Vanskelige språk får fireårig BA-grad

Japansk, arabisk og andre vanskelige språkfag skal få et fjerde studieår. Det er ett av tiltakene i Humaniorameldingen som kunnskapsministeren la fram på UiO.

Torbjørn Røe Isaksen ankom UiO uten en kjerre med nye midler til humaniorafagene. Foto: Ola Sæther

Det gikk et gledens gisp gjennom et fullsatt auditorium i Sophus Bugges hus da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sa at regjeringen vil åpne for et ekstra år på bachelorgraden i de vanskeligste språkfagene.

Isaksen ga den første presentasjonen av Stortingsmelding om humaniora. Selve meldingen kommer på fredag, den skal først presenteres i statsråd.

Jobbet for i 15 år

Samtidig i naborommet hadde Karianne Haugland og Malin Trulsen japanskseminar. For et halvt år siden var de 80-90 ferske studenter, nå er bare halvparten igjen, forteller de.

– Du skal leve for dette faget for å stå, sier Trulsen.

Trulsen og Haugland sier også at de allerede har tilbud om et fjerde år. Det er ikke obligatorisk, men anbefales hvis man for eksempel skal kunne ta master.

Karianne Haugland og Malin Trulsen mener at et fjerde studieår på japansk kan komme godt med, blant annet fordi det er så mye nytt som må læres at det går ut over andre fag de også skal ha, som historie. Foto: Julia Loge

Dekanen på Det humanistiske fakultet (HF), Arne Bugge Amundsen, er godt fornøyd med meldingen.

– Det fjerdeåret har vi jobbet for i 15 år, så for mange opplevde dette som et gjennombrudd vi ikke hadde forventet, for vi har fått nei så lenge og plutselig så løsner det, sier han.

Stortingsmelding om humaniora

 • Skal belyse humanioras betydning for
  • Fagintern relevans g internasjonalt gjennomslag
  • Samfunnet
  • Arbeidslivet
  • Sklen og lærerutdanningen
 • Ulike miljøer ved UiO leverte 13 innspill.
 • Presentert 22. mars
 • Meldingen kommer 24. mars
 • Det første politiske dokumentet som foretar en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge.
 • Også unikt i internasjonal sammenheng.

Håpet på «en kjerre med penger»

Prorektor Ragnhild Hennum vitset med at hun ble skuffet da hun så at statsråden ikke kom trekkende på en hel kjerre med ekstra midler til humaniorafagene.

– De fleste bruker kort nå, svarte Isaksen.

Men han står ikke klar til å dra kortet likevel. Ifølge Isaksen kommer ikke meldingen med nye, store satsinger. Beskjeden er heller at Forskningsrådet og andre skal gjøre sine programmer åpnere for søknader fra humaniora.

– Humaniora må være synlig i programplaner som selvstendig bidragsyter og ikke hovedsakelig som hjelpedisiplin, sa Isaksen.

Isaksen lovde også å jobbe for at EUs 9. rammeprogram skal gi større plass til humaniora og å følge opp humaniora-fagene i Nordisk ministerråd.

HF-dekan Amundsen sier at meldingen innfridde forventningene.

– Det spennende nå blir den politiske oppfølgingen. Det ligger ikke mye penger i dette, men gode strukturer for årene framover.

Han er mest glad for at det åpnes for mer forpliktende samarbeid og signalene til Forskningsrådet og forskere om å åpne nye dører til forskningsmidler.

Fokus på språk

Selv om meldingen ikke har en stor hovedsatsing er det en rekke mindre tiltak, spesielt for å sikre språkfagene.

Regjeringen vil utrede om det er mulig med en særfinanisering til små og utsatte språkfag. Isaksen eksemplifiserte dette med Universitetet i Bergen som måtte legge ned portugisisk da deres ene ansatte på faget sluttet.

De vil også støtte tiltak som fører til bedre rekruttering til tradisjonelle fremmedspråk som fransk og tysk.

Blant tiltakene som ikke retter seg direkte mot språkfagene er et forslag om at universiteter og høyskoler skal sette pengene de ellers ville brukt på å abonnere på norske fagtidsskrifter inn en felles pott som brukes til å betale for åpen publisering. Med det håper Isaksen på at utgiftene for universitetene ikke skal gå opp samtidig som at forlagenes inntekter ikke skal gå ned. 

Emneord: portugisisk, Regjeringen, Humaniora, japansk Av Julia Loge
Publisert 22. mars 2017 15:26 - Sist endra 22. mars 2017 16:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere