Regjeringen åpner for fireårig bachelor i japansk, kinesisk og arabisk

De som ønsker å  studere arabisk, japansk og kinesisk kan nå få ta fagene på fire år i stedet for tre år.  Nå blir de høyere utdanningsinstitusjonene bedt om å søke om å få opprette fire år lange bachelorstudier i disse språkfagene. 

Studenter registrerer seg.

ETT ÅR EKSTRA: De som vil studere japansk kan nå få ett år ekstra på bachelorstudiet. Det samme vil gjelde for dem som tar arabisk og kinesisk. Bilder viser studenter i Japan som registrerer seg på International College of Liberal Arts ved Yamanashi Gakuin University i Kofu iArkivfoto)

Foto: Martin Toft

Kunnskapsdepartementet har sendt et brev til alle institusjonene og bedt dem om å søke om å opprette studier i ararbisk, japansk og kinesisk som skal vare ett år lenger enn andre bacheolorstudier i språk. Samtidig understreker departementet at det ikke kommer friske penger til dette tiltaket, men at det skal dekkes av de ordinære bevilgningene til institusjonene. 

Forslaget er en oppfølging av Humaniorameldingen fra 2017 der dette var et av tiltakene som skulle følges opp. 

– I vår globale verden trenger vi flere med høy kompetanse i kinesisk, japansk og arabisk. Dette er krevende studier og språk det tar lang tid å beherske godt. Ofte må studentene tilbringe lange perioder i utlandet etter utdanningen eller ta hele studiet i utlandet for å komme på det nivået en arbeidsgiver forventer. Derfor inviterer vi nå universitetene og høyskolene til å søke om å opprette fireårige studier i disse språkfagene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en presssemelding

Hovedmodellen i Norge og resten av Europa er treårige bachelorgrader og toårige mastergrader. Men for akkurat disse språkfagene ble det på bakgrunn av Humaniorameldingen bestemt at det skulle åpnes for et lengre bachelorløp for de universitetene og høyskolene som ønsker å gi et slikt tilbud. Målet er å bedre gjennomstrømmingen og sikre at studentene får den sluttkompetansen de trenger.

Nå inviteres institusjonene som ønsker å gi en fireårig bachelorgrad i disse fagene, til å søke om det.

De vanlige reglene om akkreditering av studietilbud gjelder fortsatt, og finansieringen av studietilbud håndteres på ordinær måte gjennom finansieringssystemet og de ulike satsene for ulike typer studierDet er universitetene og høyskolene som selv dimensjonerer sine egne studietilbud. Finansieringen ellers vurderes i forbindelse med de årlige budsjettrundene.

Emneord: Humaniora, japansk, arabisk, Kina\; Internasjonalisering, Språk Av Martin Toft
Publisert 17. sep. 2021 10:12 - Sist endra 17. sep. 2021 12:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere