Korona: – Midlertidige ansatte må følges opp

Koronakrisen skaper vanskeligheter for stipendiater og andre på korte kontrakter. Forskerforbundet vil drøfte løsninger med UiO.

nærbilde av hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad

VIL DRØFTE MED ARBEIDSGIVER: – En mulighet kan for eksempel være å gi tre måneder forlengelse til alle som mister tid, sier hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad i Forskerforbundet UiO.

Foto: Ola Gamst Sæther

Koronakrisen påvirker alle på UiO. Men den rammer ikke alle på samme måte, eller like mye. Fagforeninger på UiO trekker fram stipendiater, postdoktorer og andre midlertidige ansatte som særlig utsatte grupper. Ansatte som gjerne var i en presset situasjon allerede før koronaen brøt ut.

– Må følges opp

Forskerforbundet er den fagforeningen på UiO som har flest stipendiater blant medlemmene.

– Stipendiatene er utsatt i disse dager. Disputaser blir utsatt, og stipendiater med kort tid igjen trenger forlengelse. Også midlertidige ansatte generelt, med kontrakter som snart går ut, må følges opp, sier hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet Belinda Eikås Skjøstad til Uniforum.

De samme gruppene trekkes fram av hovedtillitsvalgt Tina Næss i Akademikerne UiO:

– Hvilke grupper på UiO er mest utsatt? Og hvorfor?

– Vi er alle i en utfordrende situasjon nå, og UiO har mange grupper med litt ulike behov for informasjon. Blant de ansatte ser vi at det er noen spørsmål som berører spesielt midlertidige ansatte - her særlig de som har veldig korte kontrakter, eller kontrakter som utløper nå i disse dager. Vi ser at utenlandske ansatte kan befinne seg i en særlig sårbar situasjon, rett og slett fordi de er ganske alene i det hele, og det kan være utfordrende å få oversikten når du ikke nødvendigvis forstår språket. Her gjør UiO en svært viktig informasjonsjobb, skriver Næss på e-post til Uniforum.

– En mulighet kan være tre måneders forlengelse

Mandag denne uken kom UiO med en klargjøring av hvilke regler som gjelder for stipendiater og postdoktorer som må være hjemme med barn som følge av stengte skoler og barnehager.

Kan de få forlengelse? UiO skriver følgende: «I utgangspunktet stiller forskriften krav om to sammenhengende ukers fravær før forlengelse gis. Med bakgrunn i den særlige situasjonen som har oppstått vil UiO så lenge skoler og barnehager er stengt fravike kravet om sammenhengende fravær. Forlengelse gis til alle stipendiater og postdoktorer som har fravær på 10 dager eller mer i perioden. Ansatte bes selv om å sende melding til arbeidsgiver om dette.» 

Forskerforbundet er usikre på om dette holder.

– Kan enkelte ha behov for å forlenge tilsettingsperioden utover de dagene som tilsvarer fraværet på grunn av stengte skoler og barnehager? Og hva med stipendiater som ikke har barn, men likevel mister tid?

– Det ønsker vi å drøfte. En mulighet kan for eksempel være å gi tre måneder forlengelse til alle som mister tid. Her må vi følge med, og her har arbeidsgiver et ansvar både for gode løsninger og for å gi informasjon. Det vil vi følge opp, lover Skjøstad.

– Forskerforbundet har for øvrig meldt inn til ledelsen at arbeidsgiver bør skaffe en oversikt over ansatte som har kontrakter som snart går ut, legger hun til.

Arbeidstidsregler på hjemmekontor

Også NTL-UiO har blitt kontaktet av bekymrede stipendiater. Men altfor mange koronarelaterte henvendelser har fagforeningen likevel ikke fått, forteller leder Natalia Zubillaga.

– Det virker som folk er fattet og rolige. Men vi har fått noen henvendelser som går på arbeidstid, og hvilke regler som gjelder for hjemmekontor. Vi er også blitt kontaktet av stipendiater angående muligheten for forlengelser. Mange av dem har små barn, og det er vanskelig å få tiden til å strekke til når skoler og barnehager er stengt. Her opplever vi UiOs løsning som ble lansert mandag som god, sier hun.

– NTL har mange medlemmer innen renhold og drift. Hvordan går det med dem?

– Mange av dem er på jobb. Det som diskuteres nå, er om hvor det er behov for å ha folk, og om det for eksempel er mulig å ha rullerende bemanning, slik at ikke alle er på jobb samtidig. Her er vi i dialog med arbeidsgiver, og skal ha et nytt møte torsdag, sier Zubillaga.

Har trappet opp kontakten med ledelsen

Selv om situasjonen på UiO oppfattes å være under kontroll akkurat nå, er det lite man kan vite om morgendagen, framhever Zubillaga.

– Vi ser ikke bort fra at det vil dukke opp nye problemstillinger etter hvert, sier hun.

Felles for både Zubillaga, Næss og Skjøstad er at de beskriver en arbeidsgiver som er interessert i å finne gode og fleksible løsninger.

– Det er en krevende situasjon, der alt kan endre seg på veldig kort tid, og vi anerkjenner at det er høyt press på ledelsen for å få dette til å gå rundt. Vi er veldig glade for å se at fokuset hele tiden er på best mulig ivaretakelse av studenter og ansatte. Så skal vi oppfylle vår plikt gjennom hovedavtaleverket, og bidra til et godt partssamarbeid fra vår side, framhever Næss.

Kontakten med ledelsen er dessuten trappet opp, forteller Skjøstad.

Vanligvis møter fagforeningene ledelsen til såkalte IDF-møter (informasjon, drøfting, forhandling) med ledelsen omtrent hver fjortende dag. Nå er det lagt opp til at de skal møtes to ganger i uka, via videomøtetjenesten Zoom.

– Vi ba om medbestemmelse da vi skjønte at nå tiltar det. At det ikke lenger var hensiktsmessig å følge den vanlige planen. Da kastet ledelsen seg rundt, og det er vi takknemlige for, sier Skjøstad​.

– Avtaleverket gjelder. Verken medbestemmelsen eller tariffavtalen er i karantene, poengterer Zubillaga.

Videodisputas klar fra mandag

Fra mandag av etableres det både heldigitale og halvdigitale disputasmodeller, opplyser universitetsdirektør Arne Benjaminsen onsdag ettermiddag:

– Via verktøyet Zoom blir det anledning til en heldigital disputas. Det settes opp to lokaliteter som kan brukes av kandidat og administrator med opponenter på video ved behov for faktisk tilstedeværelse (tavle etc). Disputasen (både digital og i rom) vil ivareta kravet om åpenhet og mulighet for allmenheten til å stille spørsmål. Det innføres tydelige regler for smittevern. Prosjektet ledes av forskningsdekan Solveig Kristensen, skriver Benjaminsen i en e-post til en rekke mottakere på UiO.

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 19. mars 2020 05:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere