Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein får UiOs forskningspris

Professorene Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein, PluriCourts ved Det juridiske fakultet er tildelt UiOs forsknigspris for 2021.

To menn sitter i et bibliotek og smiler.

FÅR FORSKNINGSPRISEN: Geir Ulfstein t.v. og Andreas Føllesdal er tildelt UiOs forskningspris for 2021.( Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

 

Universitetsstyret har nå vedtatt hvem som skal få Utdanningsprisen, Forskningsprisen, Formidlingsprisen, Innovasjonsprisen og UiOs pris for yngre forskere i 2021.

– Særlig i et unntaksår er det viktig å markere ekstraordinær innsats. Prisene illustrerer både kvaliteten, bredden og aktualiteten i UiOs virksomhet, og det er seks verdige vinnerne. Mine varmeste gratulasjoner til hver og én! Vi ser fram til en senere markering, for å høre mer om prisvinnerne, deres innsats og engasjement, sier rektor Svein Stølen i en melding på UiOs nettsider.

UiOs pris for yngre forskere

Professor Maja Janmyr, Institutt for kriminologi og rettssosiologi Det juridiske fakultet. Janmyr har på kort tid blitt en anerkjent ekspert på flyktning- og migrasjonsrett, både nasjonalt og internasjonalt. Hun har bygget opp et migrasjonsforskningsmiljø ved fakultetet, som har knyttet til seg mange anerkjente forskere på feltet. Janmyr var Norges yngste kvinnelige jussprofessor på ansettelsestidspunktet, og hun har som første jurist i Norge fått tilslag på og leder et Starting Grant-prosjekt fra Det europeiske forskningsrådet. Hun har mottatt flere priser, og hennes vitenskapelige publikasjoner har fått betydelig oppmerksomhet.

Utdanningsprisen

Professor Johan Tønnesson, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Det humanistiske fakultet. Tønnesson får prisen for sitt arbeid med det nye bachelorprogrammet Klart språk, som startet opp høsten 2019. I dette tverrfaglige studiet lærer studentene å formidle offentlig informasjon på en forståelig måte. Dette bidrar til å sikre demokratiet og rettssikkerheten, samtidig som samfunnet sparer tid og penger. Studiet kjennetegnes også av usedvanlig godt læringsmiljø, høy arbeidslivsrelevans , og høy grad av medvirkning og samspill med studentene. Klart språk-programmet fikk høyeste mulige score på indikatoren «Jeg er alt i alt fornøyd med studiet jeg går på» i Studiebarometeret. Kun 16 av Norges 1700 studieprogram oppnådde en tilsvarende toppscore.

Formidlingsprisen

Professor Anne Spurkland, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet. Spurkland er en internasjonalt anerkjent forsker innen anatomi og immunbiologi. Hun evner å fremstille komplisert stoff på en pedagogisk, engasjerende og klar måte, både til studenter, til kolleger og til allmenheten. Hun er derfor en etterspurt faglig autoritet, noe som ble spesielt synlig da Covid-19-pandemien traff samfunnet. I løpet av det siste året har hun vært sitert i over 150 saker i ulike medier. Spurkland bruker ulike formater og kanaler i sin formidling, fra oppsummeringsforelesninger til blogg til den kritikerroste populærvitenskapelige boken Immun: Kroppens evige kamp for å overleve. Hun lykkes i å formidle vitenskapelig kunnskap til mange utenfor eget felt.

Forskningsprisen

Professor Andreas Føllesdal og professor Geir Ulfstein, PluriCourts, Det juridiske fakultet. Føllesdal og Ulfstein har gjennom en tverrfaglig tilnærming lagt grunnlag for banebrytende forskning om det internasjonale rettssystemet. De begynte samarbeidet ved Senter for menneskerettigheter i 2004, og ved Senter for grunnforskning samlet de en internasjonal, tverrfaglig forskergruppe med filosofer, jurister og statsvitere. I 2013 etablerte de Senter for fremragende forskning (SFF): PluriCourts, som de nå leder. Tverrfaglig samarbeid og arbeid på tvers av landegrenser har kjennetegnet deres forskningsaktivitet, og de har begge markert seg tydelig i den offentlige debatten. De har i høy grad bidratt til å sette UiO på kartet innen forskning på internasjonale domstoler og det globale rettssystemet.

Innovasjonsprisen

 Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, Økonomisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Ulltveit-Moe får prisen for sitt arbeid med skattefradragsordningen SkatteFUNN. Dette er en nøye utformet skatteordning, som er spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter og som skal fremme bedriftens investering i FoU. Ulltveit-Moe har i mange år forsket på FoU- og skattepolitikk, og var som medlem av det regjeringsoppnevnte FoU-utvalget med på å utforme denne ordningen. SkatteFUNN er i dag en sentral del av den norske FoU-politikken og et meget godt eksempel på forskningsbasert samfunnsinnovasjon. Ordningen har også fått internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse, og kom på 2. plass av 83 evaluerte tiltak da Europakommisjonen i 2014 gjorde en studie av beste praksis i utviklede land innen FoU-skatteincitamenter. Karen Helene Ulltveit-Moes bidrag til SkatteFUNN illustrerer verdien av forskningsbasert samfunnsinnovasjon og gjør henne til en verdig vinner av UiOs Innovasjonspris for 2021.

51 nominerte

Prorektor Gro Bjørnerud Mo er leder for priskomiteen. 

–Vi har funnet seks meget verdige vinnere. På hvert sitt felt har de på avgjørende måte bidratt med kunnskap og som har fornyet både fag, utdanninger og samfunnet i stort.  Gjennom god formidling, kunnskap i bruk, tverrfaglig samarbeid og engasjement viser disse prisene hvilken verdifull rolle universitetet har i samfunnet, sier hun. 

18 kvinner, 22 menn og 11 fagmiljøer (nominasjoner der mer enn én person er nominert, regnes som fagmiljø), var nominert.

Om Universitetet i Oslos priser

Prisene er en belønning for særskilt innsats, som dessuten skal stimulere til økt innsats og være til inspirasjon for fagmiljøene ved Universitetet i Oslo.

Forskningsprisen og Prisen for yngre forskere tildeles henholdsvis humaniora og samfunnsvitenskap eller medisin og naturvitenskap annet hvert år. I 2021 er det humaniora og samfunnsvitenskap som blir tildelt Forskningsprisen og Pris for yngre forskere. Pris for yngre forskere deles i år ut for tredje gang.

Vinnerne mottar et diplom og 250.000 kroner, som deles ut ved UiOs årsfest 2. september, samtidig med utdelingen av H.M. Kongens gullmedalje. På grunn av koronasituasjonen er det i skrivende stund usikkert hvordan utdelingen skal skje.

Emneord: UiOs priser
Publisert 4. mai 2021 17:24 - Sist endra 5. mai 2021 23:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere