Ny rapport: Planlagt produksjon av fossil energi i strid med Paris-avtalen

Verden planlegger for å produsere mer enn dobbelt så mye fossil energi i 2030 enn det som er mulig dersom vi skal klare å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5°C. Det viser en ny forskningsrapport.

Bilde av en oljeplattform i Nordsjøen med nydelig lys med mange farger i bakgrunnen

GAP: Det er et stort gap mellom klimaforpliktelsene land har påtatt seg gjennom Paris-avtalen og planlagt produksjon av kull, olje og gass. Kull er versting med 280 prosent mer planlagt produksjon enn det som er forenlig med 1,5 graders oppvarming. Det viser ny forskningsrapport som CICERO har bidratt til. Bildet viser Statfjord A-plattformen i Nordsjøen.(Arkivfoto:Øyvind Hagen/StatoilHydro)

Det er et stort gap mellom klimaforpliktelsene land har påtatt seg gjennom Paris-avtalen og planlagt produksjon av kull, olje og gass fremover. Det går fram av  en ny rapport som CICERO, FNs miljøprogram (UNEP), Stockholm Environment Institute og flere andre organisasjoner legger fram i dag, 20. november, står det i en pressemelding fra CICERO.

– Det er et betydelig gap mellom planlagt produksjon og maksimalt forbruk av fossil energi dersom klimamålene skal nås. Det bør ha stor interesse for et oljeproduserende land som Norge, sier Bård Lahn, forsker ved CICERO Senter for klimaforskning, som er en uavhengig forskningsstiftelse med tilknytning til UiO.

– Det vi ser er at fossilproduserende land i verden prosjekterer med utvinning av fossile ressurser som vil føre til 50% høyere utslipp i 2030 enn det som er mulig dersom vi skal nå målet om ikke å varme opp kloden mer enn 2 grader C, sier medforfatter Bård Lahn.

– Med et mål om å unngå mer enn 1,5 grader er det planlagt for 120 prosent for mye fossil energi.

Kull er verstingen

Rapporten ser på både kull, olje og gass. Gapet mellom mål og planlagt produksjon er størst når det gjelder kull: Det er planlagt utvinning av 150% mer kull enn det som er forenelig med 2 graders oppvarming og 280% mer enn det som er forenelig med en 1,5 graders oppvarming.

For olje og gass er gapet noe mindre, med planlagt produksjon for mellom 40 og 50 % mer enn det som vil være i tråd med et togradersmål i 2040.

– Funnene gir grunn til bekymring. Større produksjon av fossil energi gjør det vanskeligere å nå klimamålene. På nasjonalt nivå kan det bidra til at investeringer, infrastruktur og kompetanse kanaliseres inn i feil sektor, og bidrar til en såkalt «lock-in»-effekt der man låses til et fossilt energisystem.

– Land kan begrense leting og utvinning

– Dette er problemstillinger som Norge må ta på alvor. Alle produsentland kan hver for seg ha gode grunner til å øke eller opprettholde sin produksjon av kull, olje og gass. Til sammen kan likevel den planlagte produksjonen fram mot 2040 skape store problemer for klimamålene. 

Rapporten peker på at land har en rekke virkemidler for å tette gapet mellom planlagt produksjon og klimamål.

– Land kan begrense leting og utvinning etter fossile resurser. De kan også fase ut subsidier, endre skattesystemer, og avstemme fremtidige produksjonsplaner med klimamål.

Les hele rapporten The Production gap

 

Publisert 20. nov. 2019 10:34 - Sist endra 20. nov. 2019 10:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere