Tillitsrekord for domstolene i pandemitiden

Befolkningens tillit til domstolene har aldri vært høyere. – Et velkjent fenomen, sier jus-professor Hans Petter Graver.

Mann i hvit skjorte og hornbriller smiler til kameraet.

IKKE OVERRASKET: Hans Petter Graver mener myndighetenes tillitshopp under koronapandemien er «ganske opplagt» og i tråd med det man vanligvis ser i krisetider. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Under koronaåret 2020 gikk tilliten til norske styresmakter kraftig opp. Domstolene og stortinget satte tillitsrekord, mens regjeringen gjorde det største tillitshoppet. 

Dette kommer fram av den årlige tiltro-undersøkelsen gjennomført av Ipsos, skriver Rett24.

UiO-professor Hans Petter Graver sier til Uniforum at befolkningen søker beskyttelse hos myndighetene når de føler på frykt og trusler fra omverdenen.

 Rekordnivå

92 prosent av de spurte oppga å ha ganske stor, eller svært stor tillit til domstolen. Det er en oppgang på 9 prosent fra i fjor, og 3 fra det tidligere rekordåret 2017.

– Økningen ser stor ut sammenlignet med i fjor, sier Graver, som tror nedgangen året før var påvirket av NAV-skandalen.

– Hvis man ser bort fra den nedgangen har det vært en jevn økning i tilliten, påpeker han. 

Andelen som har ganske stor eller svært stor tiltro til regjeringen, økte på sin side fra 65 til 85 prosent, det høyeste tallet siden 2005. Stortinget gikk også opp fra 76 til 87 prosent, og er dermed, i likhet med domstolene, på et historisk høyt nivå.

– Covid-19-pandemien gjør 2020 til et annerledes år når det gjelder forholdet mellom befolkningen og myndighetene, sier Jan Behrens i Ipsos i en pressemelding.

– For eksempel ligger Finansdepartementet, Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet blant de ti etatene med størst positiv omdømmeutvikling. Dette kan være et tegn på at befolkningen i krisetider vil slutte opp om samfunnets institusjoner, sier Behrens.

– Nokså opplagt

Graver er ikke overrasket over statistikken.

– Det er vel nokså opplagt at dette er et uttrykk for at folk slutter opp om myndighetene i krisetider, sier han.

– Det er et velkjent fenomen. Jeg tror nok det er noe man ser i mange land, sier han, og fortsetter:

– Men generelt er det jo en sammenheng mellom tilltsnivået til myndighetene og domstolene. Norge er et land med høy tillit til domstolene, og ligger øverst i europeisk sammenheng sammen med Danmark. 

Professoren sier dette antakeligvis har med historiske erfaringer å gjøre, at det er veldig lenge siden folk i Norge har hatt dårlige erfaringer med myndighetene, og at vi har et samfunn med lite spenninger sammenlignet med mange andre land. 

Høyere utdanning en faktor

Statistikken viser også at tilliten til styresmaktene er litt høyere i Oslo enn i Nord-Norge.

Det framkommer også at de med høy utdannelse har større tiltro enn folk med lav utdannelse.

Emneord: Koronavirus, Juss, Regjeringen Av Knut Anders Finnset
Publisert 5. jan. 2021 16:04 - Sist endra 5. jan. 2021 16:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere