Kristian Bjørkdahl gir seg etter ett år i UiO-styret

De midlertidige, vitenskapelige ansatte skal snart velge ny representant til universitetsstyret. Kristian Bjørkdahl har bestemt seg for ikke å stille til gjenvalg.

HAR OPPFORDRET FLERE: – Jeg har informert en del folk om at jeg ikke stiller igjen, og har vel også oppfordret noen i denne ansattgruppen til å stille. Men jeg tror jeg har til gode å høre noen si at de ønsker det, sier postdoktor og UiO-styremedlem Kristian Bjørkdahl.

Foto: Ola Gamst Sæther

I mai skal UiOs midlertidige, vitenskapelige ansatte velge ny representant til universitetsstyret.

Forslagsfristen går ut allerede neste uke, den 1. april klokka 09:00. Foreløpig ligger det tilsynelatende an til å bli liten konkurranse om styrevervet. Ingen av dem Uniforum har vært i kontakt med i skrivingen av denne saken, kjenner til noen som planlegger å stille.

Valg til UiO-styret

* I mai skal det velges ny representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte til UiO-styret. Det skal også velges to vararepresentanter.
* Forslagsfristen går ut onsdag 1. april klokka 09:00.

* Universitetsstyret er UiOs øverste organ. Styret har elleve medlemmer og består av styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer. Rektor er styrets leder.
* Styremedlemmene velges hvert fjerde år. Unntaket er studentene og representanten for de midlertidige, vitenskapelige ansatte, som velges årlig.  
Les mer om valget og hvem som er valgbare på UiOs valgsider

– Er allerede overforpliktet

Valgperioden for denne ansattkategorien er ett år, med mulighet for gjenvalg i én periode. De siste ti årene har de fleste representantene stilt til gjenvalg, og dermed sittet i to år hver.

Nåværende representant, postdoktor og undervisningsleder på SUM Kristian Bjørkdahl blir imidlertid ett av få unntak:

– Nei, jeg stiller ikke til gjenvalg, svarer Bjørkdahl på spørsmål fra Uniforum.

– Det skyldes i hovedsak en viss tidsnød på min kant. Jeg er allerede overforpliktet med jobbprosjekter som det er, og vil heller gjøre færre ting godt enn mange ting dårlig, forklarer han.

Foreløpig kjenner han heller ikke til noen andre som stiller:

– Jeg har informert en del folk om at jeg ikke stiller igjen, og har vel også oppfordret noen i denne ansattgruppen til å stille. Men jeg tror jeg har til gode å høre noen si at de ønsker det. Det kan hende jeg nominerer noen, men det kommer an på tilbakemeldingen jeg eventuelt får fra dem det gjelder.

– Vi må gjøre mer 

– Kan du trekke frem noe du har oppnådd i løpet av din tid i styret?

Jeg kan vel ikke ta æren for noe videre i denne sammenhengen, men det er hyggelig at tallene over midlertidighet ved UiO har gått ned i denne perioden. For ordens skyld er nedgangen, så vidt jeg kan forstå, utelukkende et resultat av innsatsen som ble lagt ned før jeg begynte.

Dette arbeidet må følges opp videre, understreker postdoktoren:

Departementet krever «intensivering» av arbeidet for å ta ned midlertidigheten ved UiO. Det holder altså ikke å gjøre like mye som vi har gjort frem til nå; vi må gjøre mer

Vil gjenopplive gammel idé

Selv om han snart trer ut av universitetsstyret, vil ikke Bjørkdahl slutte å engasjere seg. Når perioden er over, vil han jobbe for å få UiO til å vekke til live den havarerte planen om å etablere et professorat i forskningskommunikasjon:

– I begynnelsen av sin periode gikk rektor ganske høyt ut og snakket om at UiO skulle heve det faglige arbeidet med forskningskommunikasjon, men jeg kan ikke se at det har kommet så voldsomt mye ut av den ambisjonen, vurderer Bjørkdahl, og fortsetter:

– Det var nok en del forhold ved utlysningen til et slikt professorat i 2013/2014 som ikke var like gjennomtenkte, men det betyr ikke at behovet har blitt noe mindre. Og det finnes praktiske måter å løse det på. Jeg skulle ønske at rektoratet så sitt snitt til å sette spor etter seg på dette området, og jeg tror at å gjenopplive denne planen vil kunne bidra til akkurat det. Så de er herved oppfordret!

Varaene stiller heller ikke

Stipendiatene Diana Saplacan og Martin Falck er henholdsvis 1. og 2. vara for Bjørkdahl. Ingen av dem stiller til valg igjen i år, og ingen av dem kjenner noen som planlegger å gjøre det.

– Jag kommer inte ställa upp igen i år igen, skriver Saplacan på e-post til Uniforum. Stipendiaten skriver videre at hun heller ikke kjenner noen andre som vil stille.

Martin Falck begrunner først og fremst avgjørelsen med at kontrakten hans på UiO snart går ut. Men han lar heller ikke sjansen gå fra seg til å kommentere universitetsdemokratiet generelt:

– I år ställer jag inte upp av flera anledningar, där den största är att mitt kontrakt tar slut i september och jag har en disputation som är i ankommande! Jag känner inte till någon annan som ställer upp men har tipsat några om det. Själva demokratiprocessen och deltagandet i den är som bekant en stor svaghet på universitetet och att midlertidige bara som en representant och endast ett år gör det väldigt svårt att åstadkomma något vettigt, skriver Falck på e-post til Uniforum. 

Av Helene Lindqvist
Publisert 26. mars 2020 05:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere