Brudd i lønnsforhandlingene i staten

Både Unio, LO stat, YS og Akademikerne valgte i dag å bryte lønnsforhandlingene i staten. – Statens tilbud var rett og slett for dårlig. sier Unio stat-leder Guro Lind. Oppgjøret går nå til mekling.

To kvinner og en mann i samtale

HAR BRUTT FORHANDLINGER: Forhandlingsleder Guro Lind og utvalgssekretær Andrea Mandt i Unio stat i samtale med Statens personaldirektør Gisle Norheim da forhandlingene åpnet den 20.april. Nå har Unio stat brutt forhandlingene, og lønnsoppgjøret går til Riksmekleren.

Foto: Nora Sørensen/Unio

– Jeg er skuffet over at staten ikke tar større ansvar for sine ansatte, sier Unio stat-leder Guro Lind i en pressemelding etter at bruddet i lønnsforhandlingene med staten er et faktum.  

Unio organiserer rundt 35.000 medlemmer i staten. De største gruppene er forskere og politiansatte.

Fristen for forhandlingene i årets hovedoppgjør i staten var satt til midnatt lørdag 30. april, men Unios forhandlingsleder Guro Lind valgte å bryte forhandlingene fredag ettermiddag.

– Statens tilbud var rett og slett for dårlig. Vi stod for langt fra hverandre i diskusjonene om økonomi, til at det var fruktbart å fortsette. Nå trenger vi hjelp fra Riksmekleren, sier Lind.

Statistikken viser at de statsansatte har hatt svak lønnsutvikling de siste årene.

– De siste to årene har lønnsutviklingen i staten vært vesentlig lavere enn i privat sektor, og også lavere enn i industrien. Årets lønnsoppgjør må gjøre noe med dette lønnsgapet. Vi kan ikke akseptere at ansatte i staten med høy kompetanse og viktige oppgaver, år etter år kommer dårligere ut enn andre grupper. Jeg er skuffet over at staten ikke tar større ansvar for sine ansatte og sitt samfunnsoppdrag, sier Guro Lind.

Hun understreker at det har vært konstruktive forhandlinger om andre elementer enn den økonomiske rammen. Arbeidet med en ny, felles tariffavtale med Akademikerne har hatt god framdrift.

Også leder for LO stat Egil André Aas hadde håpet det skulle være mulig å få til en avtale med staten. 

– Vi var villig til å finne en god løsning i forhandlinger. Men staten vil åpenbart til Riksmekleren i år også. Så da får vi ta turen dit, sier Aas i en pressemelding. 
LO Stats hovedkrav i årets oppgjør er et lønnsløft gjennom reallønnsvekst for alle, kompensasjon for mindrelønnsutvikling i forhold til industrien, en generell lønnsutjevning, å minske forskjellen mellom kvinner- og menns lønn, samt ivareta de lavest lønte arbeidstakerne. Så er det også slik at 4 av 5 statsansatte, mange av dem LO-medlemmer, har høyere utdanning. Dette er også en gruppe som vil bli ivaretatt på en god måte av LO Stats krav.
– Motparten skal ha ros for at de i sterkere grad enn de siste årene har vist forhandlingsvilje på noen av kravene vi har stilt, problemet er at de ikke kom oss tilstrekkelig i møte på det som handler om fordeling og rettferdig lønnsutvikling for alle medlemmene. Jeg kjenner at jeg blir oppgitt over at vi må til Riksmekleren nok en gang. Det er blitt regelen mer enn unntaket. Det syns jeg er synd, sier han. Og legger samtidig til at Unios linjeskifte, der de ønsker et tariff-samarbeid med Akademikerne heller ikke har forenklet forhandlingene.

Heller ikke Akademikerne har klart å komme til enighet med staten i lønnsforhandlingene. 

Det gjør leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli klart i en pressemelding

– Staten er viktig både for trygghet og velferd, og trenger gode kompetansemiljøer for å jobbe godt og effektivt. Akademikerne gikk inn i årets lønnsoppgjør for å styrke hovedtariffavtalen slik at staten kan konkurrere med andre sektorer om kunnskapsarbeidere og spisskompetanse. Vi ønsket blant annet mer fleksibilitet for virksomhetene i lønnsdannelsen. Dessverre kommer vi ikke i mål uten hjelp fra Riksmekleren, sier hun. 

Det økonomiske tilbudet, og ikke minst innretningen på dette, var ikke mulig å akseptere, sier hun. 

– Samtidig vil jeg påpeke at det har vært gode prosesser gjennom forhandlingene, til tross for at avstanden har vært stor. 

Også den fjerde hovedsammenslutningen i staten, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) har brutt lønnsforhandlingene med staten.– Vi har nå gjennomført gode forhandlinger gjennom nesten to uker, men har ikke fått gjennomslag for våre krav knyttet til lønn. Vi har derfor ikke noe annet valg enn å bryte forhandlingene, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat i en pressemelding. 

Statens personaldirektør Gisle Norheim er lei seg. 

– Vi er skuffet over at LO, Akademikerne, Unio og YS har brutt lønnsforhandlingene. For staten er det viktig å holde seg til frontfagsrammen. Frontfagsmodellen sikrer arbeidsplasser og norsk konkurranseevne, forteller statens personaldirektør Gisle Norheim i en pressemelding

Meklingen har frist mandag 23. mai klokken 24.00. Blir det ikke enighet i meklingen, er Unio, LO stat og Akademikerne i streik fra tirsdag 24. mai.

(Oppdatert kl. 15.37 med kommentarer fra LO stat og Akademikerne og 15.47 med kommentarer fra Statens personaldirektør og YS)

Emneord: Lønn/lønnsforhandlinger Av Martin Toft
Publisert 29. apr. 2022 15:23 - Sist endra 29. apr. 2022 15:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere