Tre UiO-forskere får eksklusive EU-millioner

Professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk, økonomiprofessor Bård Harstad og filosofiprofessor Øystein Linneboe ble i dag tildelt Advanced grants for etablerte forskere fra Det europeiske forskningsrådet. 

PRESTISJETUNG FORSKNINGSSTØTTE: Fra venstre: Jan Helge Solbakk, Øystein Linnebo og Bård Harstad Foto: UiO (Foto av Bård Harstad: Ola Sæther)

Foto: UiO

Prosjekter ved Det medisinske fakultet, Det humanistiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet nådde helt til topps.

–Et stort gratulerer til de tre forskerne som kom gjennom dette nåløyet, og til hele apparatet rundt dem, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen i en sak på UiOs nettsider

I tillegg til de tre innvilgede søknadene, har Universitetet i Oslo et prosjekt på venteliste. Et av søknadsprosjektene fikk karakter A, men det var dessverre ikke finansiering til prosjektet.

–Vi vet at konkurransen om disse midlene er ekstremt hard, og jeg er imponert over det høye nivået også på søknadene som dessverre ikke gikk helt til topps, fortsetter Stølen.

De tre tildelingene er et svært godt resultat for Universitetet i Oslo. Til sammenligning fikk UiO fem ERC Advanced Grants-tildelinger i hele Horisont 2020-perioden, altså i årene 2014-2020.

Øystein Linnebo har hatt et ERC Starting Grant tidligere, mens Bård Harstad har to tidligere tildelinger fra Det europeiske forskningsrådet bak seg: et ERC Starting grant og et Consolidator grant.

–Dette viser tydelig at vi har forskere i verdensklasse ved Universitetet i Oslo, og det viser også at det europeiske forskningssystemet virker, sier Stølen.

Professor Bård Harstad ved Økonomisk institutt får tildeling for sitt prosjekt Environmental explotaition of political economics. Det er Harstads tredje tildeling fra ERC. 

Professor i filosofi, Øystein Linnebo får tildeling for sitt prosjekt Construction in the Formal Sciences.

Professor Jan Helge Solbakk ved Senter for medisinsk etikk fikk tildeling for sitt prosjekt Moral residue - epistemological ramifications, ethical implications and didactic opportunities.

Den fjerde norske forskeren som ble tildelt ERC Advanced Grant i dag, var  Håvard Hegre, Institutt for fredsforskning (PRIO) med prosjektet Anticipating the impact of armed conflict on human development

Les også intervjuer med UiOs mottakere av EU-millionene.

Emneord: ERC, EU, Forskning
Publisert 26. apr. 2022 16:41 - Sist endra 26. apr. 2022 16:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere