Sommerskolen blir heldigital

Den internasjonale sommerskolen sparkes i gang 22. juni og blir heldigital i år. Å fremme globalt fellesskap og tverrkulturell akademisk utveksling er viktigere enn noensinne.

Ei kvinne står foran mange studenter i Universietets aula

DIGITAL SOMMERSKOLE: Også Den internasjonale sommerskolen  blir heldigital i år. – Årets kull er nesten like stort som tidligere år selv om antall kurs er redusert, sier direktør  Nita Kapoor. Her deltar fjorårets kull på åpningen i Universitetets aula. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Den internasjonale sommerskolen ved UiO (ISS) måtte kansellere tidligere i vår, grunnet den globale koronapandemien. Det som ville ha vært det 74. året med seks ukers intensive undervisningsuker med hundrevis av internasjonale studenter på Blindern i Oslo måtte avlyses. Nå har  Den internasjonale sommerskolen snudd operasjonen og tilbudt en digital sommerskole til studentene som i utgangspunktet hadde fått plass ved  sommerskolen i 2020. Den 22. juni sparkes 20 klasser i gang for det som blir en heldigital sommerskole for første gang i UiOs historie, skriver UiO i en pressemelding

Siden påsketider har den lille staben ved sommerskolen  jobbet sammen med kursledere og lærere for å digitalisere undervisningstilbudet, og etter en ny registreringsprosess har nærmere 500 studenter fra 80 land takket ja til det digitale sommertilbudet.Av disse skal 350 studenter ta emner i norsk språk.

– Årets kull er nesten like stort som tidligere år selv om antall kurs er redusert, sier direktør  Nita Kapoor ved Den internasjonale sommerskolen.

– Kjerneverdiene ved  sommerskolen understreker viktigheten av å skape et globalt fellesskap og kulturell utveksling selv i vanskelige tider. Derfor har hele staben lagt utrolig mye arbeid på kort tid med å forsøke å skape et digitalt alternativ i sommer. Det kan synes som at studentene våre føler det samme, sier hun.

Underviserne har også kastet seg rundt for å tilpasse undervisningen.

– Vi kommer til å bruke en kombinasjon av synkron og asynkron undervisning online, som inkluderer opptak av forelesninger som studentene kan se når som helst fordi det passer mye bedre i et digitalt format. I tillegg skal studentene være med på diskusjoner, seminarer, gruppeøvelser, og egen forberedelse til fellesundervisningen online. Jeg kommer til å ha studenter i mange tidssoner, så det er viktig at de stiller forberedt, deltar i timen, og får god oppfølging av oss undervisere, sier Kristin Engh Førde ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) som underviser BA og MA-emnet Gender Equality in the Nordic Countries.

Den internasjonale sommerskolen, som også underviser hundrevis av studenter i norsk språk hele året gjennom NORA og NORIR-kursene, måtte i mars legge om hele undervisningen i totalt 19 klasser til nettbasert undervisning og eksamener. Tross noe frafall gjennomførte 315 studenter vårsemesteret.

– Det var en imponerende snuoperasjon i lærerkollegiet med omleggingen til digital undervisning. Vi har fått interessante erfaringer med online læring, og jeg er veldig forventningsfull mot årets digitale sommerskole når vi i vår har sett studentenes læringsvilje og tilpasningsdyktighet, i tillegg til hva organisasjonen kan få til, sier Kapoor.

Tilbudet forutsetter at studentene selv sørger for digitalt utstyr, inkludert webkamera og mikrofon, tilstrekkelig internettilgang, og at de er villige til å være med på synkron undervisning selv om tidsforskjellene kan gjøre at felles undervisningstid faller utenom vanlig arbeidstid i noen land.

– Med fullstendig inntektsbortfall for sommeren, vil Koronapandemien ha betydelige økonomiske konsekvenser for Sommerskolen, sier Nita Kapoor. – I tillegg til 2020, regner vi med at den økonomiske effekten også vil kunne være langvarig.

– Men først skal vi gjennom det vi håper blir en spennende og dynamisk digital sommer. Dette gjør vi for aller første gang, så Den internasjonale sommerskolen 2020 blir lærerik for så vel studenter som stab, sier Kapoor.

Emneord: Den internasjonale sommerskole, Internasjonaliserring, Utveksling, Studentforhold. Studentsaker
Publisert 19. juni 2020 10:18 - Sist endra 19. juni 2020 10:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere