Håvard Kauserud frykter at styrevedtak ikke hjelper forskerforeldre

Professor Håvard Kauserud er ikke sikker på at felles retningslinjer vil gi hans forskere rett til full forlengelse etter foreldrepermisjon.

FORSKJELLSBEHANDLING: Håvard Kauserud frykter fortsatt forskjellsbehandling mellom postdoktorer og tilsatte i midlertidige forskerstillinger på hans prosjekter på institutt for biovitenskap.

Foto: Ola Sæther

Onsdag 11. september vedtok universitetsstyret at de ønsker felles policy og felles vurderingskriterier for forlengelse av midlertidige forskerstillinger etter foreldrepermisjon. Professor Håvard Kauserud på institutt for biovitenskap er likevel ikke klar til å slippe jubelen løs, før han ser innholdet i kriteriene. 

– Om dette er en seier kommer helt an på hva vurderingskriteriene blir. Legger de inn et kriterium om at det må være innenfor prosjektets budsjett for eksempel, vil det trolig ikke bli merkbare endringer hos oss. Noen får allerede full forlengelse i dag også, fordi det er penger til det på budsjettet på prosjektet de er på som kan relokeres, påpeker han. 

Frustrert over forskjellsbehandling

Kauserud har engasjert seg i spørsmålet om forlengelse etter foreldrepermisjon for midlertidig tilsatte forskere etter at flere av dem mistet forskningstid på hans prosjekter. Han har kritisert dagens system på MN-fakultetet, for det han ser på som unødig forskjellsbehandling mellom midlertidig vitenskapelig tilsatte.  

– Hos oss er det veldig liten forskjell på dem som er ansatt som postdoktor og midlertidig tilsatt forsker, hvem som er det ene eller det andre er ofte litt tilfeldig. De er alle i en mellomfase etter doktorgraden, hvor de ofte trenger flere engasjementer for å kunne bli aktuell for en fast stilling. Det som vil være ønskelig er derfor en likebehandling mellom forskere på midlertidig kontrakt og postdoktorer, forteller han.

Professoren mener også at det ikke nytter å se på hvert forskningsprosjekt isolert. Noen prosjekter vil lønne seg mer enn andre, uten at det skal bestemme hvordan UiO opptrer som arbeidsgiver.

– Man kan ikke se på enkeltprosjekter, man må se på det helhetlig, så ikke enkeltpersoner eller prosjekter blir skadelidende, sier han.

Stoler på at ledelsen leverer

Kristian Bjørkdahl, representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i universitetsstyret argumenterte på møtet på onsdag for at alle midlertidig tilsatte forskere skulle få full forlengelse. Han er fornøyd med resultatet.

– Jeg stoler på at retningslinjene ledelsen kommer opp med blir gode, eller gode nok, sier han til Uniforum.

Leder i NTL på Universitetet i Oslo, Natalia Zubillaga, er enig i at objektive kriterier kan gi forutsigbarhet. Hun understreker likevel at hun er enig med Kauserud om at det ikke skal være økonomien i det enkelte prosjektet som legges til grunn for avgjørelsen.  Universitetet burde ta ansvar som arbeidsgiver.

– UiO bør gjøre en vurdering på hvem som skal bære den økonomiske byrden. Skal den ansatte ta vurderingen om de tror prosjektet får forlengelse, eller skal UiO stille med en sikkerhet? Som arbeidsgiver kan universitetet ta det ansvaret, slik at ikke størrelsen på prosjektet, finansieringen eller hvorvidt den blir forlenget eller ikke, er det som bestemmer om de får forlengelse, sier hun.

Emneord: Arbeidsforhold, midlertidighet Av Margrethe Gustavsen
Publisert 16. sep. 2019 12:18 - Sist endra 16. sep. 2019 13:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere