VIl diskutera korleis Sverige blei annleislandet i Norden under koronaepidemien

Kva er grunnen til at Sverige skil seg ut i Norden i handteringa av koronapandemien? Det spørsmålet skal debatterast av nordiske forskarar på eit webinar arrangert av UiO: Norden torsdag kl. 15.00

Ei kvinne og tre menn kunngjer svenske koronatiltak på ein pressekonferanse

Statsminister Stefan Løfven varsla den 17. mars om stenging av universitet og vidaregåande skular. Her står han saman med høgare utdannings- og  forskingsminister Matilda Ernkrans (lengst til venstre) ,utdanningsminister Anna Ekström og generaldirektør i det svenske Helsedirektoratet (Folkhälsmyndigheten), Johan Carlson. (Arkivfoto frå SVT)

Foto: Fotografi frå SVT
Medan Sverige har prøvd å skapa ein flokkimmunitet mot koronaviruset  gjennom å halda samfunnet relativt ope også  under koronapandemien,  har dei andre nordiske landa hatt ein heilt annan strategi. Dei har prøvd å slå ned viruset gjennom å stengja kafear, restaurantar, barnehagar og skular.  Resultatet har blitt 4000  døde i Sverige, medan dei andre nordiske landa har svært låge dødstal.

Digitalt seminar om det svenske unntaket

No skal det svenske unntaket i Norden bli tema for eit internasjonalt digitalt seminar eller webinar. Initiativtakarar er direktør Tore Rem i UiO: Norden og professor Malcolm Langford som leier det UiO:Norden-finansierte Nordic Branding-prosjektet.
–Ideen er å supplera den faglege, vitskapleg diskusjonen om kvifor Sverige skil seg ut gjennom å bruka den nordiske inngangen. Me vil setja den svenske utviklinga i perspektiv, og spørja om me  kan forstå skilnadene historisk, seier Tore Rem.  

– Slår sprekker

Også internasjonalt er dette eit interessant tema. 
– Den generelle oppfatninga om at dei nordiske landa er så like, er no i ferd med å slå sprekker. Fram til korona-pandemien begynte, var også Sverige og den nordiske modellen noko som den amerikanske venstresida ofte trekte fram. No er det snarare høgresida som tyr til Sverige, har Tore Rem konstatert. 

– Eit interessant laboratorium

For å debattera det svenske unntaket i Norden har forskingssatsinga UiO:Norden fått med jussprofessor Kristin Sandvik frå UiO og Nordic Branding-prosjektet, Bo Lidegaard, tidlegare sjefredaktør i Politiken, den svenske statsvitaren Bo Rothstein, Göteborgs universitet, og Johan Strang, historieprofessor frå Helsingfors universitet.
– Eg trur dette kan bli ein god og vonleg innsiktsfull debatt. Norden framstår som eit interessant laboratorium for dei ulike tilnærmingane til korona-pandemien, meiner Tore Rem.
 
Emneord: Norden, Sverige, Finland, Danmark, Island Av Martin Toft
Publisert 28. mai 2020 00:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere