Uforstående til varslet ekstraregning fra LOS: – Dette kan ikke være gjennomtenkt

Når LOS skal rydde opp i sitt millionunderskudd, kan deler av regningen bli dyttet over på andre. Apollon-redaktør Trine Nickelsen er blant dem som bes om å betale.

TROR IKKE DET VIL SKJE: Apollon-redaktør Trine Nickelsen er overbevist om at ekstrautgiften på 200 000 kroner ikke kan innføres av LOS uten en overordnet, strategisk diskusjon om Apollons rolle som UiOs papirbaserte forskningsmagasin. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Saken er oppdatert klokka 08:55 med nytt sitat fra Arne Benjaminsen

UiOs sentraladministrasjon LOS har de siste årene brukt millioner av kroner de ikke har. Ved utgangen av 2019 lå det akkumulerte merforbruket på nærmere 30 millioner. Nå er spareprosessene i gang, og målet er å få LOS i økonomisk balanse innen 2023.

Aller mest er det å hente i avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt, ifølge tall fra en fersk rapport UiO har fått laget. I avdelingen er det «identifisert potensial for kostnadsreduksjoner» på 4 millioner kroner i perioden.

Innsparingen kan avdelingen tilsynelatende få til blant annet ved å ta betalt for oppgaver som tidligere har vært utført kostnadsfritt.

Apollon
* UiOs papirbaserte forskningsmagasin. Sakene publiseres også på apollon.uio.no.
* Redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem i Fagpressen.
* Blir utgitt fire ganger i året i et opplag på 24 000. Abonnement er gratis.
* Ansvarlig redaktør er Trine Nickelsen.
* Organisatorisk plassert under Universitetsstyret. Er økonomisk ikke en del av LOS.

Må betale over 200 000 kroner årlig

Blant kommunikasjonsavdelingens framtidige kunder, er UiOs forskningsmagasin Apollon.

Det fikk redaktør Trine Nickelsen beskjed om på e-post rett før jul i fjor, bekrefter hun når Uniforum tar kontakt.

Mens artiklene i Apollon skrives av en frittstående redaksjon på tre ansatte, er det en grafiker i avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt som tegner ut sidene til papirutgaven før den går i trykken. Det er denne oppgaven LOS nå vil ta betalt for. Kostnadsestimatet Apollon har fått, er på i overkant av 50 000 kroner per utgave.

– Jeg har forståelse for at kommunikasjonsdirektøren har kniven på strupen. Men dette kan ikke være gjennomtenkt, sier Nickelsen.

– Finnes ikke midler i 2020-budsjettet vårt

Redaktøren leser høyt fra e-posten hun fikk av kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné i desember:

«stram økonomisk situasjon i LOS (…) Vi er nødt til å få dette kompensert ved et frikjøp fra dere» og  «Jeg kommer tilbake til hvilken sum det utgjør, men ville si fra sånn at du kan planlegge inn i budsjett for 2020.»

– Budsjettet for 2020 var allerede lukket da dette plutselig kom. Så det finnes ikke midler til det i 2020-budsjettet vårt, sier Nickelsen.

Noen dato for når grafiker-tjenesten ikke lenger vil være gratis, har hun foreløpig ikke fått.

– Nei. Jeg har ikke fått noen offisiell beskjed enda, utover e-posten som sier at det kommer til å skje, sier redaktøren.

UiO har kjøpt ekspertrapport

Til hjelp i arbeidet med å få orden på LOS-økonomien, har UiO bestilt en rapport fra rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO. Rapporten «LOS-STRATEGI FOR UNIVERSITETET I OSLO» er datert 6. januar i år.

Firmaet tar en rekke forbehold når det kommer til internfakturering som metode for å øke det økonomiske handlingsrommet. I rapporten heter det blant annet følgende:

«Brukerbetaling bidrar til bedre økonomiske rammer for LOS, men det vil i hovedsak handle om å flytte kostnadene gjennom internfakturering. Det vil være nødvendig med en prinsipiell debatt rundt internfakturering før en kan foreslå en rekke tiltak som dermed vil øke inntektene til LOS. Eksempelvis må internfakturering ses i sammenheng med fakultetenes økonomiske rammer.»

– Vi har lite å gå på

Med fire utgaver i året, vil den varslede prisen for grafiske tjenester utgjøre over 200 000 kroner i året for Apollon. For en enhet på 2,8 årsverk, er ikke det en uvesentlig ekstrautgift.

– Jeg synes ikke det er rimelig å forvente at dette skal skje. Jeg tenker at her er man ikke fullt ut informert om hva en slik ekstra kostnad vil bety for Apollon, som tross alt har et ganske lite driftsbudsjett sammenlignet med andre enheter. Vi gir ut et magasin, og det koster det det koster. Vi har lite å gå på, argumenterer Nickelsen.

– Kan resultatet av et slikt kutt bli at dere må slutte med papirutgaven?

– Jeg velger å tolke det slik at kuttet ikke blir noe av.

– Får et kutt på 200 000 kroner en reell konsekvens for papirutgaven?

– Det vil i hvert fall bety at vi ikke kan utgi fire nummer i året, slik vi har gjort til nå.

– Apollon er ganske vellykket

Apollon-redaktøren har ikke fått vite noe om den videre gangen i saken, men er overbevist om at den nye ekstrautgiften ikke kan innføres av LOS uten en overordnet, strategisk diskusjon om Apollons rolle som UiOs papirbaserte forskningsmagasin.

– Samfunnet bruker milliarder av kroner på Universitetet i Oslo. Med Apollon får skoleelever, beslutningstakere og andre over hele landet, gratis smakebiter av forskningen som pågår her. Vi har et opplag på 24 000, og får nye abonnenter nesten hver eneste dag. Så vi mener bestemt at Apollon som papirkanal har livets rett. Ubeskjedent vil jeg si at Apollon er ganske vellykket, framhever Nickelsen.

Benjaminsen bekrefter at utgiften kommer

Mens Apollon-redaktøren foreløpig er overbevist om at internfaktureringen av de grafiske tjenestene ikke kommer til å bli noe av, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen noe annet via UiOs kommunikasjonsavdeling.

Uniforum har spurt direktøren om det er avgjort at Apollon vil bli nødt til å betale i overkant av 200 000 kroner årlig for grafiske tjenester, og om hvem som eventuelt tar den avgjørelsen.

Benjaminsen svarer følgende på e-post via kommunikasjonsavdelingen:

– LOS gjennomgår i disse dager budsjettet for 2020 og alle enheter må tilpasse driften til tildelt budsjettramme og foreta innsparinger og effektivisere. Apollon fikk beskjed før jul om å legge dette inn i sitt budsjett for 2020.

Universitetsdirektøren viser også til at UiO allerede praktiserer internfakturering på flere tjenester.

– Den største er husleie, i tillegg betaler enhetene for noen fellestjenester og vi frikjøper ressurser til prosjekter. I LOS er alle bedt om å effektivisere, og Apollon blir bedt om å betale for tjenester de får fra kommunikasjonsavdelingen, skriver han.

Kort tid etter at saken er publisert, kommer kommunikasjonsavdelingen med et nytt sitat fra Arne Benjaminsen:

– Spørsmålet om vi skal internfakturere denne tjenesten er en del av det vi vurderer som oppfølging av BDO-rapporten. Dvs vi har ikke endelig tatt stilling til om vi skal gjøre det eller ikke.

Av Helene Lindqvist
Publisert 30. jan. 2020 05:40 - Sist endra 31. jan. 2020 09:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere