UiO vil ta imot 800 ukrainske studenter på flukt

UiO vil opprette 800 studieplasser for ukrainske studenter på flukt. Mesteparten av plassene vil være på norskkurs og engelskspråklige emner.

To kvinner og to menn helsarpå kvarandre

ETABLERER STUDIEPLASSER: UiO vil opprette 800 studieplasser for ukrainske studenter på flukt. Det opplyser rektor Svein Stølen som her hilser på de ukrainske UiO-studentene Olexandra Dorichenko (t.v.) og Yelyzabeta Dovhinka sammen med forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i Georg Sverdrups hus. (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

– Det er avgjørende at ukrainske flyktninger får muligheten til å fortsette eller begynne på høyere utdanning. Vi vil ta vår del av ansvaret her, og jobber på spreng for å utvide studietilbudene våre. Det er viktig for en fremtidig gjenoppbygging av Ukraina, og det er avgjørende for livskvaliteten til de som nå har måttet flykte fra hjemlandet sitt, sier rektor Svein Stølen i en sak som er lagt ut på UiOs nettsider. 

Et bredt tilbud

Kunnskapsdepartementet fordeler nå studieplasser til sektoren. Universitetet i Oslo vil oppskalere tilbudet, og kartlegginger viser at vi kan ta imot opp mot 800 studenter på alt fra norskkurs til masterprogrammer. Det blir viktig å ha et variert tilbud for å dekke behovene hos flest mulig av de nyankomne, avhengig av deres kvalifikasjoner og interesser, går det fram av en sak på UiOs nettsider: 

  • Norskkurs: Opp mot 300 plasser fra og med sommeren
  • Masterprogram: Mellom 100 og 150 plasser fra høsten
  • UiO har mange emner på engelsk som skal settes sammen til kortere studietilbud for om lag 300 studenter.

Myndighetene må bosette klokt

– Vi vil bidra, men vi er avhengige av at de potensielle studentene blir bosatt i nærheten av oss. Det er derfor avgjørende at myndighetene, når de kartlegger nyankomne, har muligheter for arbeid, sysselsetting og andre aktiviteter i mente, og bosetter i henhold til det, sier Stølen.

Universitetet i Oslo vil vise fleksibilitet i opptak, og arbeider med å få på plass gode opptaksløsninger for denne studentgruppen. 

– Utdanning og aktivisering er helt avgjørende for at ukrainerne skal kunne bygge opp landet sitt når krigen tar slutt. Det er også avgjørende for et godt liv i Norge, avslutter Stølen. 

• Les mer om ukrainske studenter i Norge:  

Opprettar 1000 nye studieplassar som fylgje av flyktningestraumen frå Ukraina

Ukrainske, russiske og kviterussiske studentar i Noreg får økonomisk støtte

UiO set av 10 millionar kroner til Ukraina-beredskap

 

Emneord: Ukraina.Studentforhold
Publisert 11. apr. 2022 11:34 - Sist endra 11. apr. 2022 11:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere