Massiv skepsis til rapporten om utsatte humaniorafag

Det kom inn rundt 35 høringsinnspill til rapporten om utsatte humaniorafag. Med noen få unntak er alle kritiske til analysen  eller anbefalingene i rapporten.

Portrett av en mann

FÅR MOTBØR: Lie-utvalgets rapports analyse og anbefalinger for utsatte humaniorafag,får motbør blant flertallet av dem som har levert inn høringsinnspill.  Utvalget ble ledet av Einar Lie, professor i økonomisk historie ved UiO. (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

I  november 2019 leverte en ekspertgruppe under ledelse av Einar Lie, professor i økonomisk historie ved UiO, sin rapport om utsatte humaniorafag.

Utvalget anbefalte en "beredskapsløsning" hvor det helt unntaksvis gis ekstra midler til fag på masternivå som oppfyller visse kriterier.

• Les i Uniforum: Lie-utvalget: Særfinansiering skal redde utsatte humaniorafag

Ekspertgruppen
Oppdraget til ekspertgruppen var å vurdere:

  • hva som kan føre til at et fag blir utsatt og vurdert nedlagt
  • hva som skal til for å opprettholde mindre fag over tid
  • hvilke samfunnsbehov som eventuelt kan legitimere særfinansiering og hvilke alternative løsninger for en slik særfinansierings-ordning ekspertgruppen vil trekke frem

− Både rapporten og tilbakemeldingene har vist at dette er en komplisert sak. Men jeg mener vi må finne en bedre løsning enn vi har i dag. Til våren skal regjeringen legge frem en stortingsmelding om styring av universitetene og høyskolene. Spørsmålene om finansiering av utsatte humaniorafag og størrelsen på fagtilbud hører hjemme der og vil derfor bli tema i stortingsmeldingen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Vil vurdere behovet for egen ordning

Ekspertgruppen ble nedsatt som en oppfølging av regjeringens humanioramelding. Ekspertgruppens rapport ble sendt på høring, og det kom inn rundt 35 høringsinnspill. Det er noen få instanser som har støttet helheten i rapporten. De øvrige er kritiske til analysen og/eller anbefalingene.

Oppsummert mener mange at ekspertgruppen har definert "utsatte fag" for snevert, at problemene er større enn analysen viser, og at beredskapsordningen ikke vil løse problemene.

Kunnskapsdepartementet vil nå blant annet gå i dialog med Universitets- og høyskolerådet og institusjonene for å undersøke situasjonen for små fagområder som tidligere har tilhørt større studiefag. Departementet skal også gå i dialog med Kulturdepartementet for å vurdere hvordan sektorprinsippet skal forstås for små humaniorafag som er særlig innrettet mot den norske kultursektoren. Basert på dette vil Kunnskapsdepartementet vurdere behovet for en særfinansieringsordning for utsatte fag i styringsmeldingen, går det fram av pressemeldingen. 

Universitetene og høyskolene har ansvaret selv

I dag er det opp til hver enkelt institusjon å opprette eller legge ned fag og tilpasse størrelsen av fagtilbudet. Når det er få studenter som søker seg inn på et fag, er det vanskelig å opprettholde fagmiljøet og studietilbudet gjennom ordinær finansiering. Slike fag kan for eksempel være mindre språkfag eller andre kulturfag med få søkere.

Høringen av ekspertgruppas rapport viser at det er svært ulike syn på særfinansiering i fagmiljøene, og det er liten støtte til utvalgets forslag til løsning.

Her ligger høringssaken, inkludert rapporten og svarene.

Publisert 30. juni 2020 18:39 - Sist endra 30. juni 2020 18:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere