Arne Benjaminsen: – Vi må være innstilt på at det blir en krevende høst 

Studiestart ble en suksess, men fremdeles gjenstår mange utfordringer for UiO. I dag ble universitetsstyret informert om «Status for UiOs arbeid med Covid 19».

KAN SNU RASKT: Universitetsdirektør Arne Benjaminsen viste til Universitetet i Bergen, som fra i dag av har blitt heldigitalt. Om det samme vil skje på UiO i løpet av høsten, er foreløpig umulig å si. (arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

Dagens UiO-styresak «I-SAK 2 Status for UiOs arbeid med Covid 19» ble innledet med et løfte om at det skal komme grundigere sak om temaet for universitetsstyret senere i høst.

– Da har vi mer informasjon om effekten av Covid 19 på eksamensavviklingen i vår og vi vil også ha en bedre oversikt over økonomiske konsekvenser av Covid 19 så langt, lovet universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

Selv om det bare var en informasjonssak i denne omgang, var det flere i styret som tok ordet. Noen også med bekymringer.

– God balanse mellom digital og fysisk undervisning

Benjaminsen konstaterte at studiestart og mottaket av nye studenter så langt har gått vellykket for seg.

Han framhevet at universitetet har fått på plass gode systemer for hygiene, avstand og adferd på campus, og har til nå unngått smitteoppblomstring.

– Innenfor rammene og det situasjonen gir rom for, er balansen god mellom digitale og fysiske studietilbud. Det er også god tilgang til infrastruktur og fasiliteter ved universitetet, oppsummerte direktøren.

– Nå pågår det en del undersøkelser knyttet til både studenters og ansattes situasjon, og det vil vi også komme nærmere tilbake til, lovet Benjaminsen.

Han beskrev dialogen med fagforeningene som ryddig og god, og trakk fram at UiO er fleksible både når det kommer til hjemmekontor og oppmøtetider for å unngå å bidra til eller delta i rushtidstrafikken.

Fikk ros av studentene

Studentrepresentant Benedikte Marie Espeland benyttet anledningen til å rose universitetet for støtten studenter og faddere fikk ved semesterstart. Hun beskrev UiOs manglende avlysning av organiserte fadderaktiviteter som et grep som antakelig bidro til at smittevernreglene ble overholdt.

– Jeg tror mange nye studenter fikk en følelse av å bli en del av et sosialt fagmiljø, sa studentrepresentanten.

Rektor Svein Stølen fulgte opp og skrøt tilbake til studentene og fadderne.

– Jeg synes vi fikk til et godt samarbeid, slo han fast.

– Ulik praksis ulike steder

Representanten for de midlertidige, vitenskapelige ansatte Kjersti Lohne var bekymret for situasjonen til gruppen hun representerer:

– Du sa at det på neste styremøte vil bli tatt opp flere detaljer om ansattes og studenters situasjon, og økonomien rundt det. Jeg får henvendelser om stillinger og forlenging av stillinger for midlertidige ansatte. Også dette må tas opp på neste møte. Og da ikke bare økonomien rundt det, men at ulike fakulteter og institutter har ulik praksis, oppfordret hun.

Benjaminsen lovte å følge opp innspillet:

 – Vi vil redegjøre både for stipendiatstillinger og postdoktorstillinger. Der har vi et ganske omfattende arbeid som har pågått nå. Både med å håndtere eventuelle utsettelser og å få til mest mulig enhetlig praksis ved institusjonen. Og også i denne saken er de tillitsvalgte tett på, sa universitetsdirektøren.

– Har vi god nok kontroll?

Representant for de faste, vitenskapelige ansatte Anne Birgitte Rønning hadde lest førsteamanuensis Arnt Maasøs tekst «Rapport fra studiestart: Sprekker i den digitale infrastrukturen» i Khrono.

– Det var ganske heftig kost på hvordan det har vært å være en som går aktivt inn i undervisningen og prøver å få til ting. Og så hvor mye som det egentlig skortet på infrastruktur, beskrev hun.

Professoren anså ikke Maasøs historie som noe enkelttilfelle, men heller som en tekst som godt oppsummerte hverdagen for veldig mange.

– Jeg har hatt kollegaer som har måttet kjempe for å få webkamera på kontormaskinen sin, sånn at de kan sitte på kontoret når de har Zoom-undervisning, og ikke hjemme på private PC-er, sa Rønning, og spurte:

– Har vi god nok kontroll på at det er penger og ressurser og nok støtte rundt omkring på enhetene, til at de ansatte klarer dette semesteret som har så mange usikkerhetsfaktorer?

Kartlegging av IT-infrastruktur

Rønning fikk svar fra Benjaminsen:

– Det er klart at det har vært en veldig krevende situasjon for mange studenter og ansatte. Og det har vært gjort en veldig stor innsats for å få ting til å fungere, til tross for at både rammebetingelsene for utstyr og opplæring i bruk av utstyr har blitt til mens situasjonen har utviklet seg, sa han.

Universitetsdirektøren kunne fortelle at USIT holder på med en kartlegging av infrastruktur og utstyr på IT-området, og at det skal gjøres en rekke anskaffelser i tiden som kommer. Her vil UiO samarbeide med berørte fakulteter.

– Jeg tror vi må være innstilt på at det blir en krevende høst. Det er mye som skal på plass, og mye som fortsatt må pågå digitalt, understreket han.

Hvordan situasjonen blir utover høsten er det heller ingen som vet:

– Vi ser hvordan det er i Bergen nå. Universitetet i Bergen har fra i dag gått heldigitalt. Så vi må være innstilt på to ting: Det ene er at det blir krevende. Det andre er at vi skal gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen så godt som mulig, oppsummerte universitetsdirektøren.

Svein Stølen minnet om at UiO også har distribuert en del ansvar på feltet til fakultetene.

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 9. sep. 2020 17:16 - Sist endra 9. sep. 2020 17:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere