og blodårer. Dette fikk han overtalt medisinske ansvarlige ved KI om å få lov til å gjøre.

• Les også:  Macchiarini tiltalt for grov mishandling

• Les også:Han avslørte skandalekirurgen

Rektor trakk seg

Saken begynte å rulle i 2014, da fire leger anmelder Macchiarini for å ha forfalsket forskningsresultater. Året etter konkluderte en ekstern utreder, Bengt Gerdin fra Uppsala universitet, med at Macchiarini hadde gjort seg skyldig i flere tilfeller av forskningsfusk. Vinteren 2016 bekjentgjorde KIs rektor Anders Hamsten i en selvkritisk ytring på DN debatt at han hadde begått en «nærmest total feilvurdering» av tilfellet Macchiarini, og varslet samtidig sin avgang. Et halvår senere ble tidligere KI-rektor Harriet Wallberg tvunget til å trekke seg fra stillingen som universitetskansler, med bakgrunn i at hun var rektor da Macchiarini ble ansatt.

I 2019 gikk Wallberg til frontalangrep på nåværende KI-rektor Ole Petter Ottersen for å ha bidratt til å utpeke henne som syndebukk.

Wallberg lot seg intervjue av UA forbindelse med boka hun skrev om saken. – Noen har noe å skjule, hevdet hun da.

Kroppsskade, ikke mishandling

Dommerne Ewa Lindbäck og Björn Skånsberg begrunner kjennelsen blant annet med å vise til nødrett. De to første inngrepene ble ansett å ha vært forsvarlige, og kan derfor ikke foranledige straffeansvar, mens det tredje inngrepet ble ansett å være uforsvarlig.

Derfor har Macchiarini i henhold til dommen ikke pådratt seg strafferettslig ansvar for inngrepet. Men han har ikke forvoldt pasientene stor kroppsskade med overlegg, skal derfor ikke dømmes for mishandling, men for vilkårlig kroppsskade.

Under rettsaken hevdet aktoratet at inngrepene resulterte i torturliknende lidelse for pasientene, som alle er døde i dag. Inngrepene ble utført uten tillatelse og stikk i strid med etablert vitenskap. Han anvendte helt uprøvde metoder, og ingen dyreforsøk var gjort. Inngrepene var ulovlige og livsfarlige, anførte aktor.

- Overraskende dom

Macchiarini har hele tida hevdet sin uskyld, og kun hatt pasientens beste for sine øyne. Inngrepene var deres eneste sjanse til å overleve, hevdet hans side.

Gjerningen han nå dømmes for har en strafferamme på under ett års fengsel, dermed er frihetsberøvelse ikke ansett som aktuelt. Siden han er tidligere utstraffet og lever i «ordnede forhold» gjøres straffen betinget. Siden det har gått lang tid siden ugjerningen ble begått er det heller ikke aktuelt med bøter, heter det i dommen.

En overraskende domsslutning, skriver Aftonbladets Oisin Cantwell i en kommentar.

Det vil ta en tid innen aktoratet beslutter om de vil anke dommen.

• Les også:  En katastrofe for Karolinska og for Nobelkomiteen

Emneord: Etikk, Mediisin, Sverige Av Tore Oksholen /Universitetsavisa
Publisert 16. juni 2022 16:03 - Sist endra 16. juni 2022 16:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere